SCP-157
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-157

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Pokud není používáno na experiment, je SCP-157 uloženo v kryptobiotické formě, v suchém a vzduchotěsném kontejneru. Je odhadováno, že SCP-157 může v tomto stavu přežít i 10 let. Vzorky potřebné pro výzkum mohou být vyjmuty z kontejneru a je jim dodána výživa pro zregenerování jejich stavu.

Personál pracující s aktivní kolonií SCP-157 je upozorněn, aby v přítomnosti SCP-157 nejedli, nepili, nepřevlékali si oblečení a neaplikovali na své tělo žádnou látku.

Agenti nadace MTF mají oprávnění podávat amnestika třídy A všem přeživším nebo svědkům divokých útoků od SCP-157.

Popis: SCP-157 dříve známé jako zvíře kmenu želvušky, přizpůsobené k tomu, aby žilo na Zemi jako dravec. Stejně jako ostatní želvušky, je SCP-157 extrémně odolné vůči poškození životního prostředí a může se dostat do kryptobiotyckého stavu, pokud není přítomno v okolí žádné jídlo. SCP-157 obvykle existuje jako abnormální hmota složena z miliónů jednotlivých organismů. V této formě se může pomalu plazit a šplhat.

Kolonie SCP-157 jsou dravé a mohou napadat hmyz a malá zvířata tím, že je pohltí a pomalu rozpustí kořist trávicími enzymy. Lidé a další velká kořist nejsou obvykle napadeni přímo koloniemi SCP-157, protože jsou příliš velké, aby je pohltili, a pro úspěšné krmení je nezbytný dlouhodobý kontakt. Organismus vyvinul alternativní metodu k dosažení takového kontaktu.

Kolonie SCP-157 mají vrozenou telepatickou schopnost. Když v přítomnosti kořisti, která je příliš velká na přímý útok, kolonie SCP-157 použije telepatii k představení iluze něčeho, co chce její kořist sníst nebo co by si oblékl nebo aplikoval na své tělo. SCP-157 je při použití vysoce toxický; někdo, kdo tak učinil, vyžaduje protijed proti [ZMĚNĚNÉ] a [ZMĚNĚNÉ] do 20 minut, jakož i okamžitá gastrická chirurgie k odstranění části, která byla snědena. Při aplikaci na kůži lidí / zvířat vytvoří SCP-157 anestetikum, které povzbudí kořist k ignorování bolesti a ponechání organismu na místě. Poté se rozpustí a spotřebuje kůži během 30 minut až dvou hodin. Mrtvá kořist se rychle spotřebovává. SCP-157 roste úměrně s příjmem potravy. Když dosáhne váhy 5 kg, SCP-157 se rozdělí na menší kolonie, které se samostatně pohybují při hledání nové kořisti.

Pokud je SCP-157 v přítomnosti dvou nebo více jedinců, může se zdát, že se jedná o potravinu pro jednu osobu a o kus oblečení pro druhou. To může sloužit jako varování a zábraně růstu organismu.

Dodatek: Všimnete si, že díky své přizpůsobivé povaze lze SCP-157 rozdělit na menší kousky, vařit, ohřívat v mikrovlnné troubě, atd. a stále zůstává živým a nebezpečným.

Incidence zachycení SCP-157:

Incident 157-01 █████ ██████, nalezený s částečným skalpem hlavy po zaměněním SCP-157 za láhev šampónu. Oběť byla očividně imunní vůči anestetikům SCP-157 a začala křičet, tím přitáhla pozornost jeho manželky, která vedle v místnosti právě jedla svačinu. "Byla to nejpodivnější věc, jakou jsem kdy viděla - měl na hlavě pastrami sendvič, který ho POŽÍRAL!" Oběť byla ošetřena běžným postupem pro poleptání kůže; SCP-157 bylo odchyceno živé; oběť a manželka dostali amnestika třídy A a byli propuštěni.

Incident 157-02 ███████ █████, nalezený částečně rozežraný SCP-157 ve své kanceláři ve společnosti ██████ Co., poté co byl zjevně přesvědčen, že SCP-157 byl pár ponožek, které si oblékl. Oběť vykrvácela poté, co její nohy byly z větší míry rozpuštěny.

Incident 157-03 Standardní sledování policejních zpráv odhalilo případ pohřešovaných osob, kdy vyšetřující důstojníci pozorovali gauč, který se pomalu pokoušel plazit ke dveřím bytu oběti. Policejní jednotky zajistili oblast výskytu gauče; Agenti nadace později určili, že jde o neobvykle velkou variantu SCP-157 a uskladnili exemplář. Amnestika byla podána policejním jednotkám. Ačkoli je jedinec dost velký na to, aby přímo zaútočil na lidi, upřednostňuje svou telepatickou schopnost přilákat kořist, a to způsobem menších kolonií SCP-157.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License