SCP-1561
hodnocení: 0+x
blank.png
The%20crown.jpg

Koruna Jeho Veličenstva v celé své kráse.

Královský Objekt: Jeho Veličenstvo SCP-MDLXI

Výsostná Třída Objektu: Glorious

Královský Dekret o Uskladňování: Jeho Veličenstvo SCP-MDLXI v současné době shlíží ze svého postu na hlavě Krále Data Vymazaného z Království Oblasti Tajné a musí být bez ustání stráženo nejméně deseti chrabrými rytíři.

Neb Jeho Veličenstvo SCP-MDLXI představuje memetický hazard, informace týkající se Královské Koruny jsou přístupné pouze aristokratům úrovně čtvrté či vyšší. Pokusy prováděné na Koruně Jeho Veličenstva jsou dnešním dnem počínaje zapovězené.

Toto byl Zákon Rady Kacířů, před vládou Data Vymazaného. viz Královský Dekret MDLXI-I. Jeho Veličenstvo SCP-MDLXI je úchvatná zlatá koruna, kterážto je zdobena těmi nekrásnějšími drahokamy, které kdy spatřili světlo světa. Koruna je svěřena nehodné hlavě obyčejného rolníka mužského pohlaví. Jeho Výsost uděluje svému mrzkému nositeli, schopnost, být ostatními viděn jako nejvyšší autorita. Svědkové korunovace se znovuzrodí a dostanou nová označení. "Stráže" se stanou rytíři, "vědci" se stanou královskými učenci a ostatní se stanou rolníky. Tito rolníci se pod jeho vládou posléze pokusí vytvořit pro Jeho Veličenstvo plášť z nejlepšího dostupného materiálu. Občas jsou nuceni použít své mrzké hadry pro výrobu onoho pláště, jenž bude nový právoplatný Král nosit.

Nově korunovaný Král též disponuje úžasnou schopností vládnout, díky čemuž je schopen vytvořit královskou armádu a samostatné království. Na tváři Krále se též objeví vousy a knír, čímž mu poskytnou vzhled odpovídající jeho postavení. Tato zkrášlení zmizí, jakmile nehodný subjekt dobrovolně sejme svou korunu nebo skoná.

Ti, jenž sami neviděli úžasnost královské koruny, jsou schopni odolat a jsou označeni za kacíře. Jejich trestem může býti vyhoštění či upálení dle rozmaru Jeho Veličenstva.

Veškeré záznamy týkající se Jeho Veličenstva SCP-MDLXI podléhají změnám v souladu s novým nejvyšším statutem krále. Samotné povědomí o Jeho Výsosti SCP-MDLXI způsobuje že je Královská Koruna označována jako Jeho Výsost SCP-MDLXI. Též je důležité poznamenat, že nepřímé reference týkající se Jeho Veličenstva SCP-MDLXI nepodléhají vlivu.

Výnos Rady MDLXI-I: Během lehkovážného experimentu s korunou Jeho Veličenstva položil ubohý sedlák třídy D na svou hlavu Jeho Veličenstvo SCP-MDLXI. Jeho vláda trvala celé tři měsíce, dokud nebyl během Velkého Odhalení sťat. Od toho dne se Velká Rada O5 rozhodla přísně zakázat další lehkomyslné experimenty, aby nás takové neštěstí již nepostihlo.

Královský Dekret MDLXI-I: Minulou zimu, v den prvního sněhu, byl korunován nový král. Sláva Jeho Veličenstvu Králi Datovi Vymazanému ten, jež bojuje s Hanebnou Radou Zrádců. Vládce Oblasti Ztracených Informací. Ať žije Král!

Poznámka: Toto není oficiální záznam SCP, ale je to to nejlepší, co máme momentálně k dispozici. Všechna data z výzkumu Jeho Veličenstva SCP-MDLXI byla vymazána během Incidentu 1561-2, tyto informace poskytl Dokument 1561-2. Dokud nebude Incident 1561-2 vyřešen, je nutné vše nechat v této podobě -Dr. ██

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License