SCP-155
hodnocení: 0+x
blank.png
scp155-1_th.jpg

Neanomální procesorová deska vyjmuta z SCP-155

Objekt #: SCP-155

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-155 je uloženo v chlazené zadržovací cele zabezpečené proti úniku radiace v Oblasti-██. Nalezená dokumentace a překladač programů pro SCP-155 jsou dostupné pro personál s dostatečným bezpečnostním pověřením na zabezpečeném souborovém serveru Oblasti-██, ale spuštění programů na SCP-155 může být provedeno pouze s povolením od alespoň dvou (2) vedoucích pracovníků vědeckého personálu. Prosím, čtěte bezpečnostní procedury týkající se radiace a teploty v Dokumentu 155-EXEC-1 pro bezpečné použití SCP-155.

Od Incidentu 155-08 byly experimenty na SCP-155 pozastaveny a čeká se na dekontaminaci předchozí zadržovací cely a přemístění do nové. Všechny programy určeny ke spuštění na SCP-155 musí být třikrát zkontrolovány aby se předešlo nekonečnému běhu programu.

Popis: SCP-155 je komplexní elektronická konstrukce sestávající se z upraveného superpočítače Cray CS6400, radioizotopového termoelektrického generátoru a zařízení, jehož funkce dosud nebyla zcela prozkoumána. SCP-155 bylo nalezeno Mobilní Údernou Jednotkou Mí-4 ("Debuggers") ve sklepě hlavní vědecké laboratoře Prométheových Laboratořích po jejím zničení a následujícím zásahu Nadace.

Když je do SCP-155 nahrán program s doplňujícími daty, SCP-155 vytvoří dočasné kulovité pole časové deformace o průměru zhruba 5 m. V tomto poli je čas mnohonásobně zrychlen, důsledkem čehož je výpočetní výkon SCP-155 extrémně zvýšen. Běh programu začíná pomalu důsledkem zastaralého hardwaru, ale po zhruba 8 minutách a 14 sekundách od spuštění se výpočetní výkon blíží nekonečnu. Podle částí dokumentace nalezených v Prométheových Laboratořích bylo SCP-155 používáno pro obrovské výpočty, které by s konvenční výpočetní technikou trvaly měsíce, ne-li roky.

I přes jeho vlastnosti je používání SCP-155 velmi nebezpečné, protože teplo a radiace vytvořené SCP-155 jsou uvnitř zachyceny a během činnosti se hromadí, čímž po skončení programu vytvoří "vlnu energie". Běh programu po dobu šesti (6) minut vytvoří vlnu radiace takové intenzity, že zadržovací cela SCP-155 musí být dekontaminována před dalším vstupem vědeckého personálu.

Dodatek 155-01: Incident 155-08

Dne ██/█/██ Dr. ███████ zadal do SCP-155 program s chybou, která způsobila nekonečný běh programu (nekonečnou smyčku). Poté, co si zúčastnění technici a vědecký personál uvědomili chybu, byl proveden pokus o nouzové vypnutí SCP-155, ale program nemohl být úplně zastaven až do 8 minut a 3 sekund od spuštění. Po skončení programu intenzivní vlna tepla a radiace roztavila zadržovací celu SCP-155, způsobujíc jedenáct (11) úmrtí a úplné zničení sekce C Oblasti-██. SCP-155 utrpělo pouze lehké poškození, ale všechny experimenty byly pozastaveny, dokud nebudou zavedeny nové bezpečnostní protokoly a poškozené části nebudou opraveny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License