SCP-1548-ARC
hodnocení: +2+x
blank.png
hateful_star.jpg

SCP-1548

Objekt #: SCP-1548

Třída Objektu: Euclid Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1548 je aktuálně nezadržitelné kvůli svému stavu vesmírného tělesa. Musí být pozorováno astronomickým personálem ve Výzkumné Jednotce-█, jež se aktuálně nachází na████████, Sarku. Tři radioskopy s malým dosahem jsou aktuálně užívány 24 hodin denně pro přijmání zpráv. Všechny přijaté zprávy musí být přepsány a poslány do databáze pro SCP-1548 v Oblasti-█. MTF Gama-5 má za cíl zabránit únikům informací ohledně charakteristik objektu v médiích.

Popis: SCP-1548 je Nadační termín pro PSR B0531+21, optický pulzar v Krabí Mlhovině. Původně byl objeven roku 1942 různými vědeckými organizacemi, ovšem o jeho anomální povaze se nevědělo až do roku 1968, kdy jej Agent M███████, tehdy astronom v [VYMAZÁNO], začal pozorovat radioskopem. Radiová pozorování odhalila, že hvězda zrychluje směrem k Sluneční Soustavě a že pulzuje v Morseově kódu. První plně přepsaná zpráva od SCP-1548 byla přeložena z ruštiny a vysílaná třikrát, následuje přepis: "Já vzhůru/Já vše vidím/A něco chybí". SCP-1548 normálně pulzuje 30hz, přestože byly přijaty i vyšší (viz Dodatek SCP-1548-A).

Po následujících deset let bylo pozorováno, jak hvězda zrychlila na přibližně 0.85c (2.55x108m/s). Během této doby začal pulzar vysílat stále agresivnější zprávy, mezi ty časté patří "Neschováte se" a "Pouze smrt". Své očividně maximální rychlosti dosáhlo neznámými prostředky roku 1978, zprávy pulzaru se změnily a staly se učenějšími a souvislejšími.

Zhruba v tuto dobu začalo SCP-1548 vykazovat vědění o svých pozorovatelích. Zprávy začaly nabírat osobní tón a uráželi ty, jež objekt pozorovali. Zprávy zachycené najednou více teleskopy vyhrožují personálu používajícímu tyto teleskopy. Zprávy poslané když teleskopy nahrávaly automaticky bez lidské přítomnosti jsou většinou výhružkami celému lidstvu, přestože [DATA VYMAZÁNA] vyzývá k vytvoření pozorovacích bodů na těchto specifických místech. Způsob jakým SCP-1548 zdánlivě předvídá budoucnost, aby načasovalo své pulzy je neznámý.

Dodatek SCP-1548-A: Dne █.█.198█, O5-█, který byl v tu dobu na lékařské dovolené, omylem natočil malý optický teleskop směrem ke Krabí Mlhovině. Teleskopy na Sarku nahrály následující:
"Právě jsem si vzpomněl na souřadnice všech SCP oblastí. A mám osobní informace rady O5."
Po této zprávě se pulzy změnili v intenzitě z 30hz na více než 1khz a bylo zapotřebí užití vysokorychlostních kamer k zaznamenání zprávy. Po následujících osm hodin vysílalo SCP-1548 [DATA VYMAZÁNA], a výsledkem bylo více než jeden gigabajt dat. Šlo o nejdelší souvisle vysílanou zprávu.

Dodatek SCP-1548-B: SCP-1548 bylo na příkaz O5-█ překlasifikováno na Třídu Keter.

Nezajímá mě, že se sem dostane až za 5,700 let. Ví toho až moc. -O5-█

Dodatek SCP-1548-C: Po velké solární erupci dne 11.4.2003 obdrželo zařízení na Sarku krátkou zprávu "Váš malý svět bude další." Podobné zprávy byly od té doby získány po každé větší podobné události.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License