SCP-154-CS
hodnocení: +2+x
blank.png
mnam.jpg

Bramborový salát napadený SCP-154-CS. Na zvětšené fotografii jsou patrné výtrusnice (černé tečky).

Objekt #: SCP-154-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: 10 g výtrusnic SCP-154-CS je zadržováno ve vzduchotěsné plastové krabičce s rozměry 1 dm3 při teplotě -50 °C v mrazící skříni pro biologické anomálie v Oblasti-██. Při nahlášení výskytu SCP-154-CS budou na místo vysláni nejbližší zaměstnanci SCP Nadace se zaměřením na zadržení biologických anomálií a veškeré jídlo napadené SCP-154-CS odvezou do spalovny. Pokud se na místě nachází SCP-154-CS-0, bude odvezeno do nadační karantény a dle závažnosti kontaminace bude uvážena jeho terminace nebo léčení. V obou případech musí být do místa nálezu SCP-154-CS zamezen vstup a místo musí být ošetřeno UV zářením nebo vysokými teplotami. Přístup k dokumentům o SCP-154-CS má všechen personál s Úrovní prověření 3 a vyšší. Dostat se k samotnému SCP-154-CS je povoleno pouze pod dohledem aspoň jednoho zaměstnance Úrovně 4 se zaměřením na biologické anomálie.

Popis: SCP-154-CS je taxonomicky blíže nezařazený druh parazitické plísně. Základními hostiteli SCP-154-CS jsou slané potraviny v polotekutém kašovitém skupenství, v nichž pak SCP-154-CS napadá lidský organismus. Když výtrusy SCP-154-CS dopadnou na takový typ potraviny, okamžitě zakoření a začnou se tímto jídlem vyživovat, stráví však jen potřebné minimum jídla proto, aby se mohlo SCP-154-CS rozrůst v celém objemu potraviny.1 Hustý výskyt podhoubních vláken umožňuje SCP-154-CS pohyb s napadeným jídlem. Jídlo napadené SCP-154-CS vyvíjí při přemísťování průměrnou rychlost 20 m/h.2 Výtrusnice začnou růst po 1 až 2 h od kontaminace jídla. Pokud výtrusy dopadnou na jídlo, které nesplňuje výše zmíněné podmínky, SCP-154-CS nezakoření.

Podhoubí SCP-154-CS se skládá z pružných vláken, stovky kilometrů dlouhých, ale jen 20 μm tenkých. Výtrusnice mají velikost 0,5 mm a mají černou barvu. Rostou pouze na podhoubních křižovatkách skládajících se z více jak 65 křížících se vláken. Jedna výtrusnice obsahuje až 10 000 výtrusů. Výtrusy mají kulatý tvar a jejich délka v poloměru činní 25 μm. Přichycují se na potraviny a tenké střevo lidského hostitele pomocí osmi drápků, kterými mohou výtrusy pohybovat. Celý organismus SCP-154-CS je vysoce odolný vůči většině chemikálií3. Spóry dokáží přečkat maximální vysokou teplotu 300 °C a nízkou teplotu -100 °C.

Životní cyklus SCP-154-CS začíná při kontaminaci člověka nebo jídla výtrusy. K tomu nejčastěji dochází v jídelních podnicích (restauracích, jídelnách…) nebo při blízkém kontaktu s kontaminováno osobou dále označovanou jako SCP-154-CS-0. Také dochází ke kontaminaci skrze znečištěnou vodu a přímý tělesný kontakt s SCP-154-CS-0. Jestliže jakýkoli jiný živočich než člověk pozře SCP-154-CS, nestane se z něj SCP-154-CS-0 a SCP-154-CS vyjde přirozeně trávícím traktem. Vývoj SCP-154-CS v SCP-154-CS-0 má několik fázi:

SCP-154-CS-0 prochází výraznými psychickými změnami. Bylo pozorováno snížení inteligence, častější zapomínání, zvýšení libida, opomínání hygienických návyků, lhostejnost, potlačení strachu, zvýšená chuť k jídlu, úplně potlačení chuťe na jídla rozdílná od SCP-154-CS uvnitř SCP-154-CS-0. Po fyzické stránce jde o zvýšenou imunitu vůči nemocím (lehčí nebo žádný průběh), ztráta ochlupení a vypadávání nehtů a zhoršení smyslů (kromě chuti).


Dne 5. 9. 19██ kontaktovala Nadaci paní Květa ██████████, k dnešnímu dni již bývalá druhá hlavní kuchařka školní jídelny v D████████, že se zúčastnila na vytvoření potravinové anomálie se svou kolegyní paní █████████ ████████████ od 1. 1. 19██ klasifikovanou jako PoI-172-CS. Když Nadace podnikla akci pro zatčení PoI-172-CS a agenti vnikli do jejího bydliště, PoI-172-CS se tam nenacházela. Nezdálo se, že by si při odchodu sbalila jakékoli své věci. Na stole v jejím bytě byl nalezen dopis od paní Květy adresovaný právě PoI-172-CS. Následuje kopie dopisu:

█████
Jsem velice ráda, že jsem se s Tebou zúčastnila takové velké věci, jako byl právě boj proti světovému hladu, ale potom, co jsi tu houbu vypustila do jídla dětem, nemůžu už s Tebou držet za jedno. Ani zdaleka to nebylo hotové, mělo to tolik much, o kterých jsme věděli, a teď, když už je to venku, těch chyb vidím ještě více. Znám tě už velice dlouho, ale asi nikdy nepochopím to, co jsi před včerejškem udělala. Pokusím se zničit, co jsme spolu uvrhli na tento svět, a zabránit katastrofě. Toto je konec našeho přátelství. Udělám všechno pro to, abych tě zastavila před dalšími podobnými hrůzami, a snad si tak odpykám spoluvinu.
Květa
v D████████ 4. 9. 19██

Paní Květa je velmi znalá v gastronomii a biologii. Nabídla se Nadaci, že jí se svými znalostmi pomůže najít PoI-172-CS a zkoumat SCP-154-CS. Velení souhlasilo. Podání amnestik paní Květě a navrácení do společnosti bude zváženo po dopadení PoI-172-CS.

Aktualizace: Dne 4. 4. 200█ se objevily zvěsti o výskytu PoI-172-CS jako zaměstnankyně Restaurace Ambrose.

Dodatek A: Byl zaslán návrh Etické komisi o pokusu udržet co nejdéle naživu SCP-154-CS-0 v laboratorních podmínkách. Tento návrh čeká na schválení.

Dodatek B: Ačkoli SCP-154-CS používá jen kašovité potraviny pro růst, existuje jedna vyjímka čímž je SCP-███/-█ vyskytující se ve stálém pevném skupenství. Pokus o aplikaci SCP-154-CS však skončil prolomením zadržení a vytvořením 23 subjektů SCP-154-CS-0, které byly [VYMAZÁNO] a [DATA VYMAZÁNA]. Všechny tyto subjekty musely být terminovány. Obdobné pokusy jsou přísně zakázány Radou O5.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License