SCP-150-CZ
hodnocení: -3+x

Objekt #: SCP-150-CZ

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-150-CZ musí být uzavřeno v běžné skladovací místnosti (zamčené pro personál Třídy 3 a nižší) v Oblasti-██ s nasazeným víkem proti prachu. Testování s SCP-150-CZ je dovoleno personálu Třídy 3 a vyšší s povolením personálu Třídy 4. SCP-150-CZ-02 nesmí být pito. SCP-150-CZ je uskladněno v Jídelně 2 v Oblasti-██ ve speciálním přístroji na dávkování SCP-150-CZ-02 označeném "Pípa". Manipulace s SCP-150-CZ je dovoleno pouze Dr. ██████ a Prof. ████████. Manipulace s SCP-150-CZ bez povolení je zakázána pod trestem [SMAZÁNO].
Požití přes 2.5 l SCP-150-CZ-02 má stejné následky jako opíjení se. "Pípa" dávkuje přesně 10 ml na testování 0.1 l na testování 0.3 l 0.5 l SCP-150-CZ-02. Požití SCP-150-CZ-02 bezpečnostním personálem je zakázáno.

Popis: SCP-150-CZ bylo nalezeno v [SMAZÁNO] při [SMAZÁNO]. SCP-150-CZ-01 je klasický půllitr od piva [SMAZÁNO] vyrobený (místo ze skla) z krystalu [SMAZÁNO]. Rozměry a objem SCP-150-CZ-01 jsou srovnatelné s běžným půllitrem. SCP-150-CZ-01 je lehce naprasklé od testu výdrže SCP-150-CZ-01. Výsledkem testu bylo, že minimální síla, která dokáže poškodit SCP-150-CZ-01, je kolem █████ N. SCP-150-CZ-01 by muselo narazit rychlostí ███ km/h, aby se roztříštilo. SCP-150-CZ-01 obsahuje zřejmě nekonečno SCP-150-CZ-02.

SCP-150-CZ-02 je svým složením podobné pivu. SCP-150-CZ-02 má hladinu přesně na značce 0.5 l na SCP-150-CZ-01. Pěna přidává další 1 cm. Po "vylití" SCP-150-CZ-02 pěna klesne, ale v průběhu 1 – 5 minut se znovu navýší na 1 cm nad hladinou. Pokud "vyléváte" SCP-150-CZ-02, zdá se, že SCP-150-CZ-02 neubývá.

Rozdíl mezi SCP-150-CZ-02 a pivem je, že pěna není tvořena z oxidu uhličitého, ale [SMAZÁNO]. Při stálé konzumaci SCP-150-CZ-02 po dobu ██ h je možné se otrávit [SMAZÁNO]. Dříve by ale obsah alkoholu (5.4 %) uvalil oběť do bezvědomí. Konzumace SCP-150-CZ-02 byla po testech povolena personálu nepotřebného aktivní službě s limitem 2 l.

Po dni █/5/20██ je zakázáno vyzývat kohokoliv k vypití SCP-150-CZ do dna pod trestem smrti.
Pokud někdo někoho vyzve k vypití SCP-150-CZ do dna (min. 5 m od SCP-150-CZ) vyzývaný s šancí 98 % výzvu přijme. (S rostoucí vzdáleností od SCP-150-CZ se šance zmenšuje. Od 300 m je bezpečné vyzývat lidi k vypití SCP-150-CZ do dna. I přesto je to zakázané pod trestem smrti.) Personál informovaný o tomto jevu se zdá být omámen silou SCP-150-CZ a taky výzvu přijme s šancí 87%.

Oběť (vyzvaný) okamžitě podlehne síle SCP-150-CZ, přestane dělat na čemkoliv, co právě dělala, a vyrazí směrem k SCP-150-CZ. Po pár testech s Třídou D se zjistilo že i bez vědomí existence či lokace SCP-150-CZ oběť stále dokáže najít správnou cestu. Pokud oběť narazí na jakoukoliv překážku, pokusí se jí obejít nebo donutit jiný personál překážku odstranit. Pokud pokus dostat se k SCP-150-CZ oběť selže, po zhruba █ h přestane oběť směřovat k SCP-150-CZ a po dalších █ h se vrátí do původního psychického stavu. Pokud se oběť dostane k SCP-150-CZ začne okamžitě konzumovat SCP-150-CZ-02 do dna. Jelikož to je nemožné, oběť se nakonec utopí v SCP-150-CZ-02. Odtrhnutí SCP-150-CZ od oběti vyvolá vztek a agresi. Při incidentu 150-CZ z █/6/20██ byli zraněni: Dr. ██████, Agent ██████, dva (2) členové ochranky a údržbář. Údržbář útok oběti SCP-150-CZ nepřežil. Oběť nakonec vyhrála a utopila se v SCP-150-CZ-02.

Dodatek 150-CZ-001:
Po pár dnech bez pohybu se SCP-150-CZ-02 začalo kazit. Vylévejte SCP-150-CZ-02 každé úterý. Děkuji
- Dr. ████████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License