SCP-150-CS
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-150-CS

Třída Objektu: Safe Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-150-CS je drženo ve standardní zabezpečovací cele. Je monitorováno za pomoci CCTV s nahráváním záznamu pro případ neoprávněného využití SCP-150-CS zaměstnanci nadace.
Po opakovaném neoprávněném využití zaměstnanci nadace byla ke dveřím umístěna čtečka karet, která uchovává údaje o přiložených kartách. Všemu personálu s přístupem k SCP-150-CS bylo oznámeno, že je zakázáno využívat SCP-150-CS za účelem vyhýbání se stravování v jídelně.
Je zakázáno se přibližovat do blízkosti SCP-150-CS s tavenými sýry. Jakákoliv osoba pokoušející se o takovéto narušení zadržovacích procedur musí být okamžitě zadržena.

Popis: SCP-150-CS je elegantní fondue fontána uzpůsobena pro fondue francouzsko-švýcarského stylu. Fontána je vyrobena z čistého stříbra. SCP-150-CS je schopno ohřát sýr na jakémkoliv z pater ze kterého je roztavený sýr distribuován do nižších pater
Fontána je schopná tavit a následně ohřívat jakýkoliv ze zatím testovaných druhů sýra. Fontána je schopna vyrábět malé množství sýra identické1 se zadaným vzorkem.
Po namočení pečiva, ale i jiných potravin (viz. záznam testů) a následné konzumaci namočené potraviny začne subjekt zaznamenávat příliv myšlenek, které souvisí s politickou kariérou významných českých politiků.
Působení SCP-150-CS na jednotlivé osoby se liší. Osoby s duševními poruchami jsou náchylné k částečnému přejetí osobnosti dané politické figury, to následně může ovlivňovat jejich jednání. Jakékoliv efekty SCP-150-CS odezní po opuštění místnosti kde se fondue koná, s výjimkou opuštění místnosti za účelem odchodu na toaletu.
Prozatímní výsledky testování ukazují souvislost mezi druhem sýra a obdobím, ze kterého pochází politické figury jejichž osobnosti jsou přejaty konzumenty SCP-150-CS. Bylo také vyzkoumáno že politické figury asociované s jedním druhem sýra nebudou vyvolány jakýmkoliv jiným druhem sýra. Výjimkou jsou politici působící ve více obdobích. Je zatím neznámé podle čeho SCP-150-CS definuje hranice období ze kterého vybírá politické figury. V případě že myšlenky či osobnost stejného politika jsou přejaty více jak jednou při degustaci různých druhů sýra, pak se odvíjí jejich osobnost dle období příslušícímu k danému druhu sýru.

Dodatek:
V případě testování je nutno dbát zvýšené opatrnosti při současném zapojení zaměstnanců Třídy D s násilnou minulostí a subjektů s duševními pourchami (viz. záznam incidentů).

Záznam incidentů:

2█.7.20██ - Po konzumaci rajčete namočeného do SCP-150-CS testovaný subjekt Třídy D začal projevovat zvýšený zájem o krabici od vína, která ležela v pozorovací místnosti. Po opětovném odmítnutí vydání krabice ze strany výzkumného personálu a neustálých proseb ze strany testovacího subjektu byl subjekt napaden jiným zaměstnancem Třídy D. Situaci vyřešil bezpečnostní personál použitím taseru. Lehká zranění u obou zaměstnanců Třídy D. Je nově zakázáno přechovávat obaly od testovaných potravin a nápojů v dohledu testovacích místností a je doporučeno provádět testování s duševně slabými subjekty bez přítomnosti jiných zaměstnanců Třídy D.

1█.1.20██ v 0:32, 1:24 a 2:54 - Do zadržovací místnosti opětovně vnikl zaměstnanec nadace bez předchozího povolení, či plánovaného testování. Během tři samostatných vniknutí vložil do SCP-150-CS malý objem sýra, vyčkal než se roztaví a následně do něj namáčel krájenou veku, tu po odchodu ze zadržovací místnosti konzumoval ve své kanceláři. Vzhledem ke konzumaci mimo místnost ve které stálo SCP-150-CS se neprojevili anomální vlastnosti SCP-150-CS.

Záznam testování

Testovací záznamy by měly vypadat následovně:

Datum a čas - Číslo testování
Objem a druh sýru a potravin:
Průběh testování:
Závěr testování:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License