SCP-1499
hodnocení: +2+x
blank.png
small.png

SCP-1499 během počátečního znovuzískání.

Objekt #: SCP-1499

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1499 musí být uchováno v zamčené bedně, která je stále hlídána dvěma agenty. Testování zahrnující SCP-1499 vyžaduje povolení pracovníků Úrovně 4 je přerušeno na dobu neurčitou. Testovací subjekty musí mít malé obousměrné radio pod SCP-1499 pro udržení kontaktu s výzkumníky. Testování již není prováděno personálem Třídy D kvůli riziku ztráty SCP-1499. Pokud by testované osoby vstoupily do jakéhokoliv druhu nebezpečí, okamžitě si sundají SCP-1499.

Popis: SCP-1499 je Sovětská plynová maska GP-5. Test těsnění provedený na objektu naznačuje, že si objekt zachovává svou původní funkčnost. Anomální účinky SCP-1499 se aktivují, když si člověk nasadí SCP-1499 na hlavu. Přibližně jednu sekundu poté, co je SCP-1499 plně zajištěna na hlavě subjektu, subjekt zmizí z pohledu a stane se nezjistitelným. Subjekt nahlásil, že nemá pocit pohybu. Testování odhalilo, že obousměrné radio zůstává schopné v přijímání i vysílání, i když subjekt je nezjistitelný. Při nošení SCP-1499 subjekty popisují zcela odlišné prostředí, než ve kterém byly před nošením SCP-1499. Subjekty říkají, že prostředí vypadá neplodně a nehostinně s vysokými černými věžemi zaplňující prostor. Subjekty rovněž v této krajině zahlédly entity. Tyhle entity, označeny SCP-1499-1, byly popsány jako vysoké, nahé humanoidní bytosti s tmavou kůží, která má tlustou vrstvu neznámé viskózní látky. Instance SCP-1499-1 také mají velké množství očí a úst pokrývající jejich tělo. Po sundání SCP-1499 z hlavy, se subjekty znovu objeví na stejném místě, ve kterém se nacházely. Pro více informací viz Testovací Záznam 1499.

Testovací Záznam 1499
Testovací Subjekt Hlášené události Poznámky
D-67393 Subjekt se ocitl v budově z neznámé černé látky. Po prohlížení místnosti po dobu přibližně 15 sekund subjekt údajně slyšel zvuky pohybu a sundal si v panice SCP-1499, načež se objevil v testovací komoře. První test zahrnoval určení účinků SCP-1499. Vzhledem k riziku ztráty SCP-1499 se namísto subjektů Třídy D musí používat vyškolení agenti.
Agent C███████ Agent se ocitl ve stejné místnosti popsané D-67393. Přibližně dvě minuty strávil prozkoumáváním místnosti, která podle Agenta C███████ obsahuje několik dutých černých kostek. Agent byl schopen sestoupit níže, aniž by narazil na jakékoli rušení. Po dosažení druhého patra, agent uslyšel zvuky z nižšího patra. Agent se schoval za jednu z černých kostek a pozoroval dvě instance SCP-1499-1. Agent si poté sundal SCP-1499. První zpozorování SCP-1499-1. Agent C███████ uvádí, že zůstal nezpozorován dvěma instancemi SCP-1499-1.
Agentka U█████ Agentka byla vybrána kvůli jejímu stealth tréninku. Agentka se ocitla ve stejné místnosti jako Agent C███████, když si sundal SCP-1499. Zvuky pohybu byly slyšet z vyšších pater, vyzývající agentku, aby šla dolů a ven z budovy. Agentka údajně zahlédla několik instancí SCP-1499-1, které se potulovaly venku od budovy. Každý jednotlivec vypadal, že má unikátní mutace a občas pronesl hluboké, skřípavé zvuky. Agentka úspěšně pronikla kolem více struktur bez zpozorování. Agentka následovala čtyři instance SCP-1499-1 kvůli pozorování. Skupina se setkala s pátou instancí SCP-1499-1 a jedna ze skupiny vystoupila vpřed. Agentka sledovala, jak se dvě entity navzájem násilně napadly, pokrytím nedaleké země a přihlížející entity neznámou kapalinou a tlustými vnitřnosti. Agentka odstranila SCP-1499. Struktura, ve které se objevilo D-67393, vypadá jako jedna z mnoha. Kvůli násilné povaze SCP-1499-1, bude další průzkum vyžadovat, aby byli agenti ozbrojeni pro svoji obranu.
Agent K█████ Viz Průzkumný záznam 1499-D. [VYMAZÁNO]

Následující informace byly utajeny až do odvolání.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License