SCP-148-CS

hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-148-CS

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Dokumenty obsahující aktivační frázi SCP-148-CS, včetně původního spisu, jež frázi obsahoval, jsou uchovávány ve skladišti Oblasti-16CS.

Popis: SCP-148-CS popisuje anomální extradimenzionální lokaci o proměnlivých rozměrech. Přístup do této lokace je možný po vyslovení fráze "Dokončím to, co jsem začal, jménem Urenu, města světla". Osoby, které frázi vysloví se okamžitě přemístí do SCP-148-CS. Tato anomální lokace se často mění vzhledem, ovšem z výpovědí několika testovacích subjektů bylo možné poskládat následující informace:

  • Lokace vypadá jako ruiny prastarého města, ovšem specifické detaily se různí.
  • Oblast je zahalená temnotou kromě blízkého okolí subjektu.
  • Před subjektem se vždy nachází nějaký předmět na podstavci.
  • Po interakci s předmětem k subjektu přistoupí humanoidní postava bez jasných rysů a podá subjektu instrukce.
  • Po splnění žádosti humanoidní postavy je subjekt přemístěn zpět mimo SCP-148-CS. Jakékoliv předměty, znalosti, či zážitky si subjekt ponechává.

Dodatek: Záznam z experimentů

Srpen, 2018

Test I.

Subjekt: D-4851

Výsledek: Subjekt byl transportován do SCP-148-CS, byl dezorientovaný a po návratu tvrdil, že cítil chlad. Na podstavci před sebou měl nedokončené puzzle o několika dílcích, následně k subjektu přistoupila postava a požádala ho o dokončení skládačky. Po splnění úkolu se subjekt přemístil zpět a vypověděl spolu se složenými puzzlemi, které vytvářely obrázek svatební fotografie D-4851. Subjekt vypověděl, že přítomnost postavy hřála a byla velmi příjemná.

Test II.

Subjekt: Výzkumník Adam Pokorný

Výsledek: Subjekt byl přesunut do SCP-148-CS a nenahlásil žádné vedlejší efekty. Na podstavci před ním se objevil kousek napůl vyřezané figurky ze dřeva a nůž. Postava přistoupila k subjektu a požádala jej, aby figurku dokončil. Po návratu subjekt potvrdil, že se jedná o figurku z jeho dětství, kterou nikdy nedokončil. Subjekt rovněž vypověděl, že viděl jasněji obrys ruin kolem sebe, neboť některé zdi byly v dobrém stavu.

Test III.

Subjekt: Dr. Jiří Štěpán

Výsledek: Subjekt byl instruován, aby se pokusil konverzovat s postavou v SCP-148-CS. Subjekt se vrátil o pouhé dvě minuty později. Přepis rozhovoru níže.


Dr. Štěpán: Fajn, dobrý den, já-

Postava: Doktore?

Dr. Štěpán: Jak víte- To je jedno- (Hlas se mu třese.) Proč je tu tohle?

Postava: Doktore, dokončete prosím to, co jste začal.

Dr. Štěpán: Já- Ne, to ne, já-

Postava: Doktore, ruiny Urenu neopustíte dokud nepomůžete s výstavbou.

Dr. Štěpán: U-Urenu? To je tohle místo?

Postava: Bývalo a znovu bude. Osobně na to dohlédnu. Stejně jako vy má tohle místo nedokončené záležitosti.

Dr. Štěpán: (Ticho) Nic jiného mi nezbývá?


Dr. Štěpán se vrátil s podřízlým zápěstím. Byl odvezen na ošetřovnu a následně mu byla doporučena profesionální pomoc kvůli jeho sebepoškozování. Testování bylo pozastaveno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License