SCP-148
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-148

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury:

REVIZE 3

SCP-148 se musí skladovat jako 120 odlitých ingotů, každý o váze přibližně 10 kg ve chvíli psaní. Ingoty SCP-148 nesmí být umístěny ve stejné oblasti jako jiná SCP (kvůli možnosti nepředvídatelné interakce); jinak by měly být rozděleny rovně mezi přijatelná Nadační zařízení. Hmotnost každého ingotu musí být změřena a nahlášena každý měsíc.

Za žádných okolností se žádné SCP s vlastnostmi ovlivňujícími lidskou mysl, či mimosmyslovým vnímáním nesmí dostat do kontaktu s SCP-148. V případě takového kontaktu musí být okolní zóna evakuována a ovlivněný vzorek SCP-148 odpálen dálkově.

Personál nesmí být přiřazen k SCP-148 po delší dobu, než jsou tři týdny. Všechen personál přiřazený k SCP-148 musí podstupovat pravidelná psychologická hodnocení.

Popis: SCP-148 je kovová substance složená z řady známých i neznámých prvků. Celková hmotnost SCP-148 je přibližně 1.1 1.2 tun. SCP-148 má šedozelenou barvu s modrým nádechem a oxiduje rychle v přítomnosti vody. SCP-148 má bod tání kolem 4500°C a bod varu kolem 9000°C. SCP-148 má hustotu 6.20 g/cm3 6.76 g/cm3 a dosáhlo hodnoty HRC 39 při Rockwellově testu tvrdosti. Prokazuje podobné materiálové vlastnosti (např. pevnost, tvárnost a zpracovatelnost), jako platina.

SCP-148 se skládá převážně z platiny a iridia, a to v zastoupení 62% a 20% hmoty. Několik dalších známých kovů bylo nalezeno ve složení, včetně železa, kobaltu a mědi, jež dohromady vytvářejí 16.5% hmoty SCP-148. Avšak vzhledem k celkové hmotnosti materiálu existuje domněnka, že se skládá i z dalších substancí, které hmotnostní spektrometrie, ani jiné metody nedokáží nalézt. Fotografie SCP-148, jež pořízeny mikroskopem ukazují mezery v mřížce, které by za normálních okolností byly zaplněny dalšími materiály.

SCP-148 blokuje, nebo jinak brání mimosmyslové a mysl ovlivňující vlastnosti živých organismů ve své blízkosti. Zatímco tento efekt je obtížné vyčíslit, zdá se být nepřímo úměrný ke čtvereční vzdálenosti od subjektu k povrchu SCP-148 a přímo úměrný kvantitě SCP-148. Vzdálenost ze které je tento efekt pozorovatelný je přibližně 0.8 metrů na každý kilogram SCP-148.

1.1 tun SCP-148 bylo získáno při vyklízení metalurgického oddělení Prométheových Laboratoří. Dokumenty ohledně projektu ukázaly, že substance byla předmětem dodatečného vývoje a měla být prodána ███████████, jako "Telekillová Slitina". Avšak kvůli [VYMAZÁNO] a jeho politickému pádu, spolu se zničením hlavní základny Prométheových Laboratoří, si ███████████ získal přibližně 1.3 tun SCP-148 a prodal je neznámým kupujícím. Nadační agenti a forenzní účetní pracují na nalezení zbývajících zásob SCP-148.

Dodatek 148-01
Kvůli svému potenciálu pro využití při zajišťování SCP objektů ovlivňujících mysl, bylo SCP-148 schváleno pro testy s jinými SCP. Přestože testování je v raných fázích, testy s neškodnými anomálními objekty ukazují, že SCP-148 bude efektivním nástrojem při zadržování těchto objektů. Avšak zdá se, že neovlivňuje objekty, jejichž vlastnosti jsou čistě memetické.

Dodatek 148-02
Dne ██/██/████ si zaměstnanci začali všímat podivného chování a špatných komunikačních schopností u členů údržbářského personálu, jež pravidelně udržuje kontejnment SCP-148.1 Po třech týdnech stupňujícího se abnormálního chování byli oba zaměstnanci zadrženi, vyšetřeni a přezkoumáni. Testování odhalilo, že výše zmíněný personál nebyl schopen porozumět řeči těla a nevšiml si intonace, nebo výslovnosti vět. Dále nebyly ovlivněné subjekty schopny odhadnutí emočního stavu jiných a předvedly limitovanou slovní zásobu.

Další testování odhalilo, že jazykové a komunikační schopnosti osob s častým, nebo prodlouženým kontaktem s SCP-148, se po čase zhorší a zmizí. Bylo prokázáno, že po osmi týdnech bude ovlivněný subjekt němý a neschopen chápání, nebo vydávání neverbálních žádostí, nebo prohlášení, i přes vykazování normální mentální kapacity.

Dodatek 148-03
Vážení ze dne ██/██/████ (██ měsíců po získání SCP-148 Nadací) ukazovalo, že i přes žádnou změnu v objemu se hmotnost SCP-148 zvýšila o 0.1 tuny (zvýšení hustoty o 9.0%). Zdroj této přidané hmotnosti je neznámý.

Zpráva o Incidentu 148-████-1
Aby se otestovaly limity efektu SCP-148 a jeho změny v hmotnosti, bylo 0.9kg umístěno na váhu a převezeno do místnosti SCP-████. Jak se předpokládalo, [VYMAZÁNO] SCP-████ byl negován přítomností SCP-148. Avšak, vzorek SCP-148 začal nabírat na hmotnosti rychlostí 5 gramů za sekundu. Po jedné minutě počalo tempo zpomalovat a SCP-148 přestalo růst o čtyřicet sekund později, kdy již vážilo 1.4 kilogramů. Zůstalo na této hmotnosti po osm sekund a poté poklesla jeho hmotnost o 0.8 kilogramů během dvou sekund. V tuto chvíli začal personál v okruhu šedesáti metrů (dvacetkrát větší než normální zóna efektu SCP-████) pociťovat efekty SCP-████, ale zrychlené, což skončilo [DATA VYMAZÁNA], uzamčením budovy, dokud nebyly ovlivněné subjekty odstraněny.

Od tohoto incidentu je kontakt mezi SCP-148 a jakýmikoliv objekty ovlivňujícími mysl striktně zakázán.

Dodatek 148-04
Měření od Incidentu 148-████-1 ukazují, že celková hmotnost SCP-148 se zvětšuje rychlostí [VYMAZÁNO]. Spekuluje se, že pokud velké množství SCP-148 projde stejnou událostí, jako vzorek použitý při Experimentu 148-████, [DATA VYMAZÁNA]. Uvažuje se nad změnou Zadržovacích Procedur.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License