SCP-1472
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1472

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Kolem SCP-1472 musí být postaven 3 metry vysoký plot. Na všech stranách plotu musí být pověšena cedule označující průběh stavby, aby nedošlo ke vzbuzení podezření. Mobilní úderná jednotka Iota-6 (aka "Hard Knocks") je pověřena hlídat vstupy do oblasti. Musí být rozestavěni v kvadrantu 4 bloků a za všech okolností musí být oblečeni v nenápadném městském oblečení.

Každý civilista, který se dostane za plot, musí být zadržen a před propuštěním mu musí být podána amnestika třídy A. Jakákoliv testování se třídou D musí být povolena pracovníkem prověrky úrovně 3 a vyšší. Všichni pracovníci třídy D, kteří se podíleli na testování s SCP-1472 musí být vyslýcháni prostřednictvím polygrafu.

Popis: SCP-1472 je zářivě malovaná jednopatrová cihlová budova ve Východním St. Louis, Illinois, USA na rohu ulic ████ Ulice a ██████ Avenue. Vnější stav budovy je špatný, ale stabilní. Z městských záznamů vyplývá, že budova byla postavena roku 1978 nyní nefunkční ███████ Corporation. SCP-1472 bylo zajištěno roku 2001, kdy nabylo své anomální aktivity. Jediný vchod je na západní straně budovy. Pokud není SCP-1472 aktivní, vnitřek budovy je kompletně prázdný.

SCP-1472 nabývá anomální aktivity pouze v sobotu ve 02:00 ráno. Během aktivity vystoupí z SCP-1472 lidský muž s nadváhou, dále nazýván jako SCP-1472-1, a postaví se poblíž cedulí před vstupem. Jedna z cedulí je umístěna přímo na asfaltu před vchodem a popisuje program. Další a větší cedule je umístěna na straně budovy a je osvětlena ozdobným neonovým světlem.

Během aktivity bude SCP-1472-1 po lidech, kteří chtějí vstoupit, zaplatit poplatek ve výši ██$ a požádá je, aby nefotografovali a nenatáčeli po dobu, co budou vevnitř. Přehlídky se vždycky liší; avšak pokaždé trvají od 2:00 ráno do 3:30 ráno. Během přehlídek je vstup/výstup uzamčen dokud neskončí poslední představení. Zranění a úmrtí se objevují v závislosti na představení. Bylo zpozorováno, že zákazníci obvykle protrpí psychologické trauma.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License