SCP-1471
hodnocení: +5+x
blank.png
scp1471.jpg

Poslední obrázek zachycený SCP-1471-9405 předtím, než bylo zničeno.

Objekt #: SCP-1471

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Všechna mobilní zařízení s nainstalovaným SCP-1471 musí být zkonfiskována a zanalyzována kvůli možným vodítkům k dalším ovlivněným zařízením. Následně se musí z ovlivněných zařízení vyndat baterie a musí se přeřadit pod označení (např. SCP-1471-#), poté se umístí do Skladovací Jednotky-91 ve výzkumné Oblasti-45.

Všechny online obchody s aplikacemi pro mobilní zařízení se musí neustále hlídat, aby se předešlo nekontrolovanému šíření SCP-1471. Podezřelá zařízení se musí být na dálku vypnuta sebe-nahrávacím malwarem, dokud nedorazí terénní agenti a nezadrží jej.

Popis: SCP-1471 je 9.8 MB veliká aplikace zdarma pro mobilní zařízení pojmenovaná "MalO ver.1.0.0" v online obchodech s aplikacemi. SCP-1471 nemá žádného vývojáře a je nějak schopné prolomit souhlas s instalací, a přejde rovnou ke stažení. SCP-1471 je rovněž schopno vyhnout se smazání jinými programy.

Poté co je SCP-1471 nainstalováno, nevytváří žádné ikonky na mobilu. SCP-1471 poté začne jedinci zasílat obrázky přes textové zprávy každých 3 až 6 hodin. Všechny obrázky obsahují SCP-1471-A buď v pozadí, nebo popředí obrázku. SCP-1471-A vypadá jako vysoká humanoidní postava s vlčí lebkou a černými vlasy.

Během prvních 24 hodin po instalaci SCP-1471 budou na mobilní zařízení zasílány obrázky vyfocené v lokacích, kde se jednotlivec často nachází. Po 48 hodinách začne mobilní zařízení přijímat obrázky vyfocené na místech jež jedinec nedávno navštívil. Po 72 hodinách začnou přicházet fotky jednotlivce v reálném čase spoli s SCP-1471-A, které stojí v blízkosti subjektu.

Jednotlivci jež byly SCP objektu vystaveni po delší dobu, než 90 hodin začnou letmo vídat SCP-1471-A ve svém periferním vidění, na odráživých površích, nebo obou. Pokračující vystavení SCP-1471 je od tohoto bodu nezvratné a způsobuje stálé vizualizace SCP-1471-A. Jedinci v této fázi nahlásili periodické pokusy SCP-1471-A o komunikaci, ale nejsou schopni těmto pokusům rozumět. Aktuálně je jediný známý způsob jak zvrátit efekt SCP-1471 eliminovat vizuální vystavení jednotlivce obrázkům do 90 hodin po instalaci. Doposud nebylo nahlášeno žádné nepřátelské jednání od SCP-1471-A.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License