SCP-1440
hodnocení: +5+x
blank.png
1440

SCP-1440, jak bylo naposledy viděno.

Objekt #: SCP-1440

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1440 aktuálně není zadrženo a jeho lokace není známá od posledního úniku. Vzhledem k povaze SCP-1440 je možné, že Nadace nemá způsob jak jej zadržet bez rizika nepřijatelné ztráty zdrojů a personálu. Dokud nebudou nalezeny vhodné zadržovací procedury, měla by cílem být lokalizace a pozorování SCP-1440 a minimalizace civilního vystavení, pomocí identifikace jeho cestovních tras.

Popis: SCP-1440 je muž neznámé etnické skupiny a věku. Když je dotázán ohledně svého jména, místa, nebo času narození, SCP-1440 odmítá odpovědět, ovšem není jisté zda je to neochotou subjektu sdílet informace, nebo tím že sám subjekt tyto informace nemá. Přestože subjekt má vzhled osmdesátníka, nevykázal žádné známky stárnutí po dobu padesáti (50) let od doby, kdy poprvé upoutal pozornost Nadace. Anomální vlastnosti SCP-1440 se objeví když přijde do kontaktu s lidskou populací, nebo lidmi vyrobenými objekty a zůstane s nimi v kontaktu po delší dobu, než je několik dní; SCP-1440 má akutní nepříznivý efekt na cokoliv spojeného s lidstvem. Prodloužené vystavení jakémukoliv lidmi vyrobenému objektu, nebo osobě způsobí, že se v blízkosti SCP-1440 projeví destruktivní události se stupňujícími účinky, což bude pokračovat dokud nenastane zničení, či smrt lidského prvku. Jedinými výjimkami jsou SCP-1440 a předměty v jeho vlastnictví (jeho oblečení, taška vyrobená z neznámého materiálu, balíček hracích karet a malý skleněný šálek).

Zdá se, že SCP-1440 si je vědomo svého efektu na lidské populace a pokud to půjde, pokusí se vyhnout kontaktu s nimi. I přes tyto úmysly, SCP-1440 je nuceno cestovat podle jakéhosi velmi komplexního vzorce, který jej vždy nevyhnutelně zavede k lidem. Přesná povaha tohoto vzorce nebyla dosud úspěšně zjištěna a SCP-1440 ohledně něj nebylo schopno poskytnout žádné informace. Subjekt není aktivně nepřátelský a nebude odporovat pokusům o zadržení, ovšem v minulosti všechny tyto pokusy selhaly a vedly k značným ztrátám na personálu a zdrojích kvůli výše zmíněným anomálním vlastnostem.

Nadace si SCP-1440 poprvé všimla, když navštívilo Dr. ██████, výzkumnici z Oblasti-██, na cestě do práce. SCP-1440 vykázalo nevysvětlitelné znalosti o práci Dr. █████████ u Nadace a vyžádalo si její pomoc. Když se Dr. █████████ zeptala jak mu může pomoct, údajně doufalo, že Nadace jej byla schopna "zničit". SCP-1440 bylo vzato do Oblasti-██ kvůli výslechu, což vedlo ke zničení oblasti, smrtem ███ zaměstnanců a zničení šesti (6) SCP objektů tříd Safe a Euclid. Všechny další pokusy o zadržení SCP-1440 skončily podobně.

Dodatek SCP-1440-A: Následuje rozhovor s SCP-1440 během čtvrtého pokusu o jeho zadržení v Zóně-142. Záznam byl uložen na vzdáleném severu, tudíž nedošlo k jeho zničení.

Dodatek SCP-1440-B: Vzhledem k rostoucí lidské populaci a jejímu rapidnímu šíření do dříve prázdných oblastí, SCP-1440 poznamenalo, že je pro něj stále obtížnější vyhýbat se kontaktu s lidmi. Analýza cestovního vzorce subjektu probíhá, stejně jako pokusy o nalezení permanentní zadržovací procedury.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License