SCP-1425
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-1425

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Jedna kopie SCP-1425 je držena v archivu s dvojím zamykacím mechanismem ve skladovací Oblasti-40. Přístup k dokumentu je nemožný bez písemného souhlasu alespoň dvou z následujících zaměstnanců: oblastního ředitele, velitele EID, velitele CMA, nebo člena Rady O5. Druhá kopie je držena v neoznačené lokaci známé pouze členům Rady O5. Veškeré formy tištěných a televizních médií napříc Spojenými státy musejí být monitorovány kvůli možným klíčovým frázím a symbolům ze seznamu z CMA dokumentu 1425-A. V případě nálezu dalších kopií SCP-1425 musejí tyto kopie být předány do rukou CMA ke zničení. V případě, že dojde k manifestaci druhé události SCP-1425, musí být okamžitě kontaktován jeden ze zaměstnanců zmíněných výše, aby mohl být iniciován Protokol Ophiuchus.

Popis: SCP-1425 je kniha s pevnou vazbou o velikosti 20 cm x 35 cm x 5 cm, jež byla publikována v roce 2005 společností [VYMAZÁNO] Knihy (nyní zaniklá - viz soubory k Operaci Stargazer). Na přebalu knihy je vytišťený název "Hvězdné Signály". Na zadní straně knihy je následující popis:

Věděli jste, že některé hvězdy na noční obloze jsou mrtvé, ale my stále vidíme jejich prastarý obraz?

S nejlépe prodávanou knihou Hvězdné Signály, vyprodanou ve čtyřech zemích a přeloženou do stovek jazyků, se můžete i vy naladit na frekvence vesmíru a být jako hvězdy!

Když subjekt přečte celý text SCP-1425, začne kniha způsobovat jemný realitu ohýbající efekt, jež je ovlivněn touhami subjektu (ty jsou dále ovlivněny SCP-1425, viz níže). Když je dostatečně velký počet subjektů vystaven tomuto efektu, objevují se další komplikace v oblasti mentálního zdraví a integrity časoprostoru. Viz Záznam událostí SCP-1425-05.

Objekt samotný je kniha zabývající se "sebezlepšením" a byla inzerována jako manuál, který má čtenáře naučit "pětikrokovou metodu hvězdného signálu", čímž má čtenář dosáhnout svých snů a ambicí. Metoda sestává z programu vizualizací zesílených pomocí manter a pozitivního myšlení. Narozdíl od ostatních knih podobného žánru je SCP-1425 velmi efektivní při pomáhání subjektu dosáhnout jeho osobních cílů. Kniha neobsahuje žádné rady ohledně praktických metod dosáhnutí cílů, namísto toho se zaměřuje na "hvězdná soustředení" a další "zbožná přání" a rituály. Pokud jsou tato cvičení prováděna správně, začnou znatelně ovlivňovat realitu, přičemž tento přímý vliv začíná s objevením hvězdy použité při cvičení. Čtenář, který si přeje vyhrát v loterii, dostane výherní los během následujícího týdne a čtenář, jehož cílem je dostat nové auto, bude následující týden sedět v novém automobilu. Množství investovaného úsilí k cíli, mimo provádění předepsaných rituálů, má pouze doplňkový efekt, neboť subjekty, které se nijak příliš nesnaží dosáhnout cíle, stále uspějí v přibližně 80% případů. Ovšem pokud nejsou správně dodržovány instrukce pro čtení, je anomální efekt buď velmi oslabený, nebo kompletně selže.

V několika prvních kapitolách se tato cvičení zaměřují na dvě věci: specifikace čtenářových cílů a soustředění na jisté hvězdy na obloze. Tato aktivita je spojena s "Hvězdnými Signály" z názvu knihy. SCP-1425 tvrdí, že světlo vyzařované hvězdami v sobě má "fenomenologickou frekvenci", která je specifická pro každou hvězdu a jež je spojená s "fenomenologickou frekvencí" každé lidské mysli. Každá z deseti kapitol knihy je zakončena rituálem "hvězdného soustředění". Jde o meditaci prováděnou každou noc, přičemž se čtenář má soustředit na nebeské těleso, které je jim vybráno podle kalendáře na začátku knihy. Tento způsob zajišťuje, že se všichni čtenáři zároveň soustředí na stejné místo, nehledě na to, ve které části knihy jsou. Desátá kapitola je vyjímkou. Viz Dokument 1425-A.

Stránky SCP-1425 obsahují verbální nástroje uzpůsobené k ovlivnění mysli čtenáře během cvičení. To zahrnuje kombinaci memetických činidel a neurolingvistického programování, jež mají subjekt více otevřít nápadům prezentovaným v textu a optimalizovat výsledky anomálního efektu. Jakmile jsou hlavní myšlenky knihy představeny a zpracovány, začnou vizualizační cvičení zapojovat soustředění i na jiné koncepty, například politické a filozofické podněty. Pozdější kapitoly knihy slouží převážně k pozměnění myšlenek a tužeb čtenáře tak, aby odpovídalo standardu, který bude jednotný pro všechny čtenáře textu. Přibližně 60% čtenářů, kteří přečetli celé SCP-1425, vykazuje symptomy duševní poruchy zvané "Ojaiský syndrom", viz Záznam událostí SCP-1425-2005.

Věří se, že SCP-1425 bylo napsáno a vydáno členy Páté Církve, vlivného kultu mezi jehož členy je mnoho celebrit, včetně herců, hudebníků, spisovatelů, televizních pořadatelů a dalších známých osobností. V době incidentu dosahoval seznam identifikovaných členů Páté Církve čísla ███, přičemž seznam podozřelých ze zapojení v kultu čítal až ████.1 Toto napojení bylo využito Společenstvem Pětistů ve formě rozsáhlé medializace a doporučení celebrit, čímž se SCP-1425 rychle rozšířilo a popularita knihy prudce vzrostla. Díky těmto metodám a orálnímu šíření informací, se kniha Hvězdné Signály do dvou týdnů od vydání stala národním bestsellerem a tuto pozici si udržela až do doby, kdy byla Nadací SCP vymazána z veřejného povědomí pomocí Protokolu Ophiuchus.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License