SCP-1422
hodnocení: 0+x
blank.png
i-will-spank-you-and-make-you-beg-for-it.jpg

Mapa Yellowstoneského Národního Parku z internetových stránek US National Parks Service. Klikněte pro zvětšení.

Objekt #: SCP-1422

Třída Objektu: Neutralized // Fenomén (viz Dodatek 1422-3)

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny informace o SCP-1422 jsou omezeny pro personál s Úrovní Operačního Prověření 4. Dne 18. března 2009 byl všechen personál informován o existenci Yellowstoneského Národního Parku a personálu s nedostatečnou úrovní prověření byly vymazány vzpomínky ohledně SCP-1422.

Viz záznam Úderné Jednotky Alef-4 pro informace ohledně Nadačních pokusů o identifikaci příčin SCP-1422. Identifikace počátečního bodu má vysokou prioritu.

Popis: SCP-1422 byl anomální fenomén který až do 9. července 2007 zabraňoval všemu Nadačnímu personálu (včetně nabraných osob, jako zaměstnanců Třídy D a sériově nabíranému personálu) v objevení existence Yellowstonestkého Národního Parku1 Existence SCP-1422 byla potvrzena několika metodami:

  • V dotazníku z roku 2008 nevyjádřil nikdo z pěti tisíc Nadačních zaměstnanců povědomí o existenci parku. To zahrnovalo i osoby jež žily ve Wyomingu po delší dobu, zaměstnance jež se považují za zběhlé cestovatele a/nebo přírodovědce, a také tři utajené agenty v úřadu USA pro Správu Národních Parků.
  • Záznamy úřadu pro Správu Národních Parků neukázaly žádné nákupy Nadačním personálem v Yellowtoneském Národním Parku, ani nákupy povolení, či rezervací Nadačním personálem. Nákupy příbuzných Nadačního personálu jsou na záznamu, ale jsou nižší než by se dalo očekávat.
  • Internetová historie Nadačních počítačů neukázala žádné vyhledávání související s Yellowstoneským Národním Parkem2 (a u nepřímých vyhledávání na zařízeních nevlastněných Nadací, je vidět kolísající křivka vyhledávání ohledně parku) před 9. červencem 2007.
  • Nadace, před 9. červencem 2007, nevlastnila žádnou dokumentaci která by zmiňovala Yellowstoneský Národní Park.

Dotázaní zaměstnanci vypověděli, že neměli důvod zajímat se o část Spojených Států, kde se Yellowstoneský Národní Park nachází, nebo si nedokázali vzpomenout co, nebo jestli se vůbec něco v oné oblasti nachází. Několik z nich si bylo schopno vzpomenout na konverzace nebo události v nichž by Yellowstoneský Národní Park nejspíše figuroval, ale nebylo tomu tak.

Věří se, že Yellowstoneský Národní Park samotný nemá žádné nezvyklé vlastnosti, neboť se při žádném z vyšetřování nepodařilo objevit stopy anomální aktivity v parku, ani okolí. Žádost Nadačního personálu o navštívení parku během dovolené čeká na schválení.

Dodatek 1422-1: SCP-1422 bylo objeveno, a nejspíše i neutralizováno, 9. července 2007, Mladším Výzkumníkem Scrantonem. Výzkumník Scranton měl za úkol sepsat hlášení o svých zkušenostech v SCP-████3; ve svém hlášení uvedl dvouparagrafový popis rodinného výletu do Yellowstoneského Národního Parku. Mladší Výzkumník Scranton poznamenal, že o parku neslyšel dokud nevstoupil do SCP-████. Tato dokumentace byla zhodnocena Dr. Graffovou a Mladším Výzkumníkem Halvorsenem.

Když Dr. Graffová prováděla rutinní vyhledávání referovaných materiálů a zjjistila, že Yellowstoneský Národní Park nejen existuje, ale je celosvětově známý, poslala email do Oblasti-44, ve kterém se ptala zda někdo slyšel o Yellowstoneském Národním Parku. Když bylo očividné, že jej nikdo nezná, Dr. Graffová zažádala a dostala potřebné financování a personál pro vyšetření této anomálie.

Dodatek 1422-2: Existuje velmi málo informací o původu a povaze SCP-1422. Bylo předloženo několik hypotéz:

  • SCP-1422 bylo vytvořeno jinou anomálií ovlivňující pravděpodobnost, jež může a nemusí mít podobné vlastnosti. V současné době nemá Nadace způsob jak tuto hypotézu ověřit.
  • Yellowstoneský Národní Park neexistoval před vystavením Mladšího Výzkumníka Scrantona SCP-████, poté byla realita pozměněna aby zahrnovala park. Může tomu tak být kvůli neidentifikovaným vlastnostem SCP-████, některému z materiálů použitých při testování, nebo Výzkumníku Scrantonovi. Toto chování se neshoduje se známými informacemi o SCP-████ a rozsáhlé testování ukázalo, že ani Výzkumník Scranton ani materiály s nimž je SCP-████ testováno, nejsou anomální.
  • SCP-1422 nikdy nezabraňovalo Nadačnímu personálu v zjištění existence Yellowstoneského Národního Parku, ale vždy dotyčným osobám vymazalo vzpomínky na existenci parku. V takovém případě by výzkum SCP-868 mohl pomoci nalézt metodu, kterou by bylo možno bojovat proti podobným anomáliím jako SCP-1422. V současné době tuto hypotézu nelze ověřit.
  • SCP-1422 bylo vytvořeno jinou organizací aby zakryla svou aktivitu v Yellowstoneském Národním Prku, či okolí, před Nadací. Vyšetřování různých zájmových skupin a osob neidentifikovalo žádnou specifickou osobu, nebo organizaci, jež by mohla být schopna zabránit takto Nadaci v jejím objevení, což byl očekávaný výsledek.

Dodatek 1422-3:

Několik zaměstnanců správně podotklo, že SCP-1422 nemuselo být neutralizováno, ale možná jenom operuje jinak, než jsme schopni rozeznat; nebo, možná existuje víc anomálií podobných SCP-1422, každá z nich spojená se specifickou lokací, osobou, nebo třeba konceptem. Samozřejmě, pokud by se něco z toho potvrdilo, potom by SCP-1422 nejspíše bylo překlasifikováno jako Keter a prošlo drastickou úpravou zadržovacích procedur. Avšak SCP-1422 aktuálně nevykazuje žádné pozorovatelné anomální vlastnosti (kromě těch které už nefungují) a proto je považováno za neutralizované, dokud se nedokáže opak. - Dr. Graffová.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License