SCP-142-CS
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-142-CS

Třída objektu: Keter

Speciální zadržovací procedury: Oblast, ve které je zadrženo SCP-142-CS, musí být ohraničena neorganickým materiálem o tloušťce alespoň 2 cm. SCP-142-CS nesmí přijít do kontaktu s organickou hmotou. Oblast byla vypálena velkým množstvím napalmu, zároveň za účelem oslabit SCP-142-CS, jak je vůbec možné a také vypálit vrchní vrstvu zeminy a tím zabránit už tak omezenému prostupu SCP-142-CS skrz půdu.

Při případu prolomení zadržení možné a doporučené použít Znovuzadržovací Procedury Typu-ND (Natural Disaster) viz. incident.142-CS-1.

Popis: SCP-142-CS je látka červené barvy, hybridní mezi plynným a kapalným skupenstvím. V jejím klidovém stavu vypadá jako oblak červeného plynu, který má mnohem větší hustotu než vzduch. (Přesné měření hustoty bylo Dr. Dobešem shledáno za moc nebezpečné, komplikované a nepotřebné) V kontaktu s organickou hmotou se SCP-142-CS mění na kapalinu a začíná "obalovat" daný organický objekt, zatímco rapidně urychluje jeho rozklad. Rozklad zvěře se děje v rámci desítek vteřin. Zatímco u "neživých organických látek" (prkna, klády, balíky slámy) je rozklad značně pomalejší.

Při prvním zpozorování nadačním agentem ██████ byla pověřena pověřena Mobilní Úderná Jednotka Echo42 (Flamespitters) zastavením šíření SCP-142-CS, zavedením alespoň dočasného zadržení a odchycením možných svědků na podání amnestik. Viz. incident 142-CS-1

Incident 142-CS-1 :
Díky povaze SCP-142-CS se ve venkovních oblastech rapidně šíří, a proto se subjekt před příjezdem MTF-Echo42 rozšířil do skoro nezvládnutelných rozměrů. Za pomocí spálení okolní půdy bylo SCP-142-CS dočasně zadrženo a poté co se Echo42-6 ztáhl z místa vzniku bylo SCP-142-CS zadrženo skupinou specializovanějších vědců. Podle protokolu Scénáře Typu-ND byl požár způsoben touto akci zamaskován jako přirodní katastrofa známá jako požár v Českém Švýcarsku.

Záznam z dočasného zadržení SCP-142-CS Mobilní Údernou Jednotkou Echo42 :

<Velitelství> Tak dobře Echo42, zachvíli tam budete. Všichni se nahlašte ať víme, že vám fungují vysílačky

<Echo42-1> Jednička zde

<Echo42-2> Dvojka zde

<Echo42-3> Trojka zde

<Echo42-4> Čtyřka zde

<Echo42-5> Pětka zde

<Echo42-6> Šestka zde

<Velitelství> Dobře, jedná se o červenou látku na pokraji plynného a kapalného skupenství rapidně rozkládající okolní organickou hmotu, podle našich informací se zastavila u hořících budov, takže to negativně reaguje na oheň. Prostě to spalte, pokud to bude možné tak subjekt nezničte úplně.

<Echo42-1> Tak jo hoši, jdeme na to. Spalte tu blbost!

MTF-Echo42 vystoupila z obrněného transportéru a začala podle protokolu plamenomety pálit SCP-142-CS. Pálení vykazovalo vysokou efektivitu a objem SCP-142-CS se exponenciálně snížil.

<Echo42-3> Už vidíte jak to ustupuje! Ještě chvilku a můžeme to zkusit nějak zapálit okolí, ať se to nemá kde šířit!

<Echo42-5> Kurva drát! Škrábl jsem si do nohy tady o nějakej plech. KURVA KURVA AUU DOPIČE AAAAGH Další křik

<Echo42-2> DO HAJZLU! Dostalo se to na pětku. Opakuji! Dostalo se to na pětku!

<Velitelství> Rozumím. Udržte si vzdálenost. Pokud se z něj stane hrozba, tak ho terminujte!

Echo42-5 v záchvatu přiskočil k Echo42-3 a porušil těsnění jeho ochranného obleku. Echo42-2 je vyhodnotil jako hrozbu a spustil na ně jeho plamenomet. Tím zapálil palivové nádrže připevněné na jejich zádech, po čemž následoval výbuch, který nejenom ještě více omezil objem SCP-142-CS, ale také silně zranil a porušil obleky většiny členů MTF-Echo42

<Velitelství> MTF-ECHO42! Ozvěte se, jaké jsou vaše ztráty?

<Echo42-6> Tady šestka. Dvojka, trojka a pětka jsou mrtvý. Jednička a čtyřka mají spálený a zničený obleky a dostalo se to na ně. Skrz oblekje slyším, ale asi jim to zničilo vysílačky. Ta… věc je na nich, dostalo je to.

<Velitelství> Šestko! Terminujte je a dokončete misi!

<Echo42-6> Všechno tu hoří, to už nikdo neuhasí. Žádám o povolení k nouzovému ústupu!

<Velitelství> Zamítá se. Pokračujte podle rozkazů.

<Echo42-6> Kurva drát!

Echo42-6 si sundal palivový článek ze zad a hodil ho do plamenů před ním, poté se ihned otočil a skočil na zem ve snaze nebýt zasažen žádným šrapnelem

<Velitelství> Hlas se šestko! Co to bylo za výbuch?

<Echo42-6> Hodil jsem do ohně svoje palivo. Všechno je roztrhaný, nebo hoří.

<Velitelství> Dobře, už tam teda nic neuděláš. Vypadni odtamtuď. Jede pro tebe transport.

Echo42-6 Byl odvezen zpět do Oblasti 09-CS obrněným transportem, detoxifikován a puštěn do oblasti na výpověď a další zkoumání. Poté si vyžádal terapii s nadačním psychologem.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License