SCP-140
hodnocení: +4+x
blank.png
daevas.jpg

Reprodukce SCP-140

Objekt #: SCP-140

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-140 se nesmí nikdy přiblížit, na více než 15 metrů, k inkoustu, lidské krvi, nebo jakékoliv tekutině vhodné k psaní. Jakákoliv kontaminace krví, nebo inkoustem musí být okamžitě nahlášena. Všechny zbývající kopie SCP-140 vyrobené během první várky tisku musejí být nalezeny a zničeny jakmile to bude možné. Pouze SCP-140 bude ponecháno, kvůli studování, včasnému hlášení a katalogizaci možných vzniklých SCP z tohoto subjektu.

SCP-140 je zadrženo v Oblasti-76 v zajištěném trezoru s jediným podstavcem. V současnou chvíli se nesmí na původním SCP-140 vykonávat žádný výzkum; výzkumníci mohou číst z připravených kopií bez podpisu autora, jež nemají anomální vlastnosti. V případě že bude výzkum povolen, SCP-140 nesmí být odebráno z trezoru a čtenáři s ním nesmějí být v kontaktu déle, než 9 hodin. Přítup je povolen pouze s propustkou od vedoucího výzkumu a pouze pro účely testování. Ozbrojený člen ochranky stojící před trezorem smí v případě krádeže použít smrtící sílu.

Pokud jakýkoliv zaměstnanec začne vykazovat obsesivní chování ohledně SCP-140, nebo známky možné memetické kontaminace, budou jim podána Amnestika Třídy A, implantovány falešné vzpomínky a budou přeloženi k jinému projektu. Přeložený personál musí být monitorován kvůli možnému návratu symptomů.

Popis: SCP-140 je moderní tištěná kniha s obyčejnou černou vazbou a neznámým počtem prázdných stránek. Přebal knihy chybí, avšak název “Daevitská Kronika”, je jasně čitelný. Vnitřek je podepsán autorem, jehož jméno se nedá rozluštit. Kniha má copyright z roku 19██. Prozkoumání ukazuje, že má mnohem více stránek než by mělo být fyzicky možné.

Čtenáři popsali pocity paranoii, nevolnosti a občasně bolesti hlavy, když četli SCP-140, avšak to se může vztahovat ke knižnímu materiálu. I přesto, čtenáři často popisují SCP-140 jako fascinující a vyjadřují zájem pokračovat ve čtení, i přes často znepokojivý obsah. Jeden z patnácti čtenářů vypověděl, že SCP-140 lehce páchne jako zaschlá krev.

SCP-140 obsahuje detailní zápisy o prastaré civilizaci pocházející z dnešního středu a jihu Sibiře, pojmenované Daevité. I přesto, že jako všechny kultury, se Daevité vyvíjeli a časem měnili, zdá se že si dokázali ponechat neobvyklou kontinuitu. Univerzálními hodnotami Daevitské kultury ve všech jejích obdobích byl militarizmus, dobývání, uctívání předků, městská centra vládnoucí nad velkými populacemi otroků, brutální lidské oběti a praktikování dle všeho účinných thaumaturgických rituálů. Mnoho artefaktů a tvorů vytvořených Daevitskou kulturou by bylo považováno za dostatečně abnormální, či dokonce nebezpečné, aby musely být zadrženy.

Pokud SCP-140 přijde do kontaktu s jakoukoliv tekutinou vhodnou k psaní, včetně lidské krve, záznam o Daevitské historii se rozšíří. Zdá se, že lidská krev je nejvíce “potentní” ze všech psacích látek, ovšem objem nového materiálu v žádném případě proporcionálně neodpovídá použitým tekutinám. Přestože tyto nové segmenty občas obsahují nové popisy rituálů, nebo kulturních tradic, či ilustrace dříve popsané látky, častěji zahrnují novější záznamy a informace o pokračující historii Daevitské civilizace, nebo popisy nových osob a artefaktů. To, co bylo dříve zapsáno jako ohromné porážky, se změnilo na pouhá pozdržení; nové osoby a události jsou zapsány. Nadační archeologové nalezli odpovídající artefakty a pozůstatky Daevitské civilizace v daných lokacích a geologických vrstvách, někdy dokonce nalezli místa vykopávek která již byla prohledána.

Přestože Daevité byli v historii často sdružením městských států, zdá se že se konzistentně vraceli k imperializmu s teokratickou aristokracií (“daeva”), jež praktikovala kanibalizmus a thaumaturgii Nadační výzkumníci se nejdříve domnívali, že daeva byl dědičný titul který recykloval jména slavných osobností, avšak materiály ohledně událostí z █-██-20██ nyní ukazují, že daeva měli nepřirozeně dlouhé životy jako následek [VYMAZÁNO]. Několik výzkumníků, především Profesor ███████, zkonstatovalo, že daeva byli natolik odlišní od dnešních lidí, že by měli být klasifikováni jako odlišný poddruh. Tento názor je dále podpořen grafickými znázorněními v SCP-140 a [DATA VYMAZÁNA].

SCP-140 je nezvykle detailní co se týče historických pramenů a připomíná spíše životopis než historický text. Obsahuje realistické popisy obětních rituálů, popisy bojišť, denní život a životní příběhy různých důležitých osobností včetně citátů a jejich dat narození. Bylo identifikováno více než ███ různých jedinců, včetně osoby označené SCP-140-A, z nichž pouze ██ bylo potvrzeno zaznamenaným úmrtím.

Nadační archeologové objevili naleziště s ruinami konzistentními s údajnou Daevitskou kulturou na několika místech na Sibiři, v severním Íránu a v Mongolsku. Artefakty a stopy vnitrokulturního konfliktu a kontaktu byly objeveny daleko na západě, až v Karpatech a na východě až v severním Pákistánu a v Číně. To zahrnuje SCP-[VYMAZÁNO].

Dodatek 140a:
SCP-140 bylo původně objeveno v kanceláři nyní zesnulého historika ███████ ██████. Předchozí majitel byl objeven ve své kanceláři v Univerzitě █████, poté co zemřel na sobězpůsobená zranění na obou zápěstích. V kanceláři nebyly žádné stopy █████████ krve. █████████ kolegové tvrdili že během rozhovorů objevili vybledlou poznámku s ██████████ rukopisem poblíž SCP-140. Všem svědkům byla podána Amnestika Třídy A a implantovány falešné vzpomínky.

Na █████████ poznámce stálo:

Musím to vědět. Omlouvám se.

Všechny psané texty v okruhu 15 metrů, včetně několika knih ohledně historie oblasti, byly nalezeny prázdné; zbývající knihy nyní obsahovaly záznamy o údajných setkáních mezi různými kulturami a Daevitskou civilizací a její kulturou, či diskuze ohledně Daevitské historie a kultury. Tyto texty byly zabaveny. Všechny tištěné formy médií byly nalezeny prázdné. Všechna pera, tiskárny a inkoustové lahvičky byly nalezeny prázdné.

Dodatek 140b:
Přestože SCP-140 bylo vydáno ve 20. století, tón knihy naznačuje, že jde o záznam událostí, jedinců a praktik které autor SCP-140 zažil osobně. Nadační vyšetřovatelé vystopovali publikaci SCP-140 do nakladatelství [DATA VYMAZÁNA] s ██ kopiemi vydanými bohatou osobou dále označovanou jako SCP-140-A. Podpis SCP-140-A na kontraktu se shoduje s podivným podpisem uvnitř SCP-140.

Více než 4█ kopií v této várce bylo údajně vysáto od inkoustu zbývajícími ██ kopiemi. Nadačním agentům se doposud podařilo nalézt a zničit ██ ze zbytku, ale █ až ██ kopií stále zbývá. Dvě rozšíření byla nahlášena zatímco SCP-140 nebylo vystaveno tekutinám ani nebylo odebráno z trezoru.

Vyšetřování a pátrání po autorovi SCP-140 stále probíhá. V případě kontaktu mají agenti doporučeno [DATA VYMAZÁNA].

Dodatek 140c:
Studováním SCP-140 a dalších zadržených objektů spojených s Daevitskou civilizací, se Nadační výzkumníci shodli, že aplikováno na dnešní dobu, obnovení nepřátelské Daevitské civilizace v historii novější než 1███ n.l. by riskovalo vážnou či dokonce možnou retroaktivní hrozbu Nadaci a moderní civilizaci jak je známe. I v nejlepších případech obnovení Daevitské civilizace v dnešní době by znamenalo Scénář Třídy-CK, Restrukturizaci Reality, v moderní společnosti a celosvětový konflikt s odhadovaným počtem obětí [VYMAZÁNO] a koncem Nadačního utajení.

Dodatek 140d:
Deník ██████████ █████████ nalezený na počítači v jeho domě v [DATA VYMAZÁNA], indikuje, že když poprvé četl SCP-140, končilo téměř kompletním zničením Daevitské civilizace a genocidou všech známých daeva roku 2██ př.n.l., za čež byl zodpovědný čínský generál Čchin Kchaj. Výsledkem následných úniků z kontejnmentu, včetně těch zapsaných v deníku, bylo přidáno ohromné množství nového materiálu, popisující přeživší jež se seskupili a odešli do jiné části centrální Sibiře, pomalu znovu vybudovali své impérium a pokračovali v kulturních a technologických pokrocích. V současnosti je zapsáno, že impérium bylo konečně zničeno Čingischánem v raném období jeho dobývání, přestože osudy mnoha důležitých osob a několika měst zůstaly nejisté. Nadační archeologové byli vysláni do [VYMAZÁNO] kvůli vyšetření a výzkumu.

Dodatek 140e:
Po incidentu z █-██-20██ na nalezišti [DATA VYMAZÁNA] jež skončil smrtí více než ███ osob, musí být všechny Nadační archeologická naleziště Daevitských artefaktů či ruin doprovázeny ozbrojenou bezpečnostní jednotkou. SCP-140-1 bylo neutralizováno. SCP-140-2 je stále nezvěstné. Všechny ostatní anomální kontakty a artefakty byly zničeny když bylo naleziště zasaženo řízenou střelou. Agent ██████ byl vyznamenán a léčí se z posttraumatické strestové poruchy. Dr. ████ byl posmrtně oceněn za prokázanou odvahu.

Vyšetřování ohledně možného zapojení SCP-140-A nebo jeho agentů do událostí z █-██-20██ stále probíhá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License