SCP-139-CS-J
hodnocení: +6+x
blank.png
IMG_20191116_102418.jpg

SCP-139-CS-J-A s SCP-139-CS-J-B uvnitř.

Objekt #: SCP-139-CS-J

Třída objektu: Safe

Úroveň hrozby: Zelená

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-139-CS-J je uchováváno ve standardní vzduchotěsné skříňce ve skladu v Oblasti ██. Je přístupno zaměstnancům s Úrovní 3 a vyšší. Experimentování bylo pozastaveno na dobu neurčitou, neboť, jak poznamenal Dr. ██████, nevedlo k ničemu.

Popis: SCP-139-CS-J-A je sovětská červená krabička na mýdlo s tuhým mýdlem1 označovaným jako SCP-139-CS-J-B. Jestliže po tomto mýdlu nějaká osoba uklouzne, nebo bude znásilněna při jeho zvedání, ozve se z SCP-139-CS-J-B obvykle hlas ženy2 středního věku a nabídne subjektu, který uklouzl, nebo byl znásilněn, splnění jednoho (1) přání. Splnění však obvykle není přesně podle přání nebo má "nějaký háček," načež se snaží SCP-139-CS-J-B často nějak vymluvit.3

Jestliže je SCP-139-CS-J-B vypotřebováno, objeví se v SCP-139-CS-J-A nové SCP-139-CS-J-B. SCP-139-CS-J-B není vždy stejné, ale bývá od těchto firem, přesně v tomhle pořadí: Palmolive, Ebyan, Nirma, Ivory, Shield. Mýdlo od každé z těchto značek mluví jiným ženským hlasem a jinak si říká. Ženský hlas mýdla Palmolive si říká Uršula, Ebyan si říká Andrea, Nirma si říká Mirka, Ivory si říká Jolana a Shield si říká Zuzana, avšak mluví mužským hlasem a je to pravděpodobně transsexuál.

Jestliže je nejprve do SCP-139-CS-J-A vloženo obyčejné mýdlo a SCP-139-CS-J-B je poté vypotřebováno, obyčejné mýdlo se stane novým SCP-139-CS-J-B, nehledě na značku. Tato mýdla s jinou značkou však vykazují po promluvení nervozitu a poukazují na to, že se "necítí ve své kůži." Jestliže je do SCP-139-CS-J-A vložen jiný předmět než mýdlo zabírající více než 30% objemu SCP-139-CS-J-A, a SCP-139-CS-J-B je vypotřebováno, nové SCP-139-CS-J-B se neobjeví do té doby, než bude objekt z SCP-139-CS-J-A odstraněn. Vložení tekutého mýdla do SCP-139-CS-J-A vedlo k [DATA VYMAZÁNA].


Dodatek A:

Dodatek B:

Dr. ███████ má od teď a navždy zakázáno chodit s SCP-139-CS-J do prostor sprch pro zaměstnance, když se tam někdo nachází. Ne, doktore ███████, tohle není věda, to je smilstvo. -Vrchní Ředitel ██████

Dodatek C:

Já tě vidím! -Tvoje mýdlo

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License