SCP-138
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-138

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-138 vyžaduje splnění minimálních podmínek omezení. Z humanitárních důvodů je v současné době chemicky udržováno v umělém kómatu.

Popis: SCP-138 je 1,5 metru vysoký muž, jehož věk se odhaduje na 4000 let. Jeho tělo je scvrklé a vysušené. Přesný původ SCP-138 není znám. Objekt byl objeven uvnitř sarkofágu v Egyptě v podzemním pohřebišti, nacházející se v blízkosti hrobky Tutanchamonů, která byla nalezena v roce 1922. Samotné SCP-138 bylo nalezeno v roce 2006. Nadace obdržela oznámení od jednoho ze svých tajných agentů, který infiltroval Archeologickou Asociaci. Agent informoval Nadaci o nálezu živé mumie. Objekt byl okamžitě převeden do Sektoru 37.

Fyziologicky by mělo být SCP-138 klinicky mrtvé. Jeho svaly a vnitřní orgány jsou ve stavu extrémní atrofie, nervový systém, přes stabilní bioenergetické pole, je extrémně oslabený. Na těle objektu je mnoho smrtelných ran, přičemž některé mohou být důsledkem nehod, nebo úmyslného zranění, ať už někým jiným nebo samotným SCP-138.

Neexistuje žádné vědecké vysvětlení skutečnosti, že tělo objektu stále žije. Zatímco jiné podobné SCP vykazují silné regenerační schopnosti, které jim umožňují nakonec se vyhnout smrti, SCP-138 tyto schopnosti nemá. Rány na jeho těle se neléčí, tělo funguje dál, i když se rány zdají neslučitelné se životem. Totéž platí pro čerstvé rány. Pokusy o kompletní zničení těla byly neúspěšné.

Objekt mluví pouze v dialektu starověkého Egypta. Komunikace s civilním tlumočníkem poskytla jen velmi málo informací, ale vypadá to, že byl pohřben z neznámých náboženských důvodů. SCP-138 stále cítí všechna zranění mluví o neutuchající agónii a prosí o milostnou smrt. Dosud nebylo možné uskutečnit úspěšnou terminaci, navzdory četným pokusům, jak oficiálním, tak nesankcionovaným. Příloha obsahuje úplný seznam ran způsobených objektu.

Dokument 138-27: Zranění, kterým SCP-138 odolalo.

Starověk:

  • Podříznutý krk.
  • Sedmnáct oddělených ran na trupu: devět řezných ran, pravděpodobně od meče, šest bodných ran od kopí a dvě rány způsobené neznámou bodavou zbraní, pravděpodobně s kovovým nebo dřevěným hrotem.

Pokusy o eutanazii:

  • Těžká nevolnost (způsobená intravenózním podáním arsenu).
  • Třetí stupeň popálenin na 100% těla předmětu (SCP-138 přežilo plných dvacet minut v průmyslové spalovně.
  • Závažné vnitřní poškození nervového systému (po testech s elektrickým proudem).

Neoficiální pokusy nevědeckých pracovníků o eutanazii:

  • Tracheální poranění (v souvislosti s pokusem o udušení).
  • Dvě střelné rány v hlavě, které poškodily lebku.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License