SCP-1373
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1373

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1373-A, SCP-1373-B a SCP-1373-01-až 06 se uchovávají ve standardních mrazničkách pro biologické vzorky. Žádosti o tkáňové vzorky SCP-1373-01-06 by měly být předloženy písemně současnému řediteli výzkumu SCP-1373. Všichni výzkumníci s prověrkou úrovně 2 nebo vyšší mají přístup k SCP-1373-A a SCP-1373-B, které nejsou v současné době považovány za anomální, pokud nedojde k jejich sdružení.

SCP-1373-07 až 16 nejsou v současné době ve vlastnictví Nadace. Mobilní Úderná Jednotka Theta-5 (" the Bigger Boat ") má za úkol najít a chytit tyto tvory, než pohlavně dopějí a nezačnou se množit. Veškerá hladinová a podmořská plavidla v oblasti by měla být monitorována a pravidelně kontrolována, přičemž na lodích je potřeba kontrolovat neobvyklé poškození trupu.

Popis: SCP-1373-01 až 06 jsou mrtvoly 6 novorozených žraloků Carcharhinus obscurus, kteří byli vyjmuti z těla samice žraloka (SCP-1373-A) ulovené u pobřeží Kalifornie dne ████.11. Matka byla získána Nadací poté, co svědci začali vypovídat, že na její prsní ploutvi bylo nalezeno světélkující tetování s nápisem : "vlastnictví Dr. Wondertainmenta". Při pitvě byla objevena životaschopná SCP-1373-01 – 06. Extrakce z těla proběhla císařským řezem.

SCP-1373-01 - 06 trpěla cyklopean holoprosencephalias. Pohyb hřbetního ploutve každého z těchto živočichů způsobil, že jejich oči začaly vyzařovat laserové paprsky s vlnovou délkou ██ nm . Experimenty ukázaly, že intenzita laseru je řízena tlakem na žebro a dosahuje maximální síly ████ W při použité síle ██N. To postačuje k tomu, aby na krátkou vzdálenost protavili kov o tloušťce 50-100 cm, v případě SCP-1373-01 to vedlo k "uvaření" mozku, což způsobilo jeho okamžitou smrt. SCP-1373-02 uhořelo poté, co v jeho očích vybuchlo bělmo. SCP-1373-03 a 04 byla rozřezána na kousky laserovým paprskem SCP-1373-05, když -05 dostalo záchvat mozkového kmene, který způsobil, že se před smrtí tělo třáslo v křečích. SCP-06 zemřelo na srdeční onemocnění.

Mechanismus, kterým SCP-1373 vytváří laserové záření, nebyl plně prostudován. [DATA VYMAZÁNA] je považováno za zesilovací médium. Oko každého organismu není schopno vidět, ale je naplněno velkým množstvím "laserových buněk" obsahujících [DATA VYMAZÁNA]. Zda cyklopia je úmyslná modifikace, nebo jen nehoda, není známo. Jak je u případů holoprosencephaliasu obvyklé, většina mozku chyběla, nicméně [DATA VYMAZÁNA], která by mohla být použita jako náhrada.

SCP-1373-07-16 jsou potomci SCP-1373-B, těhotného žraloka, uloveného ██ / ██.11 přibližně 160 km východně od místa, kde bylo odchyceno i SCP-1373-A. Když bylo SCP-1373-B vyzvednuto na palubu civilního rybářského plavidla, posádka plavidla si všimla "podivných světel" vycházejících z hrudní oblasti žraloka. Přesný sled dalších událostí nebyl stanoven, nicméně tři členové posádky byli rozřezáni laserem a dalších pět bylo oslepeno. Následné vyšetření mrtvoly SCP-1373-B ukázalo, že bylo otevřeno laserem zevnitř a bylo detekováno minimálně 9 placentárních sáčků.

Uvnitř lůna SCP-1373-B byla nalezena poznámka, poškozená laserem. Podrobnosti viz dokument 1373-HG41.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License