SCP-1370
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1370

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1370 je uzamčeno v ohnivzdorné skleněné vitríně v Galerii 27. Pokud bude krabička vnějšími vlivy poškozena, bude dočasně nahrazena jakýmkoliv jiným kontejnerem o rozměrech minimálně 1,25 x 0,75 x 0,5 metrů, dokud nebude dostupná nová vitrína. Etická Komise doporučuje, aby byly vitríny na dlouhodobé skladování dostatečně velké na to, aby se v nich SCP-1370 mohlo volně pohybovat. Personál Úrovně 2 a vyšší má dle vlastního uvážení povolení odstranit SCP-1370 z vitríny, avšak v případě selhání jeho následného zabezpečení bude čelit disciplinárnímu řízení.

Popis: SCP-1370 je uvědomělé umělé stvoření, zkonstruované z různých elektronických zařízení a nástrojů. Má přibližně jeden metr na výšku a je schopné hýbat kloubovými spoji přes to, že postrádá jakékoli motory nebo zdroj energie. SCP-1370 komunikuje monotónním hlasem pomocí reproduktoru v jeho hrudníku.

Jeho hlava je voltmetr napojený vzhůru nohama na jeho krční kloub, což dává vzhled přátelského úsměvu, avšak neobsahuje žádné aktivní senzory. SCP-1370 nicméně reaguje na vizuální a zvukové podněty, přičemž je tato schopnost nefunkční při zakrytí, nebo jiném izolování hlavy. Jeho design dává evidentně přednost estetičnosti než funkčnosti, což dokazuje špatné těžiště, kvůli čemuž nedokáže pořádně chodit a udržet rovnováhu. Věří se, že SCP-1370 bylo vytvořeno jako umělecký objekt a své anomální vlastnosti obdrželo později, než že mělo být s těmito vlastnostmi vytvořeno.

Dokáže plynně mluvit americkou angličtinou, francouzštinou a latinou a je schopné se nové jazyky učit. Další aspekty jeho intelektuální úrovně nebyly zatím objeveny, jelikož SCP-1370 je vždy nepřátelské při střetu s jakýmkoliv objektem nebo stvořením, které pokládá za myslící; toto zahrnuje, avšak není omezeno na zvířata, nadační personál, civilisty, audio-vizuální zařízení a bezpečnostní kamery.

Pokud se SCP-1370 střetne s objektem, který pokládá za myslící, pokusí se jej napadnout, zatímco se představuje různými podrobnými tituly, které se zdají být vybírány náhodně. Například DoomBot 2000, RoboLord Ničitel, Ředitel Trýznitel a Darth Claw Killflex. SCP-1370 často používá variace na tyto tituly podle reakcích personálu; nadační personál do jeho slovníku úspěšně zařadil Slabotron Nezničil a Robotrava.

Dodatek: Bylo provedeno mnoho testů, tykajících se bojové síly SCP-1370, z čehož všechny potvrdily, že SCP-1370 ani zdaleka nemá fyzickou sílu na to, aby ublížilo jakémukoliv živému stvoření. Při Testu 1370-8239 bylo SCP-1370 vystaveno obyčejné domácí rostlině, s reproduktorem v jejím květináči. Po verbálním vyprovokování se SCP-1370 pokusilo ohnout a ukroutit rostlině listy jeho rukama, než se samo vyčerpalo. Viz následující záznam:

Výzkumník L. Allans a T. Bausoom nesou vitrínu SCP-1370 do testovací místnosti. Vitrína je položena metr od filodendronu v květináči s malým reproduktorem.

SCP-1370: Pusťte mě, švábi. Já jsem Mistr Zkázy Třináctý Sedmdesátý Vládce Veškeré Zkázy. Budu posel vašeho zničení.

Výzkumníci opustí testovací místnost a krabička je na dálku otevřena. Přes to, že neexistuje žádné bezpečnostní riziko, test vyžaduje, aby se SCP-1370 soustředilo na rostlinu, a ne na blízký personál. Pozorování jsou prováděna přes matné sklo aby SCP-1370 nezaútočilo na svůj vlastní odraz.

SCP-1370: Konečně jsem vypuštěn na tuto Zemi, která si tak zaslouží zkázu. Všechno se bude trhat v mých štípadlech. Všechno bude zadupáno pod mýma nohama. Já jsem ShivaTron, Plenitel Radosti.

Výzkumník P. Davies: (přes reproduktor v květináči) Zdravím! Slyšíte mě?

SCP-1370: (blíží se k rostlině) Kdo se to opovažuje. Všechny duše shoří. Pocítíte ostré bodnutí mého hněvu. Identifikuj se, ať na tebe mohu uvrhnout zatracení zatímco budeš umírat.

P. Davies: Já jsem filodendron, polodřevnatý keř s velkými lesklými listy. (potlačený smích) Tyto listy rostou až do velikosti jednoho metru.

SCP-1370: (pokouší se zatřepat s listy) Tvůj výsměch ti přinese zkázu. Jsem tu. Budeš rozdrcen mezi mými prsty.

SCP-1370 spadne a není schopno se hýbat. Po přibližně šesti minutách převrhne květináč, který se přes něj převalí a přirazí tělo SCP-1370 k podlaze. Výzkumníci vrátí SCP-1370 do vitríny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License