SCP-1342
hodnocení: +2+x
blank.png
SCP-1342_th.jpg

SCP-1342 v době svého zadržení s oddělenými senzory.

Objekt #: SCP-1342

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1342 je zadrženo v Oblasti-15. SCP-1342-1 se nachází uvnitř Faradayovy klece o rozměrech 15 x 15 x 20 metrů, aby se zabránilo přenosu telemetrických a jiných dat ohledně SCP-1342.

SCP-1342-2 is skladováno ve standardním sejfu na elektronické komponenty. Jedna dekódovaná kopie SCP-1342-2 je uchovávána v oddělené lokaci.

Je prováděno neustálé pozorování soustavy Gliese 445 pomocí rádiového teleskopu. Kvůli tomu, že SCP-1342-3 nebude v budoucnu možné zadržet, pracuje Projekt Heimdall na plánu pro tuto eventualitu.

Popis: SCP-1342-1 je replika Voyageru 1. Dokonalá replika původní sondy se shoduje i rozmístěním senzorů a chemickou kompozicí. Ovšem zdá se, že některé komponenty byly vytvořeny s použitím nekompletních plánů a částí. Výsledkem toho několik komponentů nefunguje.

SCP-1342-1 bylo poprvé objeveno 25. 9. 1982, přibližně 35 000 kilometrů nad Zemským povrchem, pohybující se suborbitální rychlostí. Nadační agenti zajistili SCP-1342-1 dne 27. 9. 1982 poté, co prošlo nekontrolovanou atmosférickou událostí a dopadlo 300 kilometrů východně od Bakerova ostrova v Tichém oceánu. Lokalizace SCP-1342-1 byla možná díky velkému výdeji Cherenkovovy radiace, která se po jeho dopadu objevila. Aktuálně není známo, jak je možné, že SCP-1342-1 zůstalo po pádu nepoškozené, přestože má stejné chemické složení, jako původní sonda Voyager.

SCP-1342-2 je pozlacená fonografová deska se stejnými specifikacemi, jako u Zlatých desek uvnitř sond Voyager. Instrukce k dekódování a přehrání jsou stejné. Ovšem pulzarová mapa byla pozměněna a ukazuje, že místo původu SCP-1342 je hvězda Gliese 445.

Po dekódování bylo zjištěno, že SCP-1342-2 obsahuje mnoho kulturních a vědeckých dat ve formě obrázků a audia. Deska obsahuje přibližně 2 hodiny audio nahrávek sestávajících z různých druhů hudby a podivného bzučení. Část této hudby se zdá být vytažena z Beethovenovy skladby "String Quartet No. 13 in B flat, Opus 130". Zakódované obrázky se velmi liší svým obsahem, ovšem všechny obsahují fyzické a chemické informace o subjektu (velikost, hmotnost, doba otáčení planety atd.) a ilustrované písmo.

Radiálně symetrický organizmus (dále označený SCP-1342-3) je zde viděn v různých stádiích vývoje. Dospělý organizmus měří přibližně 2 metry, má tři nohy a tři dlouhé paže zakončené třemi prsty. Končetiny se nacházejí ve středu přibližně válcovitého těla. Na hlavě se nacházejí tři nosovité výrůstky zakončené zobákem. 82% těchto zakódovaných obrázků ukazuje SCP-1342-3 v různých kulturních zasazeních. Zobrazené scény byly identifikovány, jako ukázky zemědělství, manufaktury, městských středisek a hraní hudby na jakýsi smyčcový nástroj.

Obrázky rovněž zahrnují několik vesmírných těles, jako například planetu podobnou Venuši s vysokým atmosférickým tlakem a hvězdu shodující se s údaji o Gliese 445. Jedna z ukázaných planet se podobá Zemi. Jeí povrch je pokryt ze 60% tekutoou vodou, 4% městy a rostlinným životem a 36% se zdá být pokryt pouštěmi a pustinami. Na snímcích je vidět velký počet bouří a ledovců, což neodpovídá datům získaným z SCP-1342-2 a zdá se, že planeta prochází masivním rozpadem ekosystému. Vedle planety je vidět obrys SCP-1342-3.

Ze snímků je nápadné, že planeta má rozsáhlou orbitální infrastrukturu, včetně továren na výrobu vesmírných plavidel, těžařské operační stanice na asteroidech a vesmírné výtahy ukotvené poblíž městských středisek a v pustinách. Všechny tyto snímky ukazují tyto struktury v poškozeném, nebo zanedbaném stavu. Poslední zakódovaný snímek ukazuje plavidlo směřující k extrémně poškozené vesmírné stanici s tunelem o průměru 2 kilometrů v jejím středu.

Dokumenty 1-56: Následující zpráva byla zakódována uvnitř SCP-1342-2 v 55 jazycích, jež se shodují se stejným počtem audio nahrávek vyslaných v původním Voyageru. Šestapadesátý dokument je kompletně složen z řetězců ilustrovaného písma.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License