SCP-134
hodnocení: 0+x
blank.png
SCP-134.jpg

SCP-134 pod normálními světelnými podmínkami

Objekt #: SCP-134

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-134 je v současné době zadrženo ve speciálně vybavené cele, která má rozměry šest na osm metrů. Vzhledem k tomu, že je SCP-134 slepé, je třeba vzít v úvahu rozmístění předmětů v místnosti z důvodů bezpečnosti. SCP-134 je zvyklé na polohu všech předmětů v místnosti a naviguje většinou z paměti. Místnost SCP-134 v současné době obsahuje:

  • Jednu postel s přídavným polstrováním.
  • Jedno růžové povlečení s prostěradlem, přikrývkou a polštářem s potiskem maskota "Hello Kitty". (Poznámka: SCP-134 je sice slepé, ale dokáže cítit tištěný vzor polštáře a upřednostňuje ho.)
  • Jednu skříň a jednu komodu s oblečením velikosti XS. Všechny šuplíky musí být označeny v Braillově písmu a Anglickém jazyce s vysunutým textem.
  • Jeden domeček pro panenky s vnitřním vybavením.
  • Osm plyšových zvířat (tři kočky, dva psy, jedna žirafa, jeden delfín a jedna panda).
  • Výběr dětské literatury v Braillově písmu.
  • Jedna židle a jeden stůl.
  • Domeček s modelínou a stavebními kostkami.

SCP-134 může požádat o další předměty, avšak ty musí být schváleny zaměstnancem s Úrovní Bezpečnostního Prověření 3 nebo vyšší. Protože je SCP-134 slepé, je třeba při rozmisťování vybavení místnosti brát v úvahu speciální bezpečnostní opatření. SCP-134 se musí pravidelně účastnit vyučování obecných znalostí a lekcí Braillova písma odpovídajících jeho věku.

Popis: SCP-134 se zdá být asijskou dívkou ve věku mezi █ a █ lety s krátkými černými vlasy a štíhlou postavou. Subjekt vypadá ve většině ohledů normálně a má všechny požadavky na lidské dítě (jídlo, spánek, atd.). Nicméně tam, kde by měli být oči, má SCP-134 pouze dvě černé jamky pokryté průhlednou membránou. Oftalmologické testování ukázalo, že membrány jsou sto padesátkrát až dvěstěkrát odolnější než membrány normálního člověka. SCP-134 postrádá oční víčka, a proto nemrká ani nevidí skrz tyto černé oblasti. Pokusy o zkoumání zadní části oční bulvy SCP-134 selhaly, protože není vidět žádná sítnice. Za normálních světelných podmínek vypadají jako černé, ale ve tmě v nich bylo vidět velmi slabé světlo. Další studium s fotografiemi s dlouhou expozicí a zvýšeným kontrastem ukázalo, že tato světla jsou ve skutečnosti hvězdy a galaxie, které vypadají, jakoby oční důlky hleděly do hlubokého vesmíru. K dnešnímu dni nebyly rozpoznány žádné astronomické formace, přestože pokračuje výzkum astronoma Dr. ███████.

Sonarové vyšetření neodhalilo žádné neobvyklé dutiny v lebce SCP-134. Nicméně, [DATA VYMAZÁNA] však potvrzuje přítomnost [DATA VYMAZÁNA] očních důlků, která jsou lokálními konci a mezigalaktický prostor, který je vzdálený konec. Měření paralaxy ukazuje, že vzdálené konce jsou od dvaceti do dvou tisíc metrů od sebe a pohybují se mezi dvacetinásobkem a čtyřicetinásobkem rychlosti světla. To nejeví souvislost s pozicí, pohybem nebo metabolizmem SCP-134.

Spektrografická analýza naznačila, že vzdálené konce pravidelně [DATA VYMAZÁNA] nové lokace, důvod tohoto jevu je dodnes neznámý. Nejkratší interval měřený mezi přesuny byl šest dnů, zatímco nejdelší byl pět týdnů dlouhý. Doposud nebyl pozorován žádný probíhající přesun konce.

SCP-134 neukazuje žádné nepřátelské chování a zdá se, že si neuvědomuje jakýkoli nepřirozený stav. SCP-134 také vykazuje příznaky podobné dětskému autismu jako například nepředvídatelné chování a odpor vůči změně. K SCP-134 byl přidělen specialista na vývoj dítětem, aby pomohl s těmito problémy. Asistent navrhl, že ke správnému vývoji potřebuje jméno a dal SCP-134 přezdívku "Stella". SCP-134 se naučilo spojovat se se svým SCP číslem, když bylo podrobováno fyzickým testům a začne být rozrušené a přestává spolupracovat, když ji zaměstnanci označí číslem poté, co jí nazývali "Stella". V důsledku toho byl personál vyzván, aby SCP-134 neoznačoval jménem, pokud si nepřejí, aby jejich interakce s SCP-134 byly limitované na pohovory.

Onen specialista na vývoj dítěte byl poté propuštěn z práce v Nadaci, kvůli přílišnému zájmu o SCP subjekty, které mu byly přiděleny. Jakýkoli personál, který bude SCP-134 označovat jako "Stella", bude přísně potrestán.

Když bylo SCP-134 tázáno na své oči, SCP-134 odpovědělo, že o žádné deformaci neví, a to ani v případě, kdy má možnost přijít do kontaktu s normálníma lidskýma očima.

SCP-134 dosud neposkytlo žádné informace o původu nebo identitě, i když před zadržením Nadací se SCP-134 jmenovalo "████". SCP-134 se osvědčilo jako učenlivé a kooperativní, a tak by zaměstnanci Nadace měli projevovat veškerou normální zdvořilost, kterou by poskytovali jakémukoli jinému hostovi. SCP-134 bylo vzato do vazby Nadace na základě zpráv o deformovaném dítěti, které zůstalo v sirotčinci ██████████ v ███████, Yokohama, Japonsko. SCP-134 je ve vazbě Nadace od roku 20██, kdy pracovníci sirotčince tvrdili, že SCP-134 je █ let. Od té doby se SCP-134 naučilo, kromě již známé japonštiny, obstojně anglicky a předvedlo znalost Braillova písma, ačkoli výuka stále probíhá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License