SCP-133
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-133

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny instance SCP-133 jsou uloženy v původních přepravních bednách, které mají být uloženy ve standardním úložném kontejneru třídy Safe v Oblasti-19. Pokusy s SCP-133 mohou být provedeny pouze s předchozím písemným souhlasem alespoň dvou (2) zaměstnanců Úrovně 4.

Popis SCP-133 je sada šesti set třinácti (613) černých, kruhových kusů voskovitého papírového materiálu o průměru 5 cm. Při umístění na pevný povrch a začne se jimi onen povrch třít, SCP-133 se okamžitě "přenese" do povrchu a vytvoří kruhový otvor. Zkouška prokázala, že SCP-133 je schopno proniknout až do 61 cm konstrukční oceli, i když přesný stupeň průniku je redukován extrémně hladkými nebo vysoce hustými materiály. Zkoumání otvorů vytvořených pomocí SCP-133 ukazuje, že jsou povrchově hladké, ale vykazují stopy extrémně jemného vrtacího nástroje pracujícího na mikroskopické úrovni. Přesný mechanismus, jak SCP-133 působí, je stále předmětem šetření.

Nadace objevila SCP-133 po sérii vysoce precizních vloupání ve městě ████ ████ ████, ██. Záběry z kamer a forenzní důkazy byly zajištěny agenty nasazených Nadací v místních policejních orgánech a při pokusu o zadržení viníka, si subjekt umístil instanci SCP-133 na hruď a [DATA VYMAZÁNA]. Místním policejním důstojníkům [DATA VYMAZÁNA] a [DATA VYMAZÁNA] byla podána amnestika třídy A a byli propuštěni.

Původní přepravka, ve které bylo nalezeno SCP-133, je imunní vůči účinku SCP-133 navzdory tomu, že se skládala z obyčejného dřeva. Bedna byla dodatečně vybavena, aby odpovídala zadržovacím protokolům.

Dodatek 133-01: Dokument nalezený spolu s 133

Instantní díry ™
produkt Továrny

800 jednotek

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License