SCP-132
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-132

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny instance SCP-132 musí být katalogizovány a označeny příslušnou značkou. Pokud se SCP-132 nepoužívá, musí být uloženo v Zadržovacím Sektoru-██. Pro přístup k souborům týkajícím se SCP-132 není třeba žádné zvláštní oprávnění a instance SCP-132 lze vyžádat pro výzdobu kanceláří v jakémkoliv zařízení, které není součástí příkazové nadace. Po incidentu 132-01 nesmí žádná instance SCP-132 opustit Zadržovací Zóna 23 bez souhlasu ředitele sektoru. Po incidentu sepsaném v dodatku 03 se u SCP-132 obnovují standardní klasifikační postupy.

Popis: SCP-132 má podobu řady ███ skleněných čtyřstěnů o délce strany 10.3 centimetrů. Zdá se, že každá instance SCP-132 obsahuje kousek pouštního písku. Občas se do instancí SCP-132 dostanou štíři a další pouštní tvorové, jako by šlo o souvislou poušť. Bytosti uvnitř SCP-132 si nejsou vědomy existence čehokoliv mimo objekt a pokusy ovlivnit oblast uvnitř SCP-132 selhaly.

Přehled pozorovaných živočichů v SCP-132 se ukázal jako rozporuplný. Shluky sousedících případů byly konzistentní a bylo potvrzeno, že zobrazují oblasti všech pouští. Žádná metoda přesného určení polohy nebyla objevena; zaměstnancům, kteří sledují SCP-132 je doporučeno, aby si všímali všech charakteristických znaků, které by jim v tomto úsilí mohly pomoci.

Testovací protokol SCP-132:

Procedura: SCP-132-01 bylo otočeno a umístěno na horní stranu
Výsledek: Žádná zjevná změna uvnitř SCP-132-01

Procedura: SCP-132-01 bylo obráceno a umístěno do kolébky
Výsledek: Žádná zjevná změna uvnitř SCP-132-01

Procedura: SCP-132-01 bylo silně protřepáno
Výsledek: Několik zrnek písku v SCP-132-01 se posunulo, jako by je zvedl lehký vítr

Procedura: SCP-132-01 bylo silně protřepáno
Výsledek: Žádná zjevná změna uvnitř SCP-132-01
Poznámka: Asi to byl jen vítr, ale stejně je lepší být si jistý. -Dr. Peterson

Procedura: Roh SCP-132-01 byl pilovaný pilníkem
Výsledek: Pilovaný roh je odřený v souladu s normálním sklem

Procedura: Boční strana SCP-132-01 je zahřívána letlampou
Výsledek: Zahřátá strana se roztaví a do SCP-132-01 se vyřízne značný otvor. Pouštní scéna zůstává.
Poznámka: Po vychladnutí jsem tam šťouchal a nahmatal jsem jen sklo; zdá se, že SCP-132 ukazuje jen iluzivní poušť. Předpokládám, že by mohlo ukazovat skutečné místo, ale netuším, jak bychom to mohli potvrdit nebo zjistit, kde by to mohlo být.. -Dr. Peterson

Záznam o incidentu 132-01: Dr. R███████, momentálně umístěná v Oblasti-██, hlásí, že shodila SCP-132-71 ze svého stolu. Po nárazu se zemí se SCP-132-71 roztříštilo a kancelář doktorky R███████ se zmítala v extrémním větru. Ostatní majitelé instancí SCP-132 potvrzují, že v oblasti, kterou zobrazuje SCP-132-71 probíhala písečná bouře.

Dodatek 132-01: Pečlivým pozorováním SCP-132 bylo zjištěno, že mnoho instancí na sebe navazuje, přičemž největší "sekce" se skládá ze šestnácti (16) různých instancí. Objevily se spekulace o existenci dalších nezajištěných případů.

Dodatek 132-02: Správa považuje možné riziko existence nezabezpečených instancí SCP-132 za zanedbatelné a stanovila nejnižší prioritu snah o vyhledání. Do běžných vyhledávacích protokolů byla přidána klíčová slova týkající se SCP-132.

Dodatek 132-03: Dr. Richardsonovi přišla před dům velká krabice se zpáteční adresou [VYMAZÁNO], zástěrka nadace. Žádná fakulta spojená s [VYMAZÁNO] nehlásí žádné spojení s uvedenou schránkou a tato schránka se neobjevuje v žádných [VYMAZÁNO] záznamech. Uvnitř krabice bylo třicet sedm (37) nekatalogizovaných instancí SCP-132. Dvanáct (12) instancí sousedilo s dříve zdokumentovanými instancemi SCP-132 a tři (3) instance, u nichž nebyly známy žádné společné hrany, byly uvedeny do souvislosti. Zvláštní pozornost si zaslouží osmnáct (18) instancí, které zřejmě ukazují na marťanskou půdu, z nichž třináct (13) bylo uvedeno do souvislosti.

Dodatek 132-04: Na návrh doktora L████████ byly po dobu jednoho roku pořizovány poznámky o světelném cyklu shluků SCP-132. Ačkoli nepřesně, Nadace má nyní k dispozici přibližné souřadnice pro různá místa zobrazená v SCP-132. Pro potvrzení těchto míst není třeba vysílat žádné mise, ale doporučujeme týmům, které projíždějí poblíž, aby Dr. Petersonovi pomohly s určením souřadnic.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License