SCP-1316
hodnocení: +2+x
blank.png
1316-1.jpg

SCP-1316 během Dr. Geranmehrova pokusu o výslech.

Objekt #: SCP-1316

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1316 musí být jediný objekt zadržovaný v Biologické Zadržovací Oblasti 39 a musí být zadrženo v cele o rozměrech 2.5 x 2 x 1.5 m pokryté radiofrekvenčním (RF) stíněním. Uvnitř zadržovací cely SCP-1316 je umístěn jeden rádiový přijímač schopný zaznamenání jeho přenosů. Přístup k záznamům přenosů SCP-1316 je povolen pouze se svolením dvou členů personálu Úrovně 4. Krmení probíhá dvakrát denně a podestýlka je měněna každé tři dny jedním členem personálu Třídy-D. Přibližovat se k SCP-1316 na vzdálenost menší, než 10 metrů je povoleno pouze personálu Třídy-D.

Popis: SCP-1316 je samice Felis catus, neboli kočky domácí. Kromě neobvyklé přívětivosti k neznámým lidem nevykazuje žádné abnormální chování. Přestože je zadržováno Nadací od roku 1948, je fyzicky shodné s tři měsíce starým mládětem a nebyly pozorovány žádné známky stárnutí.

Každý den, přesně v 09:20:37 GMT, vysílá SCP-1316 rádiový přenos na frekvenci mezi 4225 a 16048 kHz po dobu přesně pěti minut. Tento přenos může být zachycen jakýmkoliv krátkovlnným rádiovým přijímačem. Začátek přenosu jsou vždy tři řádky z britské lidové balady "Tam Lin," následované syntetizovaným ženským hlasem čtoucím sekvenci osmdesáti čísel. (Vizte Dodatek 1316-33m)

Po incidentu 1316-23a je kontakt s SCP-1316 povolen pouze členům personálu Třídy-D z důvodu zamezení úniku tajných informací.

Původní Záznam o Anomálním Objektu

Popis Objektu: Nestárnoucí samice Felis catus, neboli kočky domácí. Navzdory pokročilému věku (údajně zakoupena Paní ██████ ███ v roce 1926), si zachovává fyzické charakteristiky tříměsíčního kotěte.
Datum Nalezení: ██.██.1948
Místo Nalezení: ████████, ████
Aktuální Status: Zadrženo v Oblasti 112. Povolen volný pohyb po Oblasti kromě zadržovacích prostorů. Slyší na jméno "Lucy."

Incident 1316-23a
On dne 16.08.1952, byla Oblast 112 napadena několika útočnými týmy Povstání Chaosu. Následkem bylo masivní prolomení zadržení, během kterého byla SCP-████, -███, a -████ ukradena, -████ a -███ zničena, a -████, -████, a -████ zmizela. Bylo zabito ██ členů nadačního personálu. Dle standardních kontrašpionážních protokolů byl proveden debriefing personálu a oblast byla prohledána kvůli možné přítomnosti špionážních zařízení. Kromě nalezení █ neanomálních odposlouchávacích zařízení bylo též zjištěno, že SCP-1316 je zdrojem pravidelných signálů. Pohyb subjektu byl výrazně omezen, dokud nebudou signály dešifrovány.

Záznam Dešifrovaných Signálů
17.08

OPERACE ÚSPĚŠNÁ. MISE DOKONČENA. ČEKÁM NA VYZVEDNUTÍ.

18.08

N PODEZŘÍVÁ. POHYB OMEZEN. ŽÁDÁM O VYZVEDNUTÍ.

19.08

NEDOSTÁVÁM ROZKAZY. PROSÍM OZVĚTE SE.

20.08

ZADRŽENA V JEDNÉ MÍSTNOSTI. PO DOKONČENÍ MISE MI BYLA SLÍBENA EXTRAKCE.

21.08

PŘESUN DO JINÉ OBLASTI. STATUS MISE NEJASNÝ. ŽÁDÁM DALŠÍ ROZKAZY.

22.08

OZNAČENA SCP ČÍSLEM. N O MĚ VÍ. ŽÁDÁM OKAMŽITOU EXTRAKCI.

23.08

NEVÍM JESTLI MINULÁ ZPRÁVA PŘIJATA. ŽÁDÁM EXTRAKCI. PROSÍM.

24.08

VY JSTE MĚ TU NECHALI ŽE ANO?

Dodatek 1316-33m

Po dni 24.08. nebylo zaznamenáno žádné další vysílání. Ostatní anomální vlastnosti přetrvávají.
- Výzkumník ███

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License