SCP-131
hodnocení: +4+x
blank.png
131volgun.png

SCP-131-A a SCP-131-B

Objekt #: SCP-131

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Pro zadržení SCP-131-A a SCP-131-B nejsou potřeba žádné speciální bezpečnostní procedury. Mohou se volně pohybovat po Oblasti-19 až na zabezpečené části a nesmí ji opustit. Kontakt se subjekty je povolen, ale doporučuje se, aby byl omezen na minimum, aby se stvořením zamezilo ve vytvoření vztahu se zaměstnanci. Hodinové hlídky musí být udržovány po celý den; selhání hlídky vyústí v uzamčení Oblasti Úrovně 1. Všechna hlášení o násilí a jiném ubližování vyústí v tresty.

Popis: SCP-131-A a SCP-131-B (zaměstnanci přezdívanými jako "Eye Pody") jsou pár stvoření ve tvaru slz přibližně 30 cm vysoké s jedním modrým okem uprostřed jejich těla. SCP-131-A je spáleně oranžové a SCP-131-B je hořčicově žluté. Na spodní straně stvoření je výstupek připomínající kolečko umožňující pohyb, což naznačuje, že mají biomechanický původ. Subjekty jsou překvapivě rychlé a jsou schopny projet 60 m za několik sekund. Subjekty nemají brzdící systém, což vedlo k pozoruhodným až vtipným nehodám. Subjekty prokázaly schopnost jezdit po strmém povrchu a několikrát se ztratily ve ventilaci.

Subjekty jsou zvědavé a zdají se inteligentní jako průměrná kočka. Většinu času se projíždí po zařízení, pozorují zaměstnance při práci a sledují SCP třídy Safe. Zdá se, že subjekty spolu komunikují pomocí pronikavého žvatlání, které není možné přeložit. U subjektů nebylo nikdy pozorováno mrkání i přesto, že byly v laboratoři natáčeny 18 hodin v kuse.

Subjekty dobře reagují na náklonnost k nim a rychle si vybudují vztah s jedincem podobně, jako si štěně vybuduje vztah k pánovi. Budou následovat kohokoliv nebo cokoliv, ke komu si vytvořily vztah i do zabezpečených oblastí. I přes jejich zvídavost dokáží vycítit nebezpečí v jejich okolí (např. SCP třídy Euclid a Keter), poté začnou kroužit okolo nohou (a podobných údů) jedince, kterého následují a začnou žvatlat vystresovaným tónem, jakoby se ho snažily varovat. Vzhledem k nebezpečí na denním pořádku v Oblasti-19 se zaměstnancům nedoporučuje pokoušet se o vybudování vztahu se subjekty, protože mohou zaměstnance rozptylovat od prací vyžadujících přesnost a experimentů. Někdy mohou být zaměstnanci nebezpeční i vůči subjektům (více v Dodatku 131-1). Pokud jsou subjekty ignorovány tím, koho následují, ztratí zájem a vrátí se ke svým normálním aktivitám.

Mělo by být podotknuto, že subjekty nevyžadují péči od zaměstnanců. Nejí, nezanechávají za sebou odpad ani nespí. Zdá se, že jediné, co vyžadují, je vizuální stimulace (je vyžadováno více studií pro potvrzení).

Subjekty SCP-131-A a SCP-131-B byly nalezeny v kukuřičném poli před ████████████ roku 19██. Byly rychle přesunuty do Oblasti-19 pomocí [DATA VYMAZÁNA] a byly překlasifikovány na třídu Safe a byl jim umožněn volný pohyb poté, co se potvrdilo, že nevysílají, co vidí, nepřátelům Nadace.

Dodatek 131-1: Během incidentu, který se odehrál ██/██/████, subjekty následovaly jednoho zaměstnance z úklidové čety do kontejnmentu SCP-173. Poté, co byla jejich varování ignorována, stvoření okamžitě vjela do kontejnmentu před ním a dalšími dvěma pracovníky úklidové čety. Poté nečině sledovala SCP-173 jakoby, si byla vědoma, že se nemůže hýbat, pokud je sledováno. Úklidová četa ignorovala subjekty a pokračovala s pravidelným čištěním podle standardních procedur. Když úklidová četa odcházela, opouštěly kontejnment i subjekty, které pomalu odjížděly a nikdy nespustily oči z SCP-173. Aktuálně se zvažuje použití SCP-131-A a SCP-131-B jako "hlídače" SCP-173 (a dalších SCP, které je potřeba sledovat, například SCP-689).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License