SCP-130-CS
hodnocení: +7+x
blank.png

Objekt #: SCP-130-CS

Třída Objektu: Thaumiel

Kapli%C4%8Dka

Kaple s SCP-130-CS


Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k vlastnostem a povaze SCP-130-CS, je nemožné tuto anomálii zadržet, nicméně právě díky této anomálii Nadace získala [DATA VYMAZÁNA].

Popis: SCP-130-CS je studánka s křišťálově čistou vodou, obestavěná kameny z břidlice, v těsné blízkosti malého kostelíku v malé vesnici jménem █████████ na [VYMAZÁNA]. Dle ústního podání zdejších obyvatel, je tady studánka už od dob stěhování národů. Ke studánce se také váže pověst o jejím vzniku.


5.6.19██
Po několik týdnů byla studánka sledována. Občané vesničky si k ní chodili pro vodu, byli jsme svědky, jak se z ní několik lidí napilo, ale žádné viditelné změny jsme nezpozorovali.
Později téhož dne k tomuto místu přišla skupina čítající 10 dětí, které si zde začali hrát. Běhaly po lese v okolí, šplhaly po zídkách okolo kostelíku a studánky. Když měli žízeň, sešly se napít.
Vše nám přišlo jako normální všední den, dokud si jeden z našich vědců nevšiml, že dětem veškeré odřeniny mizí bezprostředně po omytí vodou ze studánky.
Po odchodu dětí jsme se rozhodli provézt analýzu vody. Ta ovšem neprokázala nic divného. Voda byla zcela nezávadná s větším obsahem minerálů.

6.6.19██
Vrátily se děti ze včerejšího dne. Hrály si zde celý den s pauzami na jídlo, dokud nedošlo k nehodě, kdy jedno dítě shodilo jiné do studánky. Tohle dítě bylo nejmenší z celé skupiny a téměř se ve studánce utopilo, nebýt jedné z našich pracovnic.
Dítě se zdálo po zběžném zkontrolování životních funkcí v pořádku. Po chvíli se probralo a ostatní děti, co se o něj obávaly, ho odvedly domů.

Další dny se nic nestalo, ani zbývající děti nepřišly a naše skupina byla odvolána z mise.


10.10.20██ došlo ke znovuobnovení zkoumání tohoto SCP. Došlo k zaznamenání jakýchsi výbojů energie v jeho blízkém okolí.


ZÁZNAM ZE DNE 16.4.20██

Po příjezdu domů ze školy byl subjekt v klidu. V posledních dnech se moc nehádali, a když už, tak jen lehce. Ovšem okolo 20 hodiny večerní opustil i s matkou dům a jeli pro nevlastního otce subjektu do [DATA VYMAZÁNA].

Po jejich příjezdu domů byl muž v silně podnapilém stavu, odmítal vystoupit z auta a musel být vytáhnut za pomoci násilí. Byl hlasitý, agresivní a odmítal se uklidnit. Po zavření dveří domu "sousedů" se ozvalo několik hlasitých ran, hlasitý křik matky, babičky, subjektu i opilého nevlastního otce.

Zřejmě došlo k boji a výboje se vyhoupli na prozatím nejvyšší hodnotu, jakou jsme kdy viděli. Předtím byla nejvyšší naměřená hodnota okolo 5°, nyní ale přesáhla hodnotu 10°. Opět se ozval křik subjektu, zvuk tříštěného skla. Stejně jako všichni sousedé jsme se šli podívat, co se děje.

Otčím subjektu stál ve strnulé poloze s napřaženou rukou, ve které svíral kus již rozbité vázy. Před ním stál v obranném postoji subjekt s rozbitou hlavou a slzami v očích. Chránil svoji matku, která se choulila v klubíčku za ním nad babičkou subjektu, která měla otevřenou zlomeninu nohy. Nejspíš od převráceného botníku, který ležel vedle ní. Vše v okolí subjektu bylo zastaveno. Jeho rodina, krev na váze i střepy ve vzduchu. Po té, co si subjekt uvědomil, co se stalo, se vše opět dalo do pohybu, ovšem s tím rozdílem, že všichni, jichž se tento úkaz dotkl, zírali na subjekt. I podnapilý otčím svěsil ruku s vázou, kterou upustil na zem a zeptal se subjektu: „Co jsi zač…?“ Subjekt začal zrychleně dýchat a rozhlížet se vyděšeně a zmateně po okolí. Po té utekl z místa střetu.

Všem přítomným byla později podána amnestika třídy A.

Přivolaní zdravotníci se postarali o veškerá zranění, avšak subjekt utekl z domu přes zahradu.

Subjekt jsme našli týden po incidentu, jen díky sledování výbojů, 50 km od místa bydliště v poměrně zanedbaném stavu. Vedení zajistilo sloučení naší skupiny se skupinou z místa studia a potvrdilo povolení k odchytu subjektu, nyní SCP-130-CS-1.


DODATEK 1

Trvalo nám celé dva měsíce, než jsme SCP-130-CS-1 zadrželi. Úspěšně se nám vyhýbalo a při předposledním střetu ukázalo, že svoje schopnosti již trochu ovládá.
Speciální pochvala poputovala k Agentu Foxovi, jež prozřetelně použil střelu s narkotiky, subjekt tak znehybnil a poté i zajistil.

ZÁZNAM ROZHOVORU PO ZAJIŠTĚNÍ SCP-130-CS-1:

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Dr. ████: Když se přestaneš vzpírat, bude to lepší… Je ti to jasné, že ano?

SCP-130-CS-1: Kdybyste ma nespótali jak Hannibala, tak by nebylo třeba sa vzpózet!

Dr. ████: To je zajímavý přízvuk… Jsi z [VYMAZÁNO]?

SCP-130-CS-1: Možná…? Záleží na tem, proč sa ptáte, pane "NECHÁM ZPÓTANÝHO BEZBRANNÝHO ČLOVĚKA".

(SCP-130-CS-1 byly uvolněny ruce, ale stále bylo připoutáno k židli a bedlivě sledováno.)

SCP-130-CS-1: Odmítám vypovídat, dokud nedostanu kafe…

(Jeden z agentů byl požádán, aby šel pro kávu. Mezitím v místnosti panovalo hrobové ticho. SCP-130-CS-1 vypadalo zvědavě a tak trochu pobaveně.)

Dr. ████: Dostaneš svoji kávu… Takže… Sdělíš nám svoje jméno?

SCP-130-CS-1: Napřed kafe, kamaráde… Bez kafe ani mócha křidlem nemávne…

(Po pěti minutách, kdy byla SCP-130-CS-1 donesena káva, kterou si zřetelně vychutnávalo, konečně začalo mluvit.)

SCP-130-CS-1: Tož… Menuju sa [DATA VYMAZÁNA], ale možeš mi říkat [VYMAZÁNO]. To mimochodem preferuju víc, ale to je fuk. Su z [DATA VYMAZÁNA] a je mi ██.

Dr. ████: Páni… Nečekal jsem… Takový obrat… Dobře, děkuji. Můžeš mi říct něco… O tom, co jsem viděl, když jsme se tě snažili chytit?

SCP-130-CS-1: No já ti nevím, Milóši… Možu?

(SCP-130-CS-1 se na židli nahnulo přes stůl blíž k vyslýchajícímu s provokativním úsměvem na tváři.)

SCP-130-CS-1: Myslím, že ste to viděl dobře… A není to poprvý, co ste to vy holomci viděli.

(Zdá se, že o nás vědělo.)

[KONEC ZÁZNAMU]


DODATEK 2

SCP-130-CS-1 bylo zařazeno do výzkumného programu pro jeho schopnosti a jeho další rozvoj schopností.
Schopnosti SCP-130-CS-1 jsou k dnešnímu dni v rozsahu vrácení času o 1 minutu, zastavení času na 1 minutu a ve smrtelném nebezpečí zastavení času na dobu neurčitou.

Co se týče tohoto zastavení času, jedná se o čas fyzický - zastavení částí těla, těla celého a věcí v jakémkoliv skupenství a taky se jedná o čas psychický - dokáže vymazat vzpomínky v rozsahu 1 hodiny až několika dnů. Rozsah vymazání vzpomínek záleží na psychické vůli daného člověka.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License