SCP-1295
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1295

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Základna-618 byla vytvořena za účelem tajné kontroly SCP-1295. Agenti a výzkumníci přestrojení za zaměstnance, stálé zákazníky a policii mají za úkol zabránit civilistům v kontaktu s SCP-1295. Instance SCP-1295 se nesmí dozvědět o tom, že jsou tímto způsobem zadržováni. Denní rutina SCP-1295 nesmí být za žádných okolností přerušena.

Popis: SCP-1295 je souhrnné označení pro skupinu čtyř (4) starších mužů, kteří jsou stálými zákazníky "Meg's Good Eatin'", restaurace u dálnice ███, ██, a nachází se v ní každý den od 09:00 do 18:00. Anomální vlastnosti SCP-1295 se projeví, když je některé z jeho instancí zamezen přístup do restaurace mezi 09:00 a 18:00 (místního času), nebo je z ní násilím odtažena; způsob a délka trvání efektu závisí na instanci SCP-1295:

  • SCP-1295-1: Pokud mu bude zamezeno vstoupit, nebo bude z restaurace odtaženo proti jeho vůli, anomální vlastnosti SCP-1295-1 se začnou projevovat během pěti (5) až deseti (10) minut poté. Ti, kteří se nacházejí v oblasti do přibližně sto (100) metrů od SCP-1295-1 začnou vykazovat známky extrémní letargie a naprostý nedostatek pudu sebezáchovy, což může vést k tomu, že i sebemenší nehoda může být smrtelná. Oblast účinku se zvětšuje o přibližně sto (100) metrů za každou hodinu, kdy je SCP-1295-1 mimo restauraci.
  • SCP-1295-2: Pokud mu bude zamezeno vstoupit, nebo bude z restaurace odtaženo proti jeho vůli, anomální vlastnosti SCP-1295-2 se začnou projevovat během dvou (2) až 3 (3) hodin poté. Ti, kteří se nacházejí v oblasti do přibližně pěti set (500) metrů od SCP-1295-2 ztratí schopnost rozlišit mezi poživatelnou a nepoživatelnou hmotou a často se pokusí konzumovat nevhodné předměty (kov, toxický odpad, živá stvoření apod.), čímž mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Oblast účinku roste o přibližně jeden (1) kilometr za každou hodinu, kdy je SCP-1295-2 mimo restauraci.
  • SCP-1295-3: Pokud mu bude zamezeno vstoupit, nebo bude z restaurace odtaženo proti jeho vůli, anomální vlastnosti SCP-1295-3 se začnou projevovat okamžitě. Ti, kteří se nacházejí v oblasti do přibližně padesáti (50) metrů od SCP-1295-3 ztratí všechny mikrobiální formy života s nimi spojené. To mimo jiné zapříčiní například rychlý pokles funkčnosti trávicí soustavy v důsledku nedostatku střevní mikroflóry. Oblast účinku roste o přibližně dvě stě (200) metrů za každou hodinu, kdy je SCP-1295-3 mimo restauraci.
  • SCP-1295-4: Pokud mu bude zamezeno vstoupit, nebo bude z restaurace odtaženo proti jeho vůli, anomální vlastnosti SCP-1295-4 se začnou projevovat během třiceti (30) až čtyřiceti (40) minut poté. Ti, kteří se nacházejí v oblasti do přibližně sto padesát (150) metrů od SCP-1295-4 pocítí prudký nárůst pudu sebezáchovy, který následně vyústí až v paranoiu a hypochondrii. Tento stav je velmi problematický, protože následně ti, jenž jsou tímto efektem ovlivněni, odmítají provést jakoukoliv akci, která by je mohla vystavit sebemenšímu nebezpečí. Oblast účinku roste o přibližně dvě stě (200) metrů za každou hodinu, kdy je SCP-1295-4 mimo restauraci.

Ti, kteří se v též moment nacházejí v oblasti účinku efektů SCP-1295-1 a SCP-1295-4 upadnou do bezvědomí pravděpodobně kvůli jejich protichůdným následkům, které vytvářejí neúnosnou psychickou zátěž na subjekt. Všechny pokusy o sledování instancí SCP-1295 mimo restauraci selhaly.

Dodatek 1295-A: Následující rozhovor všech čtyř instancí SCP-1295 byl natočen Agentkou █████, která byla přestrojena za servírku, dne ██/██/████.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License