SCP-1281
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1281

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Zbytky SCP-1281 jsou skladovány na Základně 120-09. Monitorovací vybavení bylo nainstalováno okolo a uvnitř entity v případě, že by se znovu aktivovala. Veškeré výzkumné procedury, které by mohly SCP-1281 jakkoliv poškodit musí být předem schváleny Velitelstvím.

Popis: SCP-1281 je biomechanická entita objevená v Kuiperově pásu během provádění standardního zadržování SCP-2362.

SCP-1281 má hrubý tvar kapky, přičemž spodní sekce entity je zploštělá. Měří 12 metrů na délku a je 11 metrů široké v nejširším bodě. Na opačné straně se nachází výduť v níž se nachází většina analytických systémů SCP-1281.

Na povrchu SCP-1281 se nachází několik talířovitých struktur, které pravděpodobně slouží k příjmání různých druhů elektromagnetické radiace, a rovněž několik kosočtvercových kapslí jejichž účel je neznámý. Několik částí jeho povrchu je narušených což naznačuje, že SCP-1281 kdysi mívalo více podobných výrůstků.

Zdá se, že biologické komponenty obrostly kolem mechanické kostry a byly navrženy tak, aby mohly přežít v hlubokém vesmíru. Při pozorování vyšlo najevo, že entita má problémy při vystavení vyšším teplotám, než v Kuiperově pásu. Teplota na povrchu jeho těla při objevení byla 50 Kelvinů.

SCP-1281 bylo zřejmě kdysi schopno mezihvězdného cestování, ovšem většina jeho systémů byla poškozena neznámou událostí, při níž uvízlo v naší sluneční soustavě. Datovací metody naznačují, že je alespoň 1,3 miliardy let staré, ovšem většinu tohoto času strávilo neaktivní.

Entita byla téměř kompletně neaktivní, když byla objevena. Jedinými známkami aktivity byla slabá světla na jeho povrchu. Během pozorování a experimentů se ukázalo, že tato světla odpovídají na rádiové vlny. Zdá se, že již nějakou dobu před objevením shromažďovalo signály, ovšem žádné další funkce se neaktivovaly, dokud se nepřiblížila Nadační plavidla, načež SCP-1281 začalo vysílat.

Podařilo se mu prolomit Nadační kód za méně, než hodinu a začalo vysílat signály v binárním kódu, jako pokusy o komunikaci, přičemž začalo s velmi jednoduchými matematickými koncepty. Poté, co byla zpráva přeposlána zpět na Zem, přestalo SCP-1281 na několik dní vysílat. Teplota na povrchu jeho dorzální výduti se zvedla o pět Kelvinů, pravděpodobně kvůli zpracovávání informací.

SCP-1281 se na čtyři hodiny deaktivovalo. Teplota povrchu jeho dorzální výduti se zvedla o přibližně 60 Kelvinů. Nadační tým se připravil v případě, že by se SCP-1281 stalo nepřátelským, zatímco byla vyslána zpráva na Zemi, kvůli dalším instrukcím. Rada O5 doporučila týmu, aby byl opatrný, ovšem dala Dr. Bloomovi svolení ke komunikaci, aby bylo možné objevit nějaký způsob, jak objekt zadržet.

SCP-1281 se tentokrát vypnulo na sedm hodin. Teplota vzrostla na 70 Kelvinů a začala poškozovat některé biologické komponenty entity. Rada O5 se rozhodla nelhat SCP-1281, neboť by to mohlo zkomplikovat dlouhodobé pokusy o zadržení a šance, že druh, který SCP-1281 vyslal, stále existuje a že by byl nepřátelský, je velmi nízká.

SCP-1281 se deaktivovalo na více, než deset hodin. Teplota na povrchu dorzální výduti se vyšplhala na 85 Kelvinů a poškodila jeho organickou tkáň.

SCP-1281 se vypnulo na patnáct minut, po nichž proběhla poslední komunikace s SCP-1281.

Systémy SCP-1281 se kompletně deaktivovaly. Teplota na povrchu se opět snížila na 50 Kelvinů. Objekt byl převezen do Základny 120-09 k výzkumu. Po dobu následujících několika měsíců se tkáň začala rozpadat. Žádná další aktivita nebyla zaznamenána.

Poznámka: Dr. Bloom byl pokárán za narušení zadržování anomálního objektu kvůli svým emocím a byl poslán na placenou dovolenou.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License