SCP-126-CS
hodnocení: +6+x
blank.png

Objekt #: SCP-126-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-126-CS je zadržováno v Oblasti-04CS v cele s obdélníkovým půdorysem 5 m x 6 m. Výška cely je 4 m. Cela je vybavena ocelovými dveřmi, kamerovým systémem, systémem pro dodávání potravy a přístupem k pitné vodě. 5 kg syrového masa1 je podáváno jedenkrát denně.

Popis: SCP-126-CS je čtyřnohý modrozelený tvor, měřící od špičky nosu k ocasu 4 m a ve vzpřímené pozici dosahující výšky 2 m s hmotností 90 kg. Ačkoli vnitřní stavba těla se nejvíce podobá tělu plaza, SCP-126-CS je pokryté chitinovými destičkami stejně jako hmyz. Hlava je podlouhlá usazená na 40 cm krku. Ústa SCP-126-CS jsou vybavena kusadly a párem makadel, avšak vnitřní dutina úst je vybavená modrým padesáti pěti centimetrovým jazykem. Nozdry jsou umístěný ve předu hlavy nad kusadly na trojúhelníkovém výběžku. Oči SCP-126-CS směřují dopředu. Na světle modré bulvě se nachází složená čočka. SCP-126-CS může s očima libovolně pohybovat jako chameleon a také je uzavírat víčky. Při lovu se pohybuje shrbeně většinou po čtyřech, avšak přední nohy může použít i pro uchopení předmětů. Přední i zadní končetiny jsou jeden metr dlouhé. Přední končetiny jsou vybaveny dvěma dvoučlánkovými ostrými drápy s délkou 17 cm. Podobné zakončení se nachází i na zadních nohou, avšak tady jsou drápy širší. 2 m dlouhý hladký silný ocas s dvěma výběžky na konci používá SCP-126-CS k obraně a k omráčení oběti. Všechny vnitřní orgánové soustavy typické pro obratlovce jsou v SCP-126-CS přítomné. SCP-126-CS se dokáže pohybovat maximální rychlostí až 60 km/h.

Z dochovaných amatérských záznamů lze soudit, že SCP-126-CS je schopné komunikace i racionálního myšlení, avšak ani o jedno se SCP-126-CS od svého zadržení (17. 10. 19██) nepokusilo.

Dodatek o objevení a zadržení SCP-126-CS: SCP-126-CS bylo zadrženo na Šumavě u vesnice [DATA VYMAZÁNA], při upozornění od lesníka na záznamy z fotopastí. SCP-126-CS do té doby přežívalo v domě s č. p. ███. Informace o SCP-126-CS z doby před zadržením jsou známy z deníku nezletilého. Deník byl zabaven a všem zúčastněným neautorizovaným osobám byla podána příslušná amnestika.

Poznámka Ing. Pravomila Markvarta:

Nedokáži pochopit tento z velké části iracionální způsob funkce Etické komise. Naše obvyklé postupy nezasahují do doby před zadržením. Nabízíme řešení až tehdy, kdy je předmět zadržen. Tento případ je důkazem nesprávnosti tohoto způsobu. Cožpak by Nadaci ublížilo utratit jednou tak vyšší náklady už za tak levné Zadržovací Postupy? A není snad pravý důvod nepřítomnosti projevů moudrosti u SCP-126-CS právě žal nad ztrátou styku s Tobiášem? Je mi opravdu líto osudu toho hocha i jeho zeleného přítele. Chystám se předložit nový návrh pro Speciální Zadržovací Procedury SCP-126-CS a ze srdce doufám, že Nadace dokáže obětovat malé množství mnestik a ubytování pro jednoho ubohého osamoceného kluka a jeho matku.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License