SCP-1241
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1241

Třída Objektu: Neutralizováno (dříve Safe)

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1241 musí být rušeno lokalizovaným signálem, který je vytvářený Vysílacími Stanicemi 1241-a a 1241-b, vysílající předtočené série televizních pořadů. Byla rozšířena falešná historka ohledně produkce SCP-1241 místním studiem pro případ selhání zadržení. Za účelem nepřetržitého monitorování obsahu SCP-1241 musí být udržován aparát pro izolaci a nahrávání. Pro další informace viz. SCP-1241-B.

  • Aktualizace: Od 2011-08-09, nemá SCP-1241 žádné aktivní zadržovací procedury. Byla vypuštěna historka popisující bankrot společnosti zodpovědné za SCP-1241, která odkazuje na předešlou falešnou historku. Oblast musí být nepřetržitě sledována kvůli jakýmkoliv známkám, jenž by mohly indikovat znovuzahájení aktivity SCP-1241.

Popis (předcházející 2011-10-23): SCP-1241 je televizní pořad vysílaný v oblasti o velikosti zhruba 8x8 kilometrů v [VYMAZÁNO], Texas, USA; program se objevuje každý týden v úterý v 23:30, po dobu zhruba 20 minut. Analýza signálu odhalila, že je nekonzistentní se standartními televizními frekvencemi, a pokus o jeho replikaci mimo původní oblast selhal, jelikož signál nešel přenést, tak aby byl srozumitelný. Není běžně možné pro standartní televize, aby jasně přehrály signály o frekvenci a síle SCP-1241.

SCP-1241 připomíná televizní program žánru situační komedie. Pořad se skládá z několika epizod1 líčících domácký život muže ve středním věku2 a skupinou 4-8 humanoidních psovitých šelem, co patrně sdílejí byt v Los Angeles, Kalifornie, USA. Každá epizoda obsahuje stejnou úvodní sekvenci (zhruba třicet sekund hudby, jejíž text, popisující výše zmíněnou premisu, zpívá dospělá žena), co udává jména obsazených a jiných jedinců podílejících se na produkci, a stejně tak název SCP-1241, což je "Život Mezi Vlky". Žádná z jmenovaných osob nebo jedinec hrající postavu "Mládence" byla úspěšně identifikována: většina jmen je spojována s osobami, jenž nemají kariéru propojenou se zábavním průmyslem. Pro detailnější přepis jmen a textu hudby ve zmíněné znělce, viz. Dokument 1241-C.

Chování entit účinkujících v SCP-1241 se každou epizodu nekonzistentně měnilo mezi typickým psím a víc humanoidním.

Shrnutí Dokumentu 1241-A: Následující je výběr z významnějších příkladů SCP-1241

Epizoda: 1, "Bolehlav"

Shrnutí: Postava "Mládence" je představena při nakupování v maloobchodě. Postava se setká s "Martinem Wilkinsonem", jeden z psovitých organismů. Následuje dialog mezi těmito dvěma postavami, během nějž postava Mládence zmíní, že hledá ubytování. Postava Martina prohlásí, že si pronajímá byt v bytovém komplexu, ale hledá spolubydlícího.

Po pozdějším přijmutí nabídky od "Martina", jemuž přecházelo pečlivé rozmýšlení, a doražení do komplexu, postava Martin odhalí, že zbývající psovité entity také žijí ve zdejším obydlí. Epizoda končí blízkým záběrem na "Mládence", který projevuje šok.

Dodatečné Poznámky: Výňatek z rozhovoru mezi "Mládencem" a "Martinem"

Martin: "Měl jsem bratrance, co byl mluvící křeček."
Mládenec: "Ach, vážně? A kde je teď?"
Martin: "Mrtvej. Přidal se k IRA a někdo ho sežral."

Epizoda: 3, "Člověk Člověku Vlkem"
Shrnutí: Epizoda je o několika pokusech postavy Martina najít si zaměstnání, poté co odešel ze své práci v kanceláři, jelikož byla osoba mladší než on povýšena na pozici s vyšším platem "tento rok už po třetí". Postava následně krátce získává práce v několika odvětvích s nízkou kvalifikací, což zahrnuje recepční, uklízeč a administrativní pozice ve veřejné knihovně. Během prvních patnácti minut je postava propouštěna ze zaměstnání z různých důvodu zahrnujících opakovaný pozdní příchod, neobratnost a konzumace živého kuřete před několika dětmi.

Epizoda: 14, "Velký Zlý Vlk Fouká"
Shrnutí: Epizoda je o tom, jak se hlavní postavy vypořádávají s nepojmenovaným hurikánem, jenž má zasáhnout oblast jejich bydliště. Druhá polovina se zaměřuje na jejich chování, když jsou kvůli této události donuceni zůstat uvnitř. Pozoruhodně, během této doby je video rozmazané a rozklepané, a nezdá se, že by většina dialogu následovala danou premisu (viz. níže), místo toho se soustředí na zařízení s neuvedenou funkcí, u kterého se zdá, že riskuje poškození.
Dodatečné Poznámky: Výňatek z dialogu mezi "Mládencem" a nepojmenovanou psovitou postavou (zde dále uváděná jako Nepojmenováno):

Nepojmenováno: "Prosím, nenech se to rozbít."
Mládenec: "Nenechám."
Nepojmenováno: "Je to moc důležité na to, aby se to rozbilo. Je to hrozně hezké, být schopný přemýšlet."
Mládenec: "Já vím. Nenechám to se rozbít. Nějak to opravím. Slibuju."
Nepojmenováno: "Hádám, že bych si asi měl užívat tyto okamžiky, než se budu muset vrátit zpět. Aspoň mi to dalo tyto momenty. Ty mi nikdo nevezme."

Epizoda: 15, bez názvu (úvodní sekvence chybí)
Shrnutí: 19 minut a 32 sekund záběru na dva podvyživené domácí psy (jeden dalmatin a jedna německá doga) ležící v kleci. Epizoda byla ukončena v 22:59, během vysílání nenastala žádná větší změna v činnosti zvířat, pozici kamery nebo úhlu kamery.

Incident 1241-1: Dne 2011-05-02 nebylo SCP-1241 detekováno ve svou obvyklou dobu. SCP-1241 nebylo aktivní ani v následujících dvou týdnech.

Dne 2011-05-17 byly pronajaté prostory v ████████████████, Kanada, prozkoumány svým bytným, poté co nájemník (jistý ███████ ██████) neprovedl pravidelnou platbu. Kvůli objektům objeveným v rezidenci, bylo později provedeno další vyšetření zaměstnanci Nadace, potom co se bytný pokusil zkontaktovat místní autority. Objekty nalezené na místě děje byly:

  • Čtyři velké psí přepravky
  • Ostatky šesti psů různých velkých plemen a lidského subjektu (později identifikovaného jako Pan ██████), jež všechny vykazovaly poškození shodné se zhruba dvěma týdny rozkladu a částečnou konzumací (lišící se mezi jedinci).
  • Elektronické vybavení, povětšinu se skládající z vybavení používané na nahrávání a vysílání, zahrnující: video kamera značky Panasonic (nefunkční), trojnohý stojan, monitor na přehrávání (nefunkční), boom mikrofon a VHS rekordér/přehrávač označený štítkem "NADCHÁZEJÍCÍ EPIZODY" (nefunkční).
  • Přeživší samec plemena výmarského ohaře, projevující známky rozsáhlých deformací a podvýživy. Subjekt zemřel do hodiny od vyjmutí z rezidence, navzdory nezdařenému lékařskému zásahu. Krátce po úmrtí byla provedena pitva, která odhalila, že část jeho kostry byla nahrazena kostmi zřetelně humanoidní struktury, převážně v oblastech čelisti, lebky a nohou.

SCP-1241 bylo prohlášeno za Neutralizované dne 2011-08-09.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License