SCP-1234-J
hodnocení: +2+x
blank.png
ZGeip.jpg

Umělecké vyobrazení SCP-1234-J [DATA VYMAZÁNA]

Objekt #: SCP-1234-J

Třída Objektu: [VYMAZÁNO]

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1234-J je zadrženo v zadržovací místnosti. Tato zadržovací místnost obsahuje zadržovací pomůcky, které pomáhají v zadržení SCP-1234-J. V případě prolomení zadržení musí personál znovu zadržet SCP-1234-J. Personál, který chce provádět výzkum na SCP-1234-J, musí mít dostatečnou bezpečnostní prověrku.

Popis: SCP-1234-J je SCP objekt, který má anomální vlastnosti. Jeho vlastnosti jsou v rozporu s vědeckými zákony; probíhá výzkum, jak je toto možné.

Interakce personálu s SCP-1234-J způsobí [DATA VYMAZÁNA]1

SCP-1234-J možná přímo, nebo nepřímo způsobuje vytvoření dalších anomálních objektů. Toto tvrzení není potvrzeno.

SCP-1234-J bylo objeveno personálem po detekci anomální aktivity. Zadržovací jednotka byla vyslána, aby zadržela SCP-1234-J. Bylo zadrženo.

Dodatek 1234-J-1: Kdokoliv, kdo bude jakkoliv zneužívat SCP-1234-J, bude potrestán. - ██. ███████

Dodatek 1234-J-2: Incident 1234-1:

SCP-1234-J prolomilo zadržení. Byly ztráty na životech. Časem se znovu zadrželo.

Dodatek 1234-J-3: Audio Záznam 1234-J-1:

██. ███████: Ahoj.

SCP-1234-J: [DATA VYMAZÁNA]

██. ███████: OK.

Dodatek 1234-J-4: Doporučuji reklasifikovat SCP-1234-J na Keter. - ██. ███████

Ne. O5-█

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License