SCP-1230
hodnocení: +3+x
blank.png
new1230.png

SCP-1230

Objekt #: SCP-1230

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1230 je uskladněno v bezpečnostním trezoru v Oblasti-12. K přístupu je potřeba minimálně prověrka Úrovně 2 s autorizací a dohledem výzkumníka s prověrkou Úrovně 3 a s dohledem bezpečnostních pracovníků. Dohlížející personál nesmí nahlédnout do SCP-1230. Osobní použití SCP-1230 je povoleno v případě, že osoba napíše záznam všech snů za posledních 48 hodin. (Viz Dodatek-1230-A) SCP-1230 bylo přesunuto do bezpečnostní schránky za stolem v knihovně Oblasti-12. Přístup je povolen s prověrkou Úrovně 2, kteří jsou podle psychologů duševně v pořádku. Osobní použití SCP-1230 je povoleno v případě, že osoba napíše záznam všech snů za posledních 48 hodin a musí podstoupit psychologické testy.

Popis: SCP-1230 je neoznačená zelená vázaná kniha bez zjevných výjimečných detailů. Když je SCP-1230 otevřeno, zobrazí se fráze “Zrodil se Hrdina” na první otevřené stránce, zatímco jsou ostatní prázdné, kniha se „resetuje“ po uzavření knihy. Kniha sama o sobě nemá žádný efekt, ale když čtenář usne, bude čtenář snít o problémovém fantasy světě, kde je hlavní protagonista. Čtenáři jsou vědomi, co se kolem nich děje stejně, jako když jsou vzhůru. Výsledky se liší na závislosti fantazie čtenáře, aby to čtenáře potěšilo. V mysli čtenáře trvají tyto sny od 45 sekund (viz Experiment 1230-3) až 200 let (viz Experiment 1230-5), ale v realitě čtenář nespí déle, než je to normální. Po probuzení si čtenář pamatuje každý okamžik, co ve snu zažil. V SCP-1230 ovlivněných snech se pokaždé objevuje charakter nazývaný jako “Knihovník” (SCP-1230-1), který je popsaný jako vousatý muž v zeleném plášti, který personifikuje osobnost samotného SCP-1230. SCP-1230-1 byl nahlášen jako velice přátelský a nápomocný čtenářům. Uvedl, že si užívá vytváření těchto “úniků od reality” a že se snaží vytvořit co nejlepší simulaci, aby si to čtenář užil. Po ukončení snu žádá se smutkem, aby „ho co nejdřív zas navštívil“.

Záznam o objevu: SCP-1230 bylo lokalizováno v malém knihkupectví [DATA VYMAZÁNA], kde knihovník neměl žádné vzpomínky na kouzelnou knihu i přesto, že se pokoušel prodat příběh o „začarované knize“. Nadace rozptýlila příběhy jako hoax a SCP-1230 bylo zabaveno.

Experiment-1230-01: Dr. F███████, pro test o zjištění efektivního dosahu, otevřel SCP-1230 a odletěl do svého rodiště [VYMAZÁNO] kde přespal v hotelu. Po svém návratu Dr. F███████ nahlásil zjevení SCP-1230-1 v jeho snech a SCP-1230-1 vysvětlil, že když se přečte ‘Zrodil se hrdina’, tak se sen implementuje do podvědomí, odkud s ním může SCP-1230-1 dálkově ovládat. Dr. F███████ ocenil spolupráci SCP-1230-1.

Experiment-1230-02: Kamera byla umístěna nad SCP-1230 a byla použita mechanická “paže” k otevření knihy. Bylo zjištěno, že všechny stránky jsou prázdné. Zdá se, že SCP-1230 funguje pouze v případě, když ho otevře někdo s možností mít sny. SCP-1230-1 následně vysvětlil u následujícího čtenáře, že tento efekt funguje pouze u věcí “s představivostí” a proto by většina kreatur a zvířat neměla být ovlivněna.

Experiment-1230-03: Jeden (1) pracovník Třídy D byl poslán k otevření knihy a (po důrazném ujištění, že to, co zažije, budou jen sny) bylo mu nařízeno, ať najde ten nejrychlejší způsob, jak se zabít. Subjekt byl ve spánku přibližně 45 vteřin, načež se vzbudil se značnou nervozitou. Nahlásil, že se dostal na vulkán s názvem “Popelavá věž” při hledání “Caladia, požehnané čepele”. Když byl dotázán, odkud zná tyto jména, řekl: “Je to jako kdybych je znal celou dobu”. Po skoku do vulkánu řekl, že “cítil intenzivní teplo”, než se probudil. Pracovník Třídy D požádal o "další cestu". Žádost byla zamítnuta.

Experiment-1230-04: Jeden (1) pracovník Třídy D byl poslán k otevření knihy a bylo mu přikázáno, aby se po usnutí těžce zranil tak, aby nezemřel. Pracovník Třídy D se probudil po 6 hodinách a nahlásil, že cítil “otupělou” bolest, která nikdy nebyla tak intenzivní, aby byla nesnesitelná. Také nahlásil, že se setkal se starcem v plášti, který se ho ptal, proč si tak ubližuje, ale také mu poděkoval, že se okamžitě nezabil “jako ten jiný hruboun”.

Experiment-1230-05: Profesor B████ zažádal o přístup k SCP-1230 a bylo mu to také povoleno kvůli jeho prověrce Úrovně 4. Zaměstnanci poznamenali, že B████ se “viditelně třásl nadšením”, a také bylo nahlášeno, že Profesor B████ byl vášnivým hráčem stolních her a hraní rolí. Svědci potvrzují, že profesor otevřel knihu, přečetl si frázi, sednul si na židli a okamžitě usnul. Zaměstnanci byli znepokojeni, když se profesor B████ nevzbudil po dobu 15 hodin a upozornili ochranku. Oblastní lékaři potvrdili, že profesor B████ byl stále naživu a v dobré kondici. Po přibližně 24 hodinách spánku se profesor B████ pohnul a bylo nahlášeno, že "pomalu zvedl hlavu a rozhlížel se po místnosti, jako kdyby byl velice zmatený". Ochranka vstoupila do místnosti a zeptala se, jestli je v pořádku, načež zareagoval otázkou “Kde to jsem?”. Byl poslán k lékařům, kde mu zaměstnanci vysvětlili, kdo byl. O několik minut později se zdálo, že se profesorovi B████ vrátila paměť a omluvil se, že musí použít toaletu. Po 15 minutách byl profesor B████ pořád pryč, tak vstoupila zdravotní sestřička do kabinky, kde se profesor B████ oběsil na svém pásku. Na zdi byla nalezena naškrábaná jeho poslední slova: “Už se nemůžu k tomuhle vrátit.” Dr. F███████ se chtěl zeptat SCP-1230-1, co se stalo, ale po otevření SCP-1230 byly veškeré stránky nasáklé vodou a bylo na nich napsáno: “Velice se omlouvám. Nikdy se to nemělo stát. Chtěl jsem jen dělat lidi šťastné.” SCP-1230 zůstávalo v tomhle stavu po 3 týdny, kdy se neustále sušily stránky. Pro pokus o komunikaci s SCP-1230-1 vložil do knihy Dr. F███████ lepící papírek s textem: “Rád bych si s vámi promluvil, pokud by to šlo.” Následující ráno Dr. F███████ podal hlášení o snu, ve kterém byl SCP-1230-1.

Krátce po tom, co bylo podáno hlášení, vložil Dr. F███████ další malý papírek do SCP-1230. O několik dní později začalo SCP-1230 zase ukazovat frázi “Zrodil se hrdina”. Když byl Dr. F███████ dotázán na obsah papírku, podotkl jen, že to byla "jenom přátelská rada".

Dodatek-1230-A: Během několika dalších testů se SCP-1230-1 zeptalo snícího personálu, jestli by mohl být přemístěn do zóny s dalšími knihami (nejlépe s fikcemi), aby mohl vytvářet “úžasné úniky”. Po několika dalších experimentech, kde bylo zjištěno, že SCP-1230 nepředstavuje žádnou hrozbu, byl požadavek přijat a SCP-1230 bylo přemístěno do knihovny Oblasti-12.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License