SCP-123-CS
hodnocení: +11+x

Objekt#: 123-CS
Úroveň3
Zadržovací Třída:
safe
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
dark
Třída Ohrožení:
rizikové

Speciální Zadržovací Procedury:

Dveře vedoucí do SCP-123-CS jsou monitorovány kvůli případné aktivitě. Chodba ve Východním křídle Oblasti-345, v níž se nacházejí, se nadále nevyužívá pro běžný transport osob, s výjimkou požárního evakuačního plánu dle příslušných správních nařízení Oblasti-345.

Dveře ústící z SCP-123-CS byly neprodyšně zapečetěny v obou směrech. V případě vážného prolomení zadržení v Oblasti-25b bude poslední místnost SCP-123-CS na dálku stržena s použitím plastických výbušnin.

Případná ztráta strukturní integrity objektu byla vyhodnocena jako méně kriticky důležitý faktor než potenciální prolomení zadržení a jeho důsledky pro Oblast-345.


Popis:

SCP-123-CS je prostorová anomálie vytvářející eliptický mostní konstrukt1 mezi Oblastí-345 a Oblastí-25b.

Tyto vstupní body na sebe berou podobu dveří. Před vnější úpravou dveří nacházejících se v Oblasti-25b nesly obě štítek s nápisem "Oddělení Abnormalit". Žádné další označení nebylo nalezeno, stejně jako jiná stopa prozrazující kdy a kým, nebo zda byly záměrně vytvořeny.

Ačkoliv dveřní rámy svým stářím odpovídají nejstarší historii obou zařízení, neobsahují původní architektonické záznamy žádné zmínky o vstupních bodech či anomálním zařízení nácházejícím se mezi nimi.

Obě dveře Dveře nacházející se v Oblasti-345 vedou do komplexu sestávajícího ze 7 místností. 2 z nich odpovídají stavbou a vybavením nadačnímu zařízení z pozdních 60. let minulého století, 4 z nich potom napovídají anomálnímu původu. Poslední místnost [DATA VYMAZÁNA].


První místnost:

Připomíná dlouhou chodbu nedefinovaných proporcí. Podlaha a stěny jsou tvořeny amorfní černou látkou, výšku stropu nelze s přesností určit. Zhruba každá pátá osoba, která místnost navštívila, věří, že na stropě pozorovala světelné body ne zcela nepodobné hvězdám. Zhruba každá dvanáctá osoba nahlásila, že je místnost vytvořena z lidských žeber.

Na konci chodby se nacházejí dveře vedoucí do další místnosti. Dveře se zdají být shodné se vstupními body. Štítek "Oddělení Abnormalit" je poškozen; slovo abnormalit bylo téměř odstraněno2, takže zbyla jen písmena "ab-". Za ně byla stejnou metodou vyryta další písmena. Oba nápisy dohromady tvoří pojem "abhorentní".3

Druhá místnost:

Výrazně kratší chodba jasně dimenzovaných proporcí. Po levé i pravé straně je lemována 10 vězeňskými celami (celkem 20 cel). Cely jsou vybaveny pouze postelemi a nesloužily patrně pro dlouhodobé zadržení osob.

Osoby, které vstoupily do cel, nahlásily intenzivní bolesti v oblasti hrudníku, které pominuly okamžitě po opětovném opuštění cely.

Osoby, které ulehly do jedné z postelí, vstoupily do stavu podobného kómatu, trvajícího dokud nebyly odstraněny. Svůj stav později popsaly jako kompletní paralýzu doprovázenou pocitem úzkosti a zvýšenými bolestmi v oblasti hrudníku. Personálu se v budoucnu nedoporučuje vstupovat do cel či interreagovat s jejich vybavením.

Na konci chodby se nacházejí dveře vedoucí do další místnosti. Dveře se zdají být shodné se vstupními body. Štítek "Oddělení Abnormalit" je poškozen; slovo abnormalit bylo téměř odstraněno4, takže zbyla jen písmena "ab-". Za ně byla stejnou metodou vypálena další písmena. Oba nápisy dohromady tvoří pojem "absces".5

Třetí místnost:

Kruhová místnost. Ačkoliv vybavením odpovídá operačnímu sálu, jsou všechny plochy začerněné a postrádá jakékoliv umělé osvětlení. Kolem stěn je rozestavěno dvacet operačních lůžek s pásky pro upevnění rukou, nohou, hrudníku a hlavy.

Dominantou místnosti je zařízení nacházející se v jejím středu. Jedná se o složitý mechanický stroj vzdáleně připomínající moderní magnetické resonance. Zařízení je neaktivní, není-li do něj vložen živý člověk.

Je-li do přístroje vložen člověk, zařízení se samo spustí a vykoná na člověku operaci. Jejím jediným účelem je patrně operované osobě vyjmout jedno ze dvou costae fluctuantes6.

Na konci místnosti se nacházejí dveře vedoucí do další místnosti. Dveře se zdají být shodné se vstupními body. Štítek "Oddělení Abnormalit" je poškozen; slovo abnormalit bylo téměř odstraněno7, takže zbyla jen písmena "ab-". Za ně byla stejnou metodou vepsána další písmena. Oba nápisy dohromady tvoří pojem "aberace".8

Čtvrtá místnost:

Místnost jehlanovitého tvaru. Je tvořena černým skvrnitým kamenem. Je obývaná entitami známými jako SCP-123-CS-A.

Entity SCP-123-CS-A jsou autonomní stvoření, jež se vzdáleně podobají stonožkám. Jejich těla měří dva metry a jsou pokryta kostěným exoskeletem. Ten je tvořen spojenými lidskými žebry.

SCP-123-CS-A tráví čas pohybováním po stěnách místnosti. V náhodných intervalech se zastavují a kusadly vytvářejí ve stěnách výduti.

Ve středu místnosti se nachází stůl, převržená židle, zápisník a zařízení připomínající dalekohled. Zápisník obsahuje 202 skic, z nichž se všechny podobají klíčům. Dalekohled lze zaměřit na výduti vytvořené SCP-123-CS-A. Jejich podoba koresponduje s klíči vyobrazenými v zápisníku.

Na protějším konci místnosti se nacházejí dveře vedoucí do další místnosti. Dveře se zdají být shodné se vstupními body. Štítek "Oddělení Abnormalit" je poškozen; slovo abnormalit bylo téměř odstraněno9, takže zbyla jen písmena "ab-". Za ně byla stejnou metodou vyškrábána další písmena. Oba nápisy dohromady tvoří pojem "abandon".10

Pátá místnost:

Drobná místnost vybavená řemeslným vybavením. V rohu místnosti stojí stůl, na stěnách jsou v policích rozmístěny pilky, hoblíky, nebozezy, nože a další podobné nástroje.

Na stole a v jeho blízkosti se nacházejí lidská žebra. Většina byla manuálně upravena s použitím okolních nástrojů. Na stole se nacházejí 4 žebra, jejichž úprava je daleko značnější. Jejich koncová část připomíná klíče.

Pod stolem se nachází řetěz. Okov je odemčen. V protějším koutu místnosti se nachází převržená židle. Některé nástroje byly ponechány na stole. Vše je pokryto vrstvou prachu. Vše nasvědčuje tomu, že místnost byla opuštěna ve spěchu.

Na protějším konci místnosti se nacházejí dveře vedoucí do další místnosti. Dveře se zdají být shodné se vstupními body. Štítek "Oddělení Abnormalit" je poškozen; slova jsou prakticky nečitelná, dveře byly poškozeny výbuchem a opakovanými zásahy těžkými předměty.

Šestá místnost:

Kruhová místnost. Rozměry nejsou přesně definovány, směrem vzhůru se však zdánlivě rozpínají do nekonečna. Žádné světlo nepronikne tmou, jež v místnosti panuje.11

Ve vzduchu se vznášejí tisíce sečných zbraní z černého materiálu, který pohlcuje světlo a za běžných podmínek je prakticky nemožné je rozlišit od okolní temnoty.

Na protějším konci místnosti se nacházejí dveře vedoucí do další místnosti. Dveře se zdají být shodné se vstupními body. Štítek "Oddělení Abnormalit" je poškozen; slovo abnormalit bylo téměř odstraněno12, takže zbyla jen písmena "ab-". Za ně byla stejnou metodou vysekána další písmena. Oba nápisy dohromady tvoří pojem "ablativ".13

Sedmá místnost:

Čtvercová místnost. Podlahu pokrývá koberec, stěny loupající se tapety. Ve středu místnosti se nachází stůl obklopený šesti židlemi. Na stole se nachází šest sklenic, rozbor usazeniny prokázal, že se jedná o whiskey.

O stěnu místnosti je opřená křídová tabule pokrytá čísly od 1 do 17. U čísel 1 až 16 je červenou křídou vyznačen křížek. Číslo 17 není nijak označeno.

Pod stolem se nachází látková taška. Ta obsahuje dvacet kostěných klíčů. Taška nese označení 17.

Na protějším konci místnosti se nacházejí dveře. Štítek "Oddělení Abnormalit" byl nahrazen jiným štítkem. Nápis na štítku je "Ábel". Dveře byly uměle zapečetěny, vedou však do Oblasti-25b.

Pod štítek byla křídou doplněna krátká poznámka:

Adam: levý horní, Martin: vyšší vlevo, Oleg: uprostřed vlevo dole, Gregory: levý dolní, Ulrich: dolní vpravo, Sebastian: pravý ve středu nahoře14

Dodatek: Žádný z dvaceti klíčů nepasuje do klíčových děr.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License