SCP-122
hodnocení: 0+x
blank.png
122-new.jpg

Jedinec SCP-122-1.

Objekt #: SCP-122

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-122 musí být drženo v standardní zadržovací místnosti obsahující jednu elektrickou zásuvku. V okruhu 500m okolo zadržovací oblasti se nesmí nacházet žádné ubikace. SCP-122 nesmí za žádnou cenu přejít do nenapájeného stavu. Několik záložních elektrických systémů musí být udržováno a pravidelně kontrolováno. V případě manifestace SCP-122-1, musí být před zadržovací oblast dostavit 35 členů oblastního personálu. Pokud začne být nepřátelské, musí být započata Procedura-99-Renmar. Kvůli potenciálně katastrofálním efektům vzájemné kontaminace se nesmí SCP-122 a SCP-3060 zadržovat ve stejném zadržovacím zařízení.

Pro započetí Procedury-99-Renmar musí všechny subjekty zaujmout specifické pozice uvnitř a kolem zadržovací místnosti, aby se předešlo úniku z kontejnmentu. Dva subjekty musí obsluhovat přenosný generátor pomocí nějž je vybavení používané při Proceduře-99-Renmar napájeno. Tři subjekty musí být vybaveny chemickými dráždidly jež SCP-1837 vyrábí jako vedlejší produkt, neboť bylo zjištěno, že mají na jednotlivce SCP-122-1 zpomalující efekt.

Poté co byli všichni jednotlivci SCP-122-1 zredukováni natolik, že je bezpečné vstoupit, učiní tak pět subjektů. Ti po vstupu do kontejnmentu použijí prodlužovací kabel z generátoru, k navrácení SCP-122 do napájeného stavu. Tito zaměstnanci se musí po vstupu do místnosti považovat za nevratitelné, kvůli efektu SCP-122.

Zbývající personál je nadpočetný; zaujme pozici jakéhokoliv jiného zaměstnance, jež byl znehybněn.

Popis: SCP-122 je dětská lampička tvarovaná jako padající hvězda. Když je v napájeném stavu, vydává mezi 14-20 lx. Na žádném z komponentů SCP-122 není označení výrobce.

Když je v nenapájeném stavu, ovlivní SCP-122 všechny subjekty v okruhu 500m. Když subjekty vstoupí do REM spánku, přejdou do stavu kómatu, ve kterém zůstanou dokud nebude SCP-122 navrácen proud. Zatímco jsou v kómatu, začnou se z jejich stínů objevovat humanoidní postavy složené z černé, lehce průhledné hmoty. Tyto postavy jsou dále označovány jako SCP-122-1.

Jednotlivci SCP-122-1 vykazují známky uvědomění, vědomí a podobnou fyzickou zdatnost, jako ovlivněný subjekt. Pokusí se nalézt co nejvíce lidských subjektů a vystaví je efektu SCP-122. Čím více subjektů je ovlivněno SCP-122, tím větší je okruh efektu. Maximální naměřená vzdálenost dosahu při testování je 2.7 kilometrů. Jedinci SCP-122-1 se pokusí nasbírat všechny spánkové "pomůcky" v oblasti a použít je na subjekty. Tyto objekty zahrnují:

  • Léky na nespavost
  • Tradiční medicína používaná k léčení nespavosti
  • Polštáře, prostěradla, matrace a postele
  • Ukolébavky a podobná média

Když je v napájeném stavu, ovlivní SCP-122 spánkový vzorec všech v okruhu. Pokud se subjekt probudí z REM spánku zatímco je v okruhu SCP-122, bude vykazovat známky nespavosti a bude si stěžovat na podivné sny1 Tyto sny způsobují menší psychologické poruchy a každý zaměstnanec by měl projít jednou týdně psychologickým hodnocením. Viz Incident 122-1.

SCP-122 bylo objeveno v Linnellově Dětské Nemocnici dne ██/██/███ poté, co se hlášení o spatření jedinců SCP-122-1 dostala k místním agentům. Když byla oblast prohledána, bylo zjištěno, že všechny subjekty uvnitř budovy byly ovlivněny SCP-122. Získané dokumenty indikují, že SCP-122 bylo přineseno jedním z pacientů. Avšak nebyl nalezen žádný záznam o identitě pacienta. Agenti zajistili SCP-122 přenosným zdrojem a převezli jej do Oblasti-19.

Dodatek 122-B: SCP-122 překlasifikováno na Třídu Keter po Incidentu 122-1. SCP bylo přemístěno do Ozbrojeného Relikvijního Kontejnmentu Zóny-02.

Incident 122-1: Dne ██/██/███ prolomilo 11 jedinců SCP-122-1 kontejnment, což způsobilo smrti více než █ členů oblastního personálu a ██ úrazů. Během zadržovacích operací byly zadržovací procedury pro SCP-122 znovu ohledány. Během tohoto ohledání byl nalezen bezpečnostní záznam několika udržovacích zaměstnanců, jež manipulovali se zámkem u kontejnmentu. Když byli ohledně tohoto dotázáni, tvrdili subjekty, že jednali pod nátlakem a že "kanárek" jim nedovolil spát, dokud nevypustí SCP-122. Ovlivněným subjektům byla podána amnestika Třídy-A a zadržovací procedury byly pozměněny. Zažádáno o klasifikaci Třídy Keter.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License