SCP-120
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-120

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli jeho významu pro Nadaci musí být SCP-120 neustále pod dohledem kamer a hlídáno ozbrojenou stráží. Jakýkoliv personál, který se bude bez povolení pokoušet objekt využít, musí být okamžitě terminován. Všechen personál, který si bude přát objekt použít, musí předložit správcům zařízení vyplněný formulář se žádostí (Dokument #120-23).

Kvůli preciznímu načasování a manipulaci vyžadované pro efektivní použití tohoto objektu v krizové situaci je všechen personál, který vstoupí do budovy SCP-120, umístěn do dočasného řízení, vedoucími zažízení Kapitánem ████████ (Bezpečnostní oddělení) (L4) a Doktorem █████████ (Výzkumný tým) (L4).

Všechny cílové lokace musí být rovněž pod neustálým dohledem a ochranou ozbrojenou stráží. Pro Nadaci jsou cenné, ne však kriticky nezbytné, nicméně jakákoliv ohrožená lokace musí být okamžitě nahlášeno personálu SCP-120.

Rozmístěná Úderná Jednotka Sigma-6 (“Puddlejumpers“) byla sestavena, aby hlídala a prováděla údržbu lokačních základen a zařízení SCP-120. Skládá se z 1 velící jednotky, 1 defenzivní jednotky a údržbářské jednotky, umístěných v zařízení SCP-120 jako Velitelství-██; 5 jednotek umístěných na cílových lokacích, plus 5 jejich záložních jednotek; a 5 jednotek přiřazených k jiným projektům, které zahrnují SCP-120.

Popis: SCP-120 je malý dětský bazének s pasterově růžovou barvou s vnitřním průměrem 2,5 metru a výškou 0,3 metru. Bazén se zdá být vyrobený z běžných zemských plastů, avšak prokázal, že je nezničitelný jakýmkoliv testovaným způsobem (pro kompletní seznam viz výzkumný záznam #120-32). Struktura bazénu a jeho reakce na tlak jsou pro takový bazén typické (pokud je aplikován tlak, začne se prohýbat a je jemný na dotek), nicméně má úžasnou pevnost a nemůže být trvale roztrhnut nebo poškrábán.

Obsah bazénu se zdá být zářivě svítivá, barevná, kapalná substance, která v naší dimenzi zřejmě existuje jen částečně. Nereaguje na manipulaci organickými, či anorganickými prostředky, avšak pravidelně a systematicky se klepe a vlní, což značí, že fyzicky existuje v jiné dimenzi.

Nejzajímavější a nejužitečnější vlastnost SCP-120 je běžně využívána Nadačním personálem. Lidská bytost, pokud je naživu a nese náklad (včetně oblečení) vážící méně než 37,8 kilogramů, skrz bazén propadne a objeví se na jedné z 11 cílových lokací. Jejich detailní popis se nachází v dodatku.

Objekt bude takto fungovat pouze, pokud jsou splněny určité podmínky: subjekt musí být geneticky člověk; subjekt musí být při vědomí; subjekt musí nést náklad lehčí než výše specifikovaná hodnota; a na povrchu musí být přítomen pouze jeden subjekt. Subjekty, které se pokusily použít SCP-120 za nesplnění těchto podmínek ohlásily, že jejich chodidla činí kontakt s hladkým povrchem pod hladiou kapaliny, avšak žádné další efekty nebyly pozorovány.

Hlavní využití SCP-120 je jako potenciální prostředek evakuace pro Velitelství-██, během stavu nejvyšší nouze. Je aktuálně uskladněno v opevněné přístavbě tohoto zařízení. Evakuační procedury naleznete v dokumentu #120-22.

SCP-120 poprvé přitáhlo pozornost Nadačních autorit 31. 8. 1992. Místní policejní autority v █████, Kalifornie, vyšetřovaly hlášení zmizelých dětí v jejich jurisdikci, přičemž objekt objevily a nahlásily 31. 8. Sledovací Jednotka byla automaticky informována a byl vyslán malý tým Nadačních Agentů, aby objekt získali a dopravili do Oblasti-19, kde kvůli testování zůstal další 2 roky.

Do jeho nynější lokace na Velitelství-██ byl přesunut v roce 1994.

Dodatek:

Dokument #120-7: Výsledky destruktivních testů na SCP-120 – 24/12/1993 [Zkrácená verze]

Ruční pila: 30cm - Žádný výsledek
Industriální vrták: Ocelový hrot - Žádný výsledek
Industriální vrták: Diamantový hrot - Žádný výsledek
Munice: 9x19mm Parabellum - Žádný výsledek
Munice: 5,56x45mm NATO - Žádný výsledek
Munice: 7,62x39mm - Žádný výsledek
Munice: 120mm M830 HEAT - Žádný výsledek
Lazerový řezák: Acetylen - Žádný výsledek
Lazerový řezák: Vodík - Žádný výsledek
Lazerový řezák: Propan - Žádný výsledek
CO2 lazer (maximální výkon: 100kW) - Žádný výsledek
CO2 lazer (maximální výkon: 500kW) - Žádný výsledek

Dokument #120-10: Detailní popis schopností a destinací SCP-120 – 12/09/1994 [Zkrácená verze]

SCP-120 vykazuje schopnost okamžitě přemístit lidskou bytost skrz jednu nebo více alternativních dimenzí. Subjekty používající objekt jsou jednoznačně přemístěny na jednu z 11 lokací. Tyto lokace se mění podle specifického a neměnného vzoru. Těchto 11 destinací a jejich umístění bylo určeno pomocí testování s Personálem Třídy-D, který nesl rádiové určovače polohy. Desinace jsou popsány zde:

Lokace 1: Tichý oceán: Kapalina v SCP-120 vykazuje modrou záři, pokud vede do této destinace.

Subjekty cestující do této destinace se objeví přibližně 2 metry nad hladinou Pacifiku na souřadnicích █████████° severní zeměpisné šířky a ██████████° západní zeměpisné délky. Nadační loď (SCPS Demeter - pro veřejnost americká meteorologická loď Nassau) je momentálně na této lokaci umístěna a personál, který se zde dostane použitím SCP-120, se zhmotní v nákladových prostorách lodi.

Citlivé Nadační materiály nebo personál zde můžou být ve stavu nouze poslány, s tím, že loď má prostředky na uskladnění SCP objektů s nízkou úrovní hrozby. Personál Třídy-D, který se sem použitím SCP-120 dostane, může být spoután a vyzvednut helikoptérou, použit na místě nebo jednoduše terminován s tím, že se jeho tělo ponechá ve skladišti.

Původní Třída-D a rádivý přenašeč, použitý k určení této lokace byli ztraceni v moři a měli by být nalezeni a získáni zpět, kvůli možněm vynoření na zalidněných březích.

Tento stav SCP-120 byl svévolně označen jako #1 a nemá žádný větší význam nad ostatními nastaveními. Po tomto nastavení následují v určitém poředí destinace 2 až 11 a po celém cyklu se k němu vrátí.

Cestování přes SCP-120 do této lokace se nedoporučuje během bouřky, kvůli riziku úrazu.

Lokace 2: Grónsko: SCP-120 vykazuje jasně bílou záři, pokud vede do této destinace.

Subjekty cestující do této destinace se zhmotní 1,5 metru nad povrchem Grónska na souřadnicích █████████° severní zeměpisné šířky a █████████° západní zeměpisné délky. Bylo zde zřízeno malé zařízení pro veřejnost zamaskováno jako rozšíření ropné továrny. Zařízení má podobné možnosti a využití jako Demeter a je dodatečně vybaveno letištní drahou a tankovacími zařízeními.

Lokace 3: L3: Nachází se mezi Zemí a Měsícem na Bodu Lagrange 3. SCP-120 vyzařuje temnou černou barvu.

Objekty a personál poslaný skrz SCP-120 do jakéhokoliv Bodu Lagrange (lokace 3, 5, 8, 10, 11), jsou navždy ztraceny a jejich znovuzískání je s naší momentální technologickou úrovní nemožné. Mohly by fungovat jako možný způsob odstranění malých, ale riskantních SCP objektů, nicméně pro teď je to způsob minimálně neelegantní, neboť je pro přesun potřeba oběť personálu Třídy-D.

Lokace 4: Himaláje: SCP-120 vykazuje bílou záři, podobnou té při níž vede do Lokace 2.

Zhmotnění nastane na souřadnicích █████████° severní zeměpisné šířky a █████████° východní zeměpisné délky, na hoře v pohoří Himalájů. Na destinaci byly provedeny pouze minimální úpravy: vykopání 8-metrové díry na vyhazování těl Třídy-D, vrchní kryt pro zakrytí a suroviny s prostředky pro přežití při evakuaci do této lokace (která by měla nastat pouze za extrémních okolností).

Lokace 5: L5: Identická s Lokací 3.

Lokace 6: Sahara: SCP-120 září žlutě.

Personál se zhmotní na souřadnicích █████████° severní zeměpisné šířky a █████████° východní změpisné délky v malé základně. Nutnost utajení dělá toto zařízení nemožné pro uskladnění jakýchkoliv SCP objektů, avšak je ideální pro evakuaci personálu a dokumentů z Velitelství.

Lokace 7: Gobi: SCP-120 vykazuje hnědou záři.

Destinace se nachází u malé základny na souřadnicích █████████° severní zeměpisné šířky a █████████° východní zeměpisné délky, nicméně jinak je identická k Lokaci 6.

Lokace 8: L2: Identická s Lokací 3, nicméně ukazuje největší potenciál pro zbavování se SCP objektů, jelikož se nachází až za Měsícem.

Lokace 9: Mare Imbrium: SCP vykazuje tlumenou šedou záři.

Destinace se nachází na relativně rovné části Moře Dešťů na povrchu Měsíce. Pomocí obrovských nákladů, peněz a personálu Třídy-D zde byla zřízena malá základna, která je považována za jedno z nejbezpečnějších míst Nadace.

Lokace 10: L4: Identická s Lokací 3.

Lokace 11: L1: Identická s Lokací 3.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License