SCP-1195
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-1195

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1195 musí být uloženo ve standardní úložné skříňce Třídy Safe. Skříňka musí být uzamčena klávesnicí, jejíž kombinaci zná pouze současný vedoucí výzkumník a je změněna v případě výměny vedení.

SCP-1195 musí být umístěno na standardním přednáškovém pódiu pro snadné čtení, pokud z něj není diktováno nebo není jinak používáno při experimentování. Zaměstnanci jsou instruováni, aby zastavili jakýkoli projev, který vyvolává nezamýšlenou negativní reakci.

Popis: SCP-1195 je kniha vázaná v kůži (cca 25 cm x 17 cm) neznámého původu a stáří; uhlíkové datování na stránkách poskytlo nekonzistentní výsledky a forenzní zkoumání kůže odhalilo, že neodpovídá žádnému známému druhu. Zdá se, že má proměnlivý počet stránek, v průměru přibližně 400.

Anomální vlastnosti SCP-1195 se projeví vždy, když je otevřeno. Nejčastěji je první stránka nalezena prázdná a po chvíli se objekt pokusí komunikovat prostřednictvím psaného textu, který na stránku „krvácí“. Zpočátku bude vždy komunikovat v baskičtině, ale jakmile bude odpovězeno v jakémkoli jiném jazyce, bude pokračovat interakci v mluveném/psaném jazyce. Jeho metoda okamžitého porozumění a učení se novým jazykům je neznámá a doporučuje se ji dále studovat. SCP-1195 prokázalo schopnost hovořit v Braillově písmu v experimentech se slepými testovacími subjekty.

Po aktivaci tímto způsobem provede SCP-1195 jeden z různých požadavků (úplný seznam požadavků naleznete v Dokumentu 1195-W37); nejčastějším požadavkem je, aby mu někdo vyprávěl příběh.

Když je mu vyprávěn příběh, alegorie nebo mluvena jiná podobná popisná řeč, SCP-1195 zahájí přepis. Pokud příběh není vyprávěn v obecně čitelném formátu, SCP-1195 se přeformátuje bez jakékoli znatelné ztráty rychlosti procesu. Pokud jsou během příběhu povoleny pauzy, SCP-1195 nabídne kritiku, povzbuzení nebo jiné komentáře v závislosti na řečnických schopnostech, představivosti nebo zájmu mluvčího. Obecně platí, že SCP-1195 je ochotno pokračovat v tomto procesu donekonečna a podle potřeby vytvářet nové stránky pro extrémně dlouhé příběhy. Maximální počet pozorovaných stránek byl 3189, kdy SCP-1195 prohlásilo, že se "nudí" a že probíhající experiment byl "hloupý". SCP-1195 se pak samo uzavřelo a po opětovném otevření bylo pozorováno, že má pouze 120 stránek; není však známo, zda to bylo způsobeno nespokojeností s experimentem nebo kvalitou vyprávění.

SCP-1195 nemá žádné přímé prostředky k pohybu; může se však zavřít silou až 15 N a otáčet vlastní stránky. Obvykle nechá kohokoli, aby s ním manipuloval, kromě těch, kteří ho fyzicky poškodili nebo jej předtím rozzlobili.

Všechny pokusy přimět SCP-1195, aby vyzradilo informace o svém původu, historii nebo jiných osobních údajích, se setkaly s neúspěchem, protože SCP-1195 uvádí, že by potřebovalo „povolení“ ke sdílení své osobní historie.

Příběhy přepsané do SCP-1195 v něm ve většině případů nezůstanou dlouho, s výjimkou příběhů subjektivně vysoké kvality nebo značné délky, které mohou zůstat až █ týdnů. Nejčastěji se jakýkoli předchozí příběh vymaže, jakmile k němu přijde nový subjekt. Zdá se, že SCP-1195 si pamatuje určité jedince a na základě kvality předchozího příběhu a dalších zkušeností bude během následujících sezení vykazovat různé úrovně vzrušení a spolupráce.

Pokusy o poškození knihy se setkaly s různými výsledky. Je jasné, že kosmetické a povrchové poškození exteriéru je trvalé. Proto se zaměstnanci provádějící pokusy musí řídit zásadami, aby nezpůsobili další poškození této oblasti. Zdá se však, že stránky lze replikovat bez jakéhokoli limitu. SCP-1195 generuje další stránky podle potřeby. V případě, že je stránka fyzicky odstraněna z objektu, text z vyjmuté stránky okamžitě zmizí a zarovnání textu na zbývajících stránkách se upraví tak, aby se vešel původní vytržený text.

Zápis do knihy má stejné komunikační výsledky jako mluvení během počáteční interakce. Jakmile však proces recitace začne, text napsaný rukou bude po chvíli absorbován a objekt na něj bude reagovat. Například zapsaná poznámka o volbě SCP-1195 ohledně formátování konkrétního odstavce bude zvážena a buď bude ignorována, nebo se formát změní.

Dokument 1195-W37: Požadavky ze strany SCP-1195 ke dni ██/██/20██

  • "Pověz mi příběh" (8985krát)
  • "Pověz mi lepší příběh" (1158krát)
  • "Žádné pusinkování" (972krát, v reakci na příběhy s erotickým nebo romantickým obsahem)
  • "Řekni mi vtip" (604krát)
  • "Nechte mě být, jsem ospalý" (411krát)
  • "Nech mě být, jsi hloupý" (293krát)
  • "Vrať se! Budu hodný! Slibuju!" (74krát, reakce na přerušení četby nebo nahrazení určitých čtenářů uprostřed sezení)
  • "Chci svoji maminku." (1krát)
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License