SCP-1178
hodnocení: +1+x
blank.png
NUKE-new.PNG

SCP-1178 během odpalu ██/██/19██.

Objekt: SCP-1178

Třída Objektu: Keter

Speciální zadržovací procedury: Oblast okolo SCP-1178 byla vymezena jako zakázána. Jakýkoliv člověk zkoušející se dostat do oblasti má být terminován a jakékoli vozidlo o to se pokoušející zničeno. Bezpečnostní personál hlídkující okolo oblasti musí udržet stav rádiového klidu po celou dobu. Letadla hlídkující okolo oblasti se nesmí nikdy přiblížit blíže než 2 km k oblasti okolo SCP-1178. Pozorovací vybavení musí být z roku 1938 ne li starší a musí být konstantně obsluhování personálem Nadace.

Pokud SCP-1178 jeví jakýkoliv pohyb směrem k perimetru, má se to považovat za únik z containmentu a možný apokalyptický scénář. Reproduktorové jednotky umístěné okolo SCP-1178 musí neustále vytvářet přenosy různého druhu, zahrnující:

  • Vytvořené novinové zprávy o jaderné válce mezi státy NATO s jadernými zbraněmi a Sovětským svazem a Čínskou Lidovou republikou. Navíc zprávy sdělující že Severozápad USA byl zdevastován odvetným útokem a že Americká armáda zaútočila na Kamčatský poloostrov.
  • Falešné přenosy a komunikace o pohybu jednotek Sovětských a Amerických jednotek.
  • Falešné civilní přenosy odkazující na výše uvedené dění.
  • Televizní programy vysílané mezi 1962 a 1981 v Sovětském svazu.
  • Reklamy na spotřební produkty jako například plynové masky, radiační obleky a zbraně jež může použít rodič nebo dítě

V případě že SCP-1178 začne zrychlovat, všechen personál má zahájit Protocol Pretia. V případě že Protokol Pretia selže, Dozorové Velení má vyhlásit největší výstrahu na scénář konce světa.

Popis: SCP-1178 je raketa Sovětské éry RT-2 Mezikontinentální Balistická střela ( kódové označení NATO SS-5 „Skejt”), vyrobena mezi 1962 a 1967. SCP-1178 visí ve vzduchu ve výšce 1.34km nad █████, bývalou Sovětskou raketovou základnou. Raketové motory SCP-1178 se aktivují přerušovaně, na druhou stranu SCP-1178 nebylo nikdy viděno v pohybu mimo úniku.

Pokud se jakékoli vozidlo nebo savčí organismus přiblíží k █████ nebo SCP-1178 do vzdálenosti 200 km nebo méně, nebo když je vysílání v rozporu se standardním vysílání pro SCP-1178 v dosahu SCP-1178, SCP-1178 začne pomalu zrychlovat ze své pozice nad základnou. SCP-1178 se pohybuje velmi pomalu, nejrychlejší naměřená rychlost byla při aktivační události SCP-1178. Zrychlení SCP-1178 má být považováni jako únik, a druhotný efekt SCP-1178 začne působit. Aktivování protokolu Pretia. Protokol musí být aktivován do 3 minut od zrychlení SCP-1178 aby byl efektivní.

Sekundární efekt SCP-1178 začne jakmile raketa nabere rychlost větší než 0,2 km/h. Systémy brzkého varování jakéhokoli bývalého Sovětského státu začnou indikovat bezprostřední jaderný útok . Začínající od radarových stanic, všechno vybavení těchto států bude indikovat masivní jaderný útok od jakýchkoliv států NATO s jadernými zbraněmi. Když tyto státy přejdou do stavu pohotovosti před jaderným útokem, vybavení kteréhokoliv státu NATO schopného vést jadernou válku začne okamžitě upozorňovat na možnost jaderného útoku od jakéhokoli státu ovlivněného SCP-1178. SCP-1178 ovlivňuje pouze systémy brzkého varování ne odpalovací zařízení nebo jejich velitele.

Protokol Pretia vyzívá vyčkávající agenty v rozličných státech NATO a bývalých státech Sovětského svazu, aby sabotovali systémy brzkého varování států pro které pracují. Aby vytvořili přijatelnou odpověď proč ukazují nepravdivá hlášení. Jakmile toho bylo dosaženo má personál ignorovat a nebo pochybovat o důvěryhodnosti hlášení přístrojů zasaženými SCP-1178. V případě že stát nebo státy zahájí jaderný útok, mají být systémy odezvy státu, na který byl útok zahájen, zničeny agenty Nadace, aby se minimalizovaly škody vytvořené jaderným útokem a odvrátil se scénář XK.

Před zadržením SCP-1178 proběhlo několik téměř-odpalů jaderných zbraní světovými mocnostmi, byli hlášeny Nadaci zdroji integrovanými do Sovětské GRU a Americké CIA, vedoucí k objevení a uznání SCP-1178 jako anomálie. Část listu incidentů způsobených SCP-1178 je součástí této složky.

Historie Objektu:██/██/████ bylo SCP-1178 vystřeleno, což bylo hlášeno Sovětským svazem jako test. Během vypuštění, GRU Divize "P" hlásila že SCP-1178 přestalo stoupat a náhle vybouchlo jakmile dosáhlo výšky 1.33km. Ve stejný čas systémy brzkého varování v Sovětském svazu začali hlásit bezprostřední jaderný útok USA. Není známo proč Sovětský svaz neprovedl odvetný útok jako odpověď na hlášení jaderného útoku. Přibližně 6 dní potom co se incident udál, GRU evakuovala a zničila základnu a zřídila trvalé pozorovací centrum

Zachráněné záznamy indikují že SCP-1178 bylo vystřeleno na objekt nacházející se v atmosféře nad Sibiří, ale zjevení objektu a jeho vlastnosti jsou neznámé, protože všechny informace o objektu byly zničeny v roce 1991.

Po neznámě dlouhém časovém úseku začalo SCP-1178 ovlivňovat okolí základny, vedoucí k druhé aktivační události. Následujíci na znovuaktivaci byla zřízena současná zakázaná oblast. Během Kubánské krize personál GRU začal vysílat přenosy, momentálně používané nadačním personálem k zadržení SCP-1778. Věří se že výzkum vedl pracovníky GRU k vytvoření ''poválečného hoaxu'' za účelem udržet SCP-1178 pacifikované.

Zápisky z výzkumu od GRU teorizují že jediná motivace SCP-1178 je ozářit zemi pomocí atomové války, a pokud válka už nastala SCP-1178 zůstane nehybné, dokud další civilizace schopná jaderné války nevznikne.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License