SCP-1173
hodnocení: 0+x
blank.png
sq11-06.jpg

Jedna z nejstarších vydaných dokumentací SCP-1173, vydána roku 1709.

Objekt #: SCP-1173

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Informace o "existenci" IDAS budou vymazány z co nejvíce databází a zdrojů, jakmile to bude možné. Toto mazání informací bude zahrnovat online a tištěné zdroje; zadržení SCP-1173 bude považováno za kompletní, až budou informace o IDAS zastoupeny pouze v Nadační databázi. Aktivní pokusy o zadržení SCP-1173 jsou aktuálně pozastaveny; žádáme o přečtení Dodatku SCP-1173-1. Tři (3) zaměstnanci Třídy D infikovaní SCP-1173 zůstanou v Oblasti-38, kvůli testování; jakékoliv neoprávněné použití operační fráze pro SCP-1173 mimo testování skončí terminací subjektu a jeho nahrazením.

Přestože snaha zadržet SCP-1173 má stále nejvyšší prioritu, Nadační personál má zakázáno přímo se zapojovat do nepřátelské akce proti osobám pokoušejícím se rozšířit SCP-1173. Pokusy zadržet SCP-1173 by se měly soustředit na objevení povahy SCP-1173 a vfýzkumných metod pro eliminaci SCP-1173, nehledě na to, jaké akce k tomu budou potřeba. Ovšem Nadační jednotky mají zakázáno útočit jedna na druhou z jakéhokoliv důvodu, včetně pokusů o zadržení SCP-1173.

Dokument SCP-1173-A bude smazán při nejbližší příležitosti a všechen ovlivněný personál bude vyléčen. Dle Protokolu 1173-Omikron: Dokud nebude objevena pravá podstata SCP-1173 a nebude možné vynést antimemetické zábrany, j třeba vyhnout se přímému konfliktu mezi ovlivněným personálem a standardním Nadačním personálem. Neoficiální diskuze ohledně SCP-1173 jsou rovněž zakázány, aby se předešlo osobnímu konfliktu mezi Nadačním personálem.

Popis: SCP-1173 je memetický fenomén soustředěný na falešnou víru v existenci politického orgánu známého jako "Islámská Unie Východní Samothraki" "Ισλαμική Δημοκρατία της Ανατολικής Σαμοθράκης" (v řečtině) nebo také "IDAS". Ovlivněné osoby vykazují různé stupně povědomí a chápání historie, či kultury IDAS, ovšem rozhovory s osobami ovlivněnými SCP-1173 odhalily několik klíčových charakteristik, které tento politický orgán obecně v popisech má. Geograficky se IDAS zdá být řecky mluvící zemí rozkládající se na malé kontinentální výspě v Anatolii a několika ostrovech v severovýchodním Egejském moři. Jak název napovídá, v kontextu této deziluze, většina populace vyznává Sunnitský Islám, ovšem část obyvatelstva tvoří i Šítští muslimové a smalá skupina Syrských pravoslavných křesťanů, ovšem tato skupina téměř kompletně opustila zemi kvůli náboženskému konfliktu v oblasti.

Osoby se nakazí SCP-1173 pokud ovlivněná osoba v jejich přítomnosti vysloví operační frázi; pomocí výzkumu bylo určeno, že operační fráze zní "Slyšel jsi o té věci tam v Samothraki?" Osoby, které slyšely tuto větu často vykazují zájem o konverzaci, která se následně stáčí k vojenským konfliktům, masakrům, hladomoru, suchu, etnickým čistkám, či dalším hrozným událostem v této fiktivní zemi.

Neovlivněné osoby mají to, čemu Nadační výzkumníci říkají "pasivní odolnost" vůči informacím o IDAS; tito jedinci budou konzistentně a bez chyby ignorovat, nebo selhávat při hledání jakýchkoliv informací o tomto státu, pokud jim není přímo nakázáno tyto informace vstřebat. Jakmile je subjekt infikován SCP-1173, začne se všímat referencí a detailů ohledně aktuálního stavu IDAS ve zprávách a dalších zdrojích; osoby si začnou všímat referencí na starší verze tohoto státu (často označované jako "Mahometanské Saemothrácko") v literatuře ze sedmnáctého století a budou občas zmiňovat Samothraki ve stejném smyslu, jako "Timbuktu" či "Bangkok", jako obskurní nedůležitou lokaci.

Deziluze o existenci IDAS není přímo nebezpečná pro většinu osob. Ovšem Nadační výzkum schizofrenie kvůli nesouvisejícím důvodům objevil několik spojení infekce SCP-1173 a jistými dříve nevysvětlitelnými psychickými abnormalitami. Především, velký počet (zhruba 800) bezdomovců a psychicky labilních osob se schizofrenií bylo infikováno SCP-1173. Dále, když byli tito jedinci v rámci vé terapie dotázáni, mnoho z nich se popsalo, jako veteráni Americké protipovstalecké jednotky v IDAS; takto ovlivněné osoby často popisují blízká setkání s dětmi a těhotnými matkami, či sebevražednými útočníky, chabé pokusy špatně vyzbrojených partizánů končící masakrem a válečné zločiny spáchané okupačními americkými vojáky. Ovlivnění s neživějšími přeludy referují i napjaté geopolitické vztahy s Ruskem, které se cítí ohroženo americkou okupací a Čínou, která se údajně zapojila do bojů s těžce vyzbrojenou revoluční armádou Ujgurů, která se inspirovala Samothráckým odporem.

Dodatek 1173-1: Po objevení SCP-1173 ukázal dotazník na extenzivní rozšíření nákazy mezi Nadačními zaměstnanci na všech úrovních. Pokusy o zavedení a provedení zadržovacích procedur byly komplikované, kvůli snahám ostatních Nadačních jednotek o infikování dalších osob SCP-1173. Tyto konflikty se projevily v několika sporadických soubojích mezi Nadačními jednotkami, než byl zaveden Protokol 1173-Omikron, který zakázal veškerou neoficiální komunikaci mezi personálem ohledně SCP-1173. Spolu s tímto protokolem došlo k dohodě o dočasném vyvážení infikovaných a neinfikovaných osob (určených jako skupiny o přibližně stejné velikosti).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License