SCP-115
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-115

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-115-1 musí být skladováno v Bezpečném Skladu Vozidel v Oblasti-██, kde je omezený přístup, pokud nejste doprovázeni personálem s Prověrkou 3 nebo vyšší. SCP-115-2 je momentálně zavřeno v zabezpečeném šuplíku stolu Dr. ██████. SCP-115 nesmí býti použito bez výslovného souhlasu Dr. ██████. Jakýkoli personál Oblasti používající SCP-115-2 ho musí navrátit včas, nebo čelit represivním opatřením. Žádné jiné speciální zadržovací procedury nejsou třeba.

Popis: SCP-115-1 je dětský sklápěč s žádnými identifikačními znaky či štítky na identifikování jeho originálního výrobce. Ale na rozdíl od běžných dětských sklápěčů SCP-115-1 váží tolik jako vlastní vozidlo co reprezentuje, zhruba 90 tun. Je momentálně neznámé, jak toto vozidlo váží tolik, protože analýza složení SCP-115-1 odhaluje, že je vyrobené ze stejného komerčního plastu, obvyklého u podobných levných hraček.

SCP-115-1 je také schopno motorizovaného pohybu a dokáže fungovat přesně jako normální sklápěč, mimo fakt že je několik veličin menší. Je ovládáno SCP-115-2, které připomíná těžce modifikovaný ovladač RC aut. SCP-115-2 dokáže ovládat pohyby SCP-115, i přes fakt, že SCP-115-1 postrádá jakýkoli druh rádiového přijímače či mechanických částí. SCP-115-2 nefunguje s jakýmkoli jiným rádiově ovládaným přístrojem, ale jinak funguje přesně jako běžný rádiový ovladač, dokonce potřebuje i baterie ke správnému fungování.

Testování ukázalo, že navíc k abnormální váze, SCP-115-1 má podobnou nosnost jako jeho větší protějšek, možnost vézt nebo tahat zhruba 120 tun nákladu. Navíc SCP-115-1 také zřejmě potřebuje naftu ke správnému chodu. Má malou díru na levém boku, která dovoluje tankování, i přestože má stejnou kapacitu a spotřebu jako běžný sklápěč. Jak spaluje palivo, jakož i kde je uskladněno, jsou problémy, které jsou momentálně zkoumány.

SCP-115-1 bylo původně nalezeno na staveništi v ████████, kde se dělníci pokoušeli jím pohnout, ale marně kvůli tomu, že SCP-115-1 váží 90 tun. Byli nuceni použít těžkých strojů k posunutí SCP-115-1 mimo staveniště a do blízkého města, kde se to stalo místní kuriozitou. Agenti ████████ a ████ objevili SCP-115-1 a našli SCP-115-2 v tomtéž staveništi. Amnestika třídy A byla distribuována mezi obyvatele města, z důvodů zakrytí existence SCP-115-1.

Komukoliv kdo chce použít SCP-115-1 pro testování, chtěl bych vám připomenout o Newtonových zákonech! Špatné řízení SCP-115-1 ve vysokých rychlostech vyvolává pohromu, a už jsme měli tu čest řešit pár zničených zdí a poškozeného vybavení kvůli špatnému zacházení! -Dr. ██████

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License