Záznam o testování SCP-1146
hodnocení: 0+x

Poznámka pro všechny výzkumníky:
Prosíme, abyste zmínili Vaše jméno, požadavek a výsledky do Vašeho záznamu pokusu. Také se laskavě ujistěte, že jste odstranili všechny vzniklé modely z testovací místnosti, až budete hotovi.

Pokus 1
Jméno: Dr. Grant
Požadavek: Jeden (1) model kostky.
Výsledek: SCP-1146 rychle vydalo kostku, i přestože vyjádřilo znudění nad jednoduchostí tohoto modelu. Model zůstal neživý a bez problémů byl odstraněn. Dnes je tato kostka k nalezení na stole v kanceláři doktora Granta, kde slouží jako těžítko na papír.

Pokus 2
Jméno: Dr. Grant
Požadavek: Jeden (1) model tygra.
Výsledek: SCP-1146 vyjádřilo starost nad nebezpečím, které by skutečný tygr mohl představit, zatímco pracovalo na modelu. Jakmile byl hotov, model vylezl sám ze stroje a schoulil se u nohou doktora Granta, jakoby podřimoval. SCP-1146 vyjádřilo štěstí z "roztomilého" chování tygra. Model se později postavil a začal se toulat po místnosti, načež zesklovatěl po 28 minutách.

Zajímavé. Vypadá to, že modely ožijí jen pokud se jedná o model živé věci. Také se zdá, že samotné SCP ovlivňuje, jak se model chová. Budu ještě muset zjistit, jestli je toto náš případ. -Dr. Grant

Pokus 3
Jméno: Dr. Grant
Požadavek: Jeden (1) model piraně.
Výsledek: SCP-1146 rychle vytisklo rybu, zatímco mluvilo o tom, jak má rádo mořské tvory. Po dokončení byl model puštěn do akvária a vystaven vzorku lidské krve. Žádná reakce nebyla zpozorována, model se choval jako obecná zlatá rybka. Na dotaz, zda SCP-1146 již někdy vidělo rybu, odpovědělo, že jeho tvůrce měl vlastní rybičku.

Zdá se, že chování modelů je vskutku řízeno tím, jak se SCP domnívá, že by se měly chovat. Zajímalo by mne, do jaké míry nezávislá vůle tohoto stroje sahá. -Dr. Grant

Pokus 4
Jméno: Výzkumný asistent ███████████
Požadavek: Jeden (1) model ženské [VYMAZÁNO]
Výsledek: SCP-1146 požádalo obrázek, který byl předložen, a dokončilo model, přičemž komentovalo, že se jedná o velice zvláštní kočku. Výzkumný asistent ███████████ následně [DATA VYMAZÁNA] bezpečnostní tým B pomohl s odstraněním a výzkumný asistent ███████████ byl ošetřen se závažnou ztrátou krve, amputací a hluboce poškrábanou tkání, než byl terminován.

Počkat. Cože? No tohle… toto mi vážně snižuje víru v mé kolegy. I přesto nám ale pokus poskytl poněkud užitečná data. Dokazuje se tím, že chování modelů je určeno dle SCP a je zcela založeno na tom, jak si stroj myslí, že by se měly chovat. Je to vlastně docela šťastná náhoda, že ███████████ používal slang. Každopádně doufám, že 1146 není touto událostí nijak postiženo. -Dr. Grant

Pokus 5
Jméno: Dr. Owens
Před tímto pokusem byl subjekt vystaven rusky nadabované verzi dětského seriálu "Teenage Mutant Ninja Turtles."
Požadavek: Jeden (1) model želvy.
Výsledek: Místo toho, aby požádalo o obrázek želvy, SCP-1146 začalo ihned tisknout a u toho si "broukat" znělku z tohoto seriálu. Dokončený model bylo ztvárnění jisté postavičky ze seriálu. Model začal skákat po testovací místnosti a předvádět několik druhů bojových umění. Subjekt vyjádřil veselí nad chováním modelu. Model zesklovatěl po 27 minutách.

Navazujíce na práci doktora Granta; zdá se, že subjekt opravdu ovládá chování svých modelů na základě předpokladů o jejich chování. Také se zdá, že SCP nepotřebuje obdržet obrázky k vytvoření věcí, které již vidělo v minulosti. Bude k tomu zapotřebí ještě malé množství dalšího testování, nicméně jsem si tím docela jist. -Dr. Owens

Pokus 6
Jméno: Dr. Owens
Požadavek: Jeden (1) model doktora Granta
Výsledek: SCP-1146 začalo okamžitě mluvit o tom, jak mile se k němu Dr. Grant choval, přičemž rychle začalo tisknout jeho podobiznu. Dokončený model se procházel po testovací místnosti a zároveň vypadal, jakoby si psal poznámky na papír. Model zesklovatěl po 37 minutách.

Dle dřívějších hypotéz subjekt opravdu nepotřebuje obrázek modelu k jeho reprodukci, jestliže ho již dříve zpozoroval. Může se to prokázat užitečným v případě, že Nadace bude potřebovat vytvořit podobiznu jedince nebo SCP. - Dr. Owens

Kvůli nedávným událostem je veškeré testování s SCP-1146 okamžitě zastaveno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License