SCP-1146
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1146

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1146 musí být uloženo v zadržovací místnosti standardních rozměrů. Kvůli schopnostem připojení se k sítím mu je zakázán kontakt s vnějším připojením jakékoli formy a má povolený přístup pouze k uzavřeným sítím v Oblasti pro testovací účely. V případě přesunu na jinou oblast musí být SCP-1146 jasně označeno, aby se zabránilo nechtěnému doplnění filamentu. Za žádných okolností se personál nesmí pokusit doplnit filamentový materiál do SCP-1146.

Popis: SCP-1146 se zdá být silně vylepšenou 3D tiskárnou značky █████. Vylepšení zahrnují LCD displej úhlopříčky o délce 40,6 cm, několik malých reproduktorů, zvětšenou plošinu na tisk a několik drátů odkrytých na různých místech po obvodu subjektova krytu. Díky zatím neznámým prostředkům nepotřebuje SCP-1146 žádný vnější zdroj napětí a dokáže pokračovat v práci i po krátké prodlevě od vypojení. I přestože se nepodařilo najít žádný způsob otevření subjektu, rentgenové snímky odhalily absenci vnitřních součástek.

SCP-1146 bylo objeveno v opuštěné kancelářské budově v ████, v Rusku, po řadě hlášení zmiňujících se o "živých sochách". Po prohledání agenty bylo SCP-1146 nalezeno v této budově, obklíčeno několika modely různých stvoření a předmětů. Zařízení bylo přemístěno do Oblasti-██, kde zůstává dodnes.

Anomální vlastnosti SCP-1146 se projeví, když jakýkoli člověk vstoupí do okruhu pěti (5) metrů od subjektu. Jeho připojená obrazovka se sama spustí a zobrazí modrý osciloskop. Poté začne křičet urážky na jedince hlasem ruského dítěte, nebo se jedince pokusí přesvědčit, aby opravil "zablokování filamentu". Dokud zůstane SCP-1146 bez připojeného filamentu a žádný biologický materiál o hmotnosti přesahující jeden kilogram není umístěn do filamentového vstupu, je toto rozsah všech jeho anomálních schopností.

Pokud SCP-1146 má filament, začne Událost SCP-1146-1. Během Události SCP-1146-1 začne subjekt "křičet" hlasitěji a hlasitěji, zatímco jeho zobrazený osciloskop změní barvu z modré na fialovou. Začne přitom tisknout několik stvoření (kolektivně nazývaných SCP-1146-1), které zahrnují i nadrozměrného Pandinus imperator, Velociraptor mongoliensis, a [DATA VYMAZÁNA]. Celý proces trvá přibližně čtyřicet pět vteřin na jeden model a zdá se být pouze urychlenou verzí standardního postupu 3D tisku. Tyto modely mají vlastnosti biologického materiálu, na kterém byl založen filament, se zdánlivou předností ke zvířecí svalové a kostní tkáni. Po dokončení tisku model sám opustí tiskovou plochu a zaútočí na jakéhokoliv člověka, co potká. Každý model má rozměry v rozmezí od šesti do zhruba padesáti centimetrů a celkovou životnost dosahující přibližně třiceti minut, po které se modely zeskelnatí. Modely jsou náchylné zásahům střelami a mohou být také zničeny extrémní hrubou silou nebo teplotami schopnými zničit jejich materiál. SCP-1146 bude pokračovat v tisku dokud nedosáhne poloviční kapacity filamentu, po které začne Událost SCP-1146-2, jestli stihlo vytisknout alespoň pět modelů. V opačném případě znovu vstoupí do klidového stavu.

Když se SCP-1146 podaří vytvořit alespoň pět modelů začne Událost SCP-1146-2. Během této doby se modely pokusí přemístit SCP-1146 k východu a zároveň po cestě zaútočí na každého zaměstnance Oblasti, které potkají. SCP-1146 bude pokračovat v tisku nových modelů dle potřeby a čím déle bude v pohybu, tím nebezpečnější předměty a zvířata vymodeluje. SCP-1146 bude pokračovat v tomto chování dokud mu nedojde filament, což jej donutí se znovu vrátit do klidového stavu a poté je možné jej bezpečně vrátit do zadržovací místnosti.

V případě, že se jeden nebo více kilogramů biologického materiálu umístí do vstupu na filament SCP-1146, začne Událost SCP-1146-3. Během této události je organický materiál vtažen do SCP-1146 skrz jeho štěrbinu pro filament a je násilně rozdrcen na hustou pastu. Jestliže je organický objekt větší než SCP-1146, spotřebuje jej co nejvíce dokáže a zbytek upustí ven. Po ukončení Události SCP-1146-2 se SCP-1146 vrátí do svého klidového stavu, pokud se v okolí pěti metrů nenachází žádný člověk, přičemž by naopak zahájilo Událost SCP-1146-1.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License