SCP-113
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-113

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-113 musí být uchováváno ve standardním skladišti v Oblasti-23. Je možno zacházet s SCP-113 za pomocí laboratorních rukavic. Žádný organismus nesmí být vystaven SCP-113 bez patřičného povolení. Personál vystavený SCP-113 musí být držen pod lékařským dohledem po dobu sedmi dní.

Popis: SCP-113 připomíná malý, naleštěný kus červeného jaspisu. Analýza ukazuje, že SCP-113 není složeno z jaspisu, ale [VYMAZÁNO] složení podobné dalším získaným objektům.

Když SCP-113 přijde do přímého kontaktu s tkání organismu, jež má pohlavní chromozomy, všechny fyzické charakteristiky spojené s pohlavím jsou přetransformovány (včetně genetiky a druhotných pohlavních znaků) buď v opačné pohlaví, nebo jsou jinak pozměněné.

Proces má čtyři fáze:

Fáze 1: Trvá přibližně 0,2 sekundy. SCP-113 se spojí s buňkami, jichž se dotkne a započne neznámou chemickou změnu. Tento proces způsobuje poškození tkáně podobné lehkým popáleninám a SCP-113 nelze odstranit od subjektu dokud neprojde všemi fázemi.

Fáze 2: Trvá přibližně 20 sekund. SCP-113 vydá elektromagnetickou vlnu o nízké intenzitě, která putuje tělem subjektu. Subjekt může zažít nevolnost a zvracení spolu s bodavým pocitem po celém těle.

Fáze 3: Trvá přibližně 60 sekund. Během této fáze je struktura buněk subjektu dočasně pozměněna. Složení pozměněných buněk se liší od neidentifikovatelných jako lidské, až k pozměněným kmenovým buňkám. Subjekt pocítí intenzivní stimulaci všech nervových zakončení během posledních 20 sekund fáze a proces je údajně extrémně bolestivý. Subjekt špatného zdraví může v této fázi zemřít šokem.

Na konci této fáze je biologické pohlaví subjektu permanentně změněno. Ve standardních případech bude biologické pohlaví subjektu změněno na opačné pohlaví. Všechny primární a sekundární pohlavní znaky budou de toho poupraveny.

Fáze 4: SCP-113 se oddělí od subjektu a stane se inertním.

Subjekt s pohlavními chromozomy netypickými pro druh (hermafroditní lidé) je SCP-113 ovlivněn nepředvídatelným způsobem. U výše zmíněných jedinců se změna zdá být závislá na sexuální identitě;subjekty mohou být neovlivněny, nebo se jejich těla změní, aby odpovídala základní mužské, nebo ženské fyziologii (spolu s pohlavními chromozomy), nebo se může stát něco jiného. Zda mění SCP-113 svůj efekt i podle nestandardních pohlavních identit je předmětem šetření.

Pohlavní identita lidských subjektů většinou není po kontaktu s SCP-113 změněna. U subjektů s nestandardní pohlavní identitou (typicky identity, které se neshodují s jejich biologickým pohlavím) se projevily většinou pozitivní psychologické efekty. U subjektů se standardní pohlavní identitou (muž/žena, odpovídající jejich biologickému pohlaví) jsou psychologické efekty většinou negativní. To se zdá být normální psychologickou reakcí a ne anomálním efektem SCP-113.

Vystavení SCP-113 vede k neobvyklým výsledkům u jistých druhů. U druhu Varanus komodoensis (Varan Komodský) se množství vystavených jedinců s chromosomy ZW/ZZ změnili na jedince WW, namísto ZZ, nebo ZW, což bylo vždy smrtelné. U druhu Caenorhabditis elegans (Hlíst) nebyli vytvořeni žádní samci, přestože tento druh má dvě pohlaví (hermafrodit a samec). Samčí subjekty se staly hermafrodity, ale hermafroditi zůstali neovlivněni.
(Poznámka: V divočině jsou samci C. elegans extrémně vzácní.)

Subjekty s jedním pohlavím, hermafroditní druhy (např. žížaly), nebudou ovlivněny SCP-113;proces ustane ve druhé fázi a objekt se stane inertním.

Dříve ovlivněné subjekty smí podstoupit efekty SCP-113 znovu, dotknutím objektu SCP-113 přibližně po 60 sekundách. Avšak ve 25% případů okamžité opětovné vystavení SCP-113 vyústí v nezdařenou transformaci. Tyto nezdařené pokusy se liší, ale většinou způsobí masivní poškození kostem, orgánům a dalším tkáním subjektu a také částečné, nebo úplné zmizení genitálií. Toto nejčastěji končí smrtí kvůli poškození orgánů, nebo vnitřnímu krvácení.

Šance na úspěch se dá zvýšit tak, že subjekt nepřijde do kontaktu s SCP-113 po delší dobu, jež se různí v závislosti na subjektu; probíhá výzkum. Za normálních okolností se šance nezdařené transformace zvyšuje s opakovaným použitím. Subjekty, které přežijí rapidní, opakované vystavení jsou eventuálně transformovány [DATA VYMAZÁNA]. Další anomální prvky se objevují s častějším vystavováním objektu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License