SCP-1123
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1123

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Aby se zabránilo degradaci SCP-1123 a jeho značení, musí být uchováváno v hermeticky uzavřené nádobě v atmosféře argonu, pokud není testováno. Během testování a skladování by mělo být světlo omezeno na 50 luxů, teplota mezi 20 a 24 stupni Celsia a relativní vlhkost na 55%. SCP-1123 by mělo být přepravováno pouze ve svém kontejneru a nesmí se s ním manipulovat, s výjimkou kontrolovaného experimentu. Pokud není testováno, bude uloženo v zabezpečené teplotně-kontrolovatelné skřínce v Oblasti-19.

Popis: SCP-1123 je lidská lebka, které chybí dolní čelist a všechny zuby. Přes čelní kost je moderní Khmerské písmo, napsané lidskou krví, které se překládá jako "Pamatuj." Lebka i krev jsou z roku 197█, a genetické testování potvrdilo, že obě jsou od stejného jedince.

SCP-1123 bylo objeveno v roce 198█ plukovníkem Vietnamské Lidové Armády Hu ████ uvnitř sbírky lidských ostatků v držení Muzea ████ █████ ███████ v █████ ████, Kambodža. SCP-1123 bylo získáno agenty Nadace při doručení do Hanoje.

Khmerské písmo je těžce vybledlé a neviditelné pro většinu subjektů vzdálených více než 5 metrů. Poté co se subjekt přiblíží k SCP-1123, oznámí, že písmo se stává postupně viditelnější, dokud nebude ve vzdálenosti menší než 1 metr, poté oznámí, že vypadá jako čerstvě nakreslené. Několik subjektů v téhle vzdálenosti oznámí, že text je "stále mokrý". Tento efekt není reprodukovatelný s optickým zařízením. Vyfocení písma vyžaduje optické vylepšení, nebo osvětlení UV. (Druhý způsob není povolen k použití s SCP-1123, jelikož napomáhá ke degradaci objektu). Subjekty v téhle vzdálenosti budou často ohlašovat i jiné anomální smyslové jevy, včetně pachů (například pečení masa či popelu), zvuků (například pláč, slabý tlukot srdce, dýchání, nebo vzdálené kroky), a hmatové reakce (například písek v očích, mravenčení na ruce, nebo sklo v noze).

Jakmile se subjekty dotknou povrchu SCP-1123, zažijí disociativní fugu. Započnutí fugy vypadá okamžité a není ovlivněno přerušením kontaktu s SCP-1123. Symptomy fugy přetrvávají devadesát minut až šest hodin. Fuga se vyznačuje zmatením, dezorientací, přijmutím nové identity a vzpomínek, které se skládají z vědomostí, včetně jazyka, předem neznámého pro subjekt. Během fugy subjekt ztratí všechny vlastní vzpomínky. Subjekty reagují různými reakcemi, od skoro katatonie až po pokusy uniknout, nebo zaútočením na personál Nadace. Při ustupování stavu fugy, subjekt získá své předešlé vzpomínky, ale také mu zůstanou vzpomínky nové identity, spolu se všemi znalostmi. Subjekty řekli, že je to "jako by žili celý život jiné osoby" v období mezi dotknutím SCP-1123 a zotavováním se z fugy.

Rozhovory po fuze poskytly dostatek potvrzujících informací v ███ z ███ studovaných případů pro výzkumníky, aby našli historickou dokumentaci potvrzující vtisknuté osobnosti s konkrétním jednotlivcem, který žil nějakou dobu před tímto subjektem. Zdá se, že neexistuje žádné spojení mezi vtisknutou osobností a subjektem založeném na věku, genech, pohlaví, etnickém nebo národnostním původu.

Vtisknuté osobnosti sdílejí následující charakteristiky:

  1. Osobnost umřela před narozením subjektu. (Data byla v rozmezí 90 let až méně než rok.)
  2. Osobnost byla obětí podmanění, mučení a/nebo uvěznění.
  3. Osobnost většinou umřela násilně, obvykle vražda. (Občas byla smrt způsobena vedlejšími faktory, například hladem nebo infekcí.)
  4. Smrt osobnosti byla výsledkem cíleného útoku politického masového hnutí, nejčastěji s nějakou formou státních sankcí a/nebo spoluúčastí.

Subjekty nepodléhají žádným zjevným anomálním následkům při vystavení, ale budou vykazovat psychologické účinky běžné pro typy traumat, které zažívá vtisknutá osobnost. Typický je smutek, vina přeživšího a deprese. Sebevražedné myšlenky jsou vzácné, ale vyskytly se v malé části případů. Je třeba poznamenat, že při léčbě těchto následků účinek amnestik neprokázal žádný psychologický přínos a často se ukázal jako škodlivý.

Dodatek 1:
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License