SCP-112-CS
hodnocení: +5+x
blank.png
Objekt #: SCP-112-CS Úroveň 3/112-CS
Třída Objektu: Safe Klasifikováno

Speciální zadržovací procedury: Vzhledem k povaze objektu nejsou žádné SZP nutné, pouze je zakázáno vynášet informace o rozměrech SCP-112-CS mezi neautorizovaný personál a je zde přiložena žádost profesora Tilcha, aby „zaměstnanci přestali ve svém volném čase využívat SCP-112-CS ke kreslení domečků“.

Popis: SCP-112-CS je matematická anomálie v Euklidovské geometrii, různostranný trojúhelník se součtem vnitřních úhlu 196°. Lze ho sestrojit jen pomocí vět SSS, SUS nebo SSU1.

220181865_3008780342775760_8389708531630375215_n.jpg

Nárys, pouze pro ilustraci, nikoli skutečné SCP-112-CS

Nazveme-li strany trojúhelníku a, b, c; pro jejich rozměry platí:
|a| : |b| : |c| = ███ : ███ : ████
α = 65°; β = 49°; ψ = 82°


Dělení trojúhelníku pomocí výšek

Trojúhelník můžeme rozdělit výškou, například vc (výška na stranu c) dělí SCP-112-CS na SCP-112-CS-C.b a SCP-112-CS-C.a.

217593983_3917676248359985_5528660678724449612_n.jpg

Nárys, pouze pro ilustraci, nikoli skutečné SCP-112-CS

Pojmenovávání trojúhelníků vzniklých dělením SCP-112-CS pomocí výšek: [název původního trojúhelníku]-[vrchol, kterým prochází výška].[strana, která není ovlivněna rozdělením trojúhelníku]

> SCP-112-CS-Cb (trojúhelník ADC)
|vc| : |b| : |AD| = ███ : ███ : ███
α = 65°; δ = 90°; ψ' = 35°
Součet vnitřních úhlů je tedy 186°

SCP-112-CS-Ca (trojúhelník DBC)
|a| : |vc| : |DB| = ███ : ███ : ███
δ = 90°; β = 49° ψ' = 47°
Součet vnitřních úhlů je tedy 190°

Rozdělíme-li trojúhelník jinou osou než výškou (například těžnicí), anomálie zaniká.


Skládání trojúhelníků do víceúhelníků

2 shodné trojúhelníky můžeme složit do čtyřúhelníku, součet vnitřních úhlů čtyřúhelníku je vždy dvojnásobek součtu vnitřních úhlů trojúhelníku.

Například 2 trojúhelníky SCP-112-CS lze složit do čtyřúhelníku SCP-112-CS-a; SCP-112-CS-b nebo SCP-112-CS-c. Součet vnitřních úhlů každého z těchto čtyřúhelníků bude 392°.

Pojmenovávání čtyřúhelníků vzniklých složením dvou shodných trojúhelníků: [název původního trojúhelníku]-[strany trojúhelníků, které nyní tvoří úhlopříčku čtyřúhelníku]

Podobně lze pojmenovat i pětiúhelníky a n-úhelníky, přičemž součet vnitřních úhlů je vždy součin počtu dílčích trojúhelníků a součtu vnitřních úhlů jednoho trojúhelníku. Název je ale u šesti a více vrcholů nutné doplnit nákresem, protože jeden název pak může označovat různé útvary.

Například čtyřúhelník SCP-112-CS-a s trojúhelníkem SCP-112-CS lze složit do pětiúhelníku SCP-112-CS-a.b nebo SCP-112-CS-a.c, součty vnitřních úhlů jsou 588°.

Pojmenovávání (n+1)-úhelníků vzniklých složením n-úhelníku a trojúhelníku: [název původního n-úhelníku].[strany trojúhelníku a n-úhelníku, které nyní tvoří úhlopříčku (n+1)-úhelníku]


Objevení SCP-112-CS

Profesor Tilch, dnes pověřený výzkumem SCP-112-CS, sbíral data MTF Théta-90 a zkoumal společné jevy prostorových anomálií. Časem zjistil, že velká část z nich je ve skutečnosti založená na tvarech a sítích vzniklých z SCP-112-CS.
To nyní pomáhá při průzkumu prostorových anomálií a minimálně jeden člen každého oddílu MTF Théta-90 by měl absolvovat geometrický kurz zaměřený na práci s SCP-112-CS.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License