SCP-1104
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1104

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Bylo schváleno kompletní vyhlazení SCP-1104 pokud budou objeveny dostatečné prostředky. Přestože jednotliví jedinci SCP-1104 jsou jednoduše terminovatelní, SCP-1104 je endemické podzemním geologickým formacím v severozápadní ████████, což dělá (předpokládanou) primární populaci SCP-1104 nedostupnou pro vhodné smrtící agenty. Okolní oblast přibližně 10 km byla označena za Oblast-104 a byla skryta před dohledem veřejnosti pod záminkou ochrany ohroženého druhu. Zaměstnanci musí při pobytu v Oblasti-104 nosit filtrační masky N100. Savci těžší než 10 kg (kromě autorizovaného Nadačního personálu) v Oblasti-104 by měly být pokládány za kontaminované a spáleny v zařízeních v Oblasti.

Popis: SCP-1104 je druh z řádu Chelicerata (Klepítkatci). Životní cyklus SCP-1104 zahrnuje alespoň dvě rozdílná stádia, larvální, při němž mají jedinci přibližně 0.4 mm v průměru. V náhodných intervalech jsou larvy SCP-1104 vylučovány z lávových trubic v Oblasti-104 v koncentracích přibližně 200 jedinců na metr krychlový. Tito jedinci se pohybují vzduchem až po 14 hodin a bylo zdokumentováno, že za dobrých povětrnostních podmínek dokáží cestovat až ██km.

Když je larva vdechnuta přilepí se k nosní dutině, kde začne vylučovat antagonistické receptory H1, které potlačí lokální záněty a usazení jiných larev. Po dobu 6-8 měsíců bude SCP-1104 růst a vystrkovat končetiny skrz nosní kanály. Hostitel si většinou není vědom přítomnosti SCP-1104, kromě stálých bolestí hlavy. Při dospění začne SCP-1104 tlačit na optické nervy hostitele, což způsobuje překážky v centrálním zorném poli. Tento tlak je vynakládán selektivně když hostitel není natočen směrem k lokálnímu uskupení atmosférického sulfanu, jež SCP-1104 dokáže detekovat skrz nádechy hostitele. Po nějaké době těchto zrakových překážek začne hostitel preferovat natáčení do směrů, kde nejsou přítomny, tedy ke zdroji sulfanů. Po dosažení zóny o dostatečné koncentraci sulfidu vloží SCP-1104 končetiny do prefrontálního kortexu hostitele, čímž způsobí stav bezvědomí po němž SCP-1104 opustí hostitele skrz oční dutinu. Po opuštění hostitele se SCP-1104 pokusí nalézt zdroj sulfanu, například lávovou trubici, nebo kanalizaci. Podzemní život SCP-1104 nebyl zdokumentován.

Přestože lidé vykazují stejnou instinktivní averzi vůči narušením SCP-1104, jako jiná zvířata, behaviorální odpověď není kompulzivní a hostitel může odolávat vlivům, především pokud je subjekt informován o povaze SCP-1104 (Je třeba poznamenat, že následné nepřátelství ze strany subjektu by mělo být očekáváno.) Pokusy chirurgicky odstranit, nebo otrávit plně vyvinutého jedince SCP-1104 končí vyvoláním opuštění hostitele. Hostitelé po opuštění jednají velmi spontánně kvůli orbifrontálnímu poškození a doposud nepřinesli při výslechu žádné užitečné informace.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License