SCP-1094
hodnocení: 0+x
blank.png
66139845.FLWA87iq.ScaryPlaygroundBW-new.jpg

SCP-1094, před uskladněním v roce 19██

Objekt #: SCP-1094

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Kolem SCP-1094 byla postavena Oblast-94, pod zástěrkou kancelářské budovy vlastněné soukromou společností. Je nutné zajistit, že civilisté neproniknou do oblasti a v případě potřeby je nutné použít amnestika. Žádný personál nesmí vstupovat do zavedené bezpečnostní zóny kolem SCP-1094, s výjimkou určených experimentálních subjektů. Personál, který vyjadřuje zájem o interakci s SCP-1094, musí být okamžitě převeden do jiného zařízení.

Popis: SCP-1094 je dětské hřiště umístěné v [DATA VYMAZÁNA]. Místo má standardní vybavení pro rekreaci, včetně kolotočů, houpaček skluzavek, prolézaček a dvou druhů houpaček. Zařízení je vyrobeno ze dřeva, plastu, oceli a samo o sobě vykazuje anomální vlastnosti. Území SCP-1094 je obýváno jednou nebo více nehmotnými entitami, které pravidelně provádějí manipulaci se zařízením: členové personálu pozorovali nezávislé pohyby houpaček nebo slyšeli zvuky z klouzačky. Povaha těchto entit a jejich vztah k SCP-1094 není plně pochopen.

Lidé, kteří jsou blízko SCP-1094, cítí touhu hrát si v něm. Tento efekt se projevuje v okruhu přibližně 17 metrů od SCP-1094 a je zcela psychologický. Síla tohoto nátlaku závisí na věku subjektu: nejvíce jsou postiženy děti v předpubertálním věku. Subjekty, které dosáhly puberty, mohou touto touhou odolávat se středním úsilím, ale závažnost touhy se zvyšuje, pokud objekt přímo vidí nebo slyší jinou osobu, která interaguje s SCP-1094. Hraní v SCP-1094 způsobuje, že subjekty zažívají euforii, což je nutí ignorovat všechny předchozí povinnosti ve prospěch pokračování v interakci.

Opakovaná a dlouhodobá interakce s jakýmkoliv zařízením SCP-1094 vede k zániku subjektu. Ve všech ██ případech, během experimentů subjekty zmizely, když byly mimo dohled - například pomocí skluzavky nebo když prolézali tunelem. Sledovací zařízení umístěná na testovaném subjektu jsou nalezena v místě jeho vymizení.

Objevení: SCP-1094 bylo objeveno na základě zpráv o sérii zmizení ve městě [DATA VYMAZÁNA] odvysílaných v místních médiích. SCP-1094 bylo identifikováno jako příčina zmizení a bylo úspěšně zabezpečeno. Z ██ případů zmizení, █ byly spolehlivě způsobeny SCP-1094.

Dodatek: Dr. R███████ zmizel 19. května 19 ██, když se věnoval výzkumu v Oblasti-94. Záznamy z kamer ukazují, že Dr. R███████ pracoval na zprávě ve své kanceláři, když do místnosti vstoupil starší muž oblečený do žlutého pláštěnky. Je třeba poznamenat, že dveře byly zamčené a že venku nepršelo. Doktor R███████ nevěnoval pozornost osobě, která se k němu blížila, a následně se kamera vypnula. Po opětovném zapnutí o sedm hodin později byla kancelář Dr. R███████ prázdná. Zpráva, kterou Dr. R███████ psal, obsahovala následující:

Já se o děti postarám.

Ve světle tohoto incidentu byla bezpečnostní opatření zpřísněna.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License