SCP-109
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-109

Třída Objektu: Euclid (Více v Dodatku 109-1)

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-109 se v tuto chvíli nachází ve Skladovací Jednotce 7 a není u něj vyžadováno žádné aktivní monitorování. SCP-109 by nemělo být odneseno ze své jednotky, pokud se nejedná o přesun do výzkumného zařízení, a pokud se tak stane, musí to být provedeno personálem s bezpečnostní prověrkou Úrovně 3. Při přesunu SCP-109 se musí personál ujistit o tom, že je uzávěr objektu pevně utažen, a že objekt je usazen na speciálně tvarovaném podnosu ve vzpřímené pozici.

Popis: SCP-109 je standardní čutora používaná armádou Spojených Států Amerických (cca 1899). Je vyrobena ze slitiny cínu, zasazená v obalu vyrobeném z tvrdé bavlny a je na ní připevněn kožený pásek. Po otevření se objekt jeví téměř plný vody. Jak se zdá, neomezené množství vody může být z objektu odstraněno, aniž by klesla hladina v čutoře, či se jakkoliv změnila její hmotnost, která se konstantně drží na 3,16 kg. Sondování vnitřního prostoru čutory odhalilo prostor, odhadovaný na 2,8 litru a tvar odpovídá zevnějšku.

Voda uvnitř SCP-109 má lehký modro-šedý nádech, s koncentrací 0,02 ‰ cínu a 0,17 ‰ elektrolytů. Voda si udržuje teplotu 19°C, ale tato teplota se dá změnit ohřátím, či ochlazením nádoby, do které je voda z čutory nalita.

Dodatek 109-1: Při umístění objektu do Oblasti-19 mu byla přidělena Třída Safe. Když na objektu byly prováděny testy, objevily se pochyby o jeho bezpečnosti, které přiměly Gen. ████████ ████ aktualizovat Třídu Objektu SCP-109 na Euclid.

Dodatek 109-2: Nedávno podal Dr. ████████ žádost o možnost zalévat Ibišek ve své kanceláři objektem SCP-109. Tato žádost byla přijata a zaměstnanci byli obeznámeni s tím, že Dr. ████████ využívá SCP-109 pro tento účel po krátkou dobu každý pátek.

Dodatek 109-3: "Byl jsem upozorněn na fenomén týkající se nováčků Třídy D. Často jsou vyzíváni, aby vypili celý obsah SCP-109. Stráže byly upozorněny, aby se zdržovaly takových aktivit a informovaly Třídu D o bezednosti objektu. Opakované skandování 'Pij!' se pokládá za vysoce neprofesionální." — Dr. Klein

Dodatečné informace: Z důvodu četnosti testů na SCP-109 byla tato sekce chronologicky seřazena. Data byla odstraněna z důvodu bezpečnosti.

TEST 1: Subjekty, které pily z SCP-109 řekly, že voda z něj je velice osvěžující a přes obsah kovu, výjimečně chutná. Vzorky moči odebrané subjektům po požití vody z SCP-109 byly normální.
TEST 2: Při testu byly subjekty ponechány bez tekutin po dobu jednoho dne před pitím vody z SCP-109. Test zůstává nedokončený, z důvodu neschopnosti subjektů poskytnout vzorky moči.
TEST 3: Subjekt se vykoupal ve vodě z SCP-109. Subjekt prohlásil, že se po koupeli cítil plný energie a pleť subjektu byla údajně mnohem jemnější.
TEST 4: Streptokoková infekce byla vysazena do vody z SCP-109 a začala se rychle množit. Voda z SCP-109 byla podána subjektu nakaženého streptokokovou infekcí a zabila téměř veškeré bakterie a plně zotavila subjekt během 24 hodin.
TEST 5: Byla vytvořena náhražka krve z vody pocházející z SCP-109. Tato náhražka byla podána transfuzí chodci sraženému opilým řidičem. U subjektu se neprojevily žádné maligní symptomy způsobené transfuzí a plně se zotavil. Rehabilitace u subjektu skončila o šest týdnů dříve.
TEST 6: Voda z SCP-109 byla podána různým rostlinným organismům. Všechny subjekty zůstaly velice zdravé a žádný nevykazoval maligní symptomy.

Byly podány propozice pro jeden další test, který se již delší dobu konzultuje. Test se zaměřuje na kombinaci SCP-109 a SCP-402. Z důvodu možné ztráty jednoho či obou objektů nebo vytvoření vysoce nebezpečné situace, nebyl tento test nikdy uskutečněn.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License