SCP-108
hodnocení: 0+x
blank.png
SCP108interior

Interiér SCP-108

Objekt #: SCP-108

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-108 je kompletně zadrženo uvnitř subjektu 108-1. Subjekt 108-1 by měl být zadržen ve standardní zadržovací cele o rozměrech 3 m x 3 m, vybavené jakýmkoli nábytkem, o který subjekt 108-1 požádá, pokud tím nebude narušena bezpečnost. Subjektu 108-1 je povoleno opustit zadržovací celu, volně se pohybovat po areálu a stravovat se v hlavní jídelně. Lékařská vyšetření musí subjekt 108-1 podstupovat denně; filtry se vyměňují dle potřeby.

Popis: Vstup do SCP-108 je možný skrze nozdry subjektu 108-1. Subjektem je žena afro-americké příslušnosti, 51 let (více v Dodatku 108-1), která byla dříve pokladní v █████ ██████ ███████, maloměstském železářství v ████████████, Kentucky. Od █-██-████ je SCP-108 umístěno v Oblasti-17.

Endoskopické vyšetření subjektu 108-1 ukázalo, že prostor přístupný skrze nozdry subjektu není nosní dutina, nýbrž systém bunkrů německých nacistů, sestavený pro účel výroby a údržby letadel Messerschmitt Me 262 z éry Druhé světové války. Průzkum provedený robotickým endoskopem ukázal, že systém bunkrů má vnitřní rozměry přibližně 2 km x 4 km, přičemž delší osa je rovnoběžná s hlavním vstupním/výstupním portálem. Díky kompletnímu průzkumu víme, že v SCP-108 se nachází stovky rozestavěných draků letounů na montážní lince a tři kompletně sestavená letadla. Taktéž se zde nachází vysoký počet lidských ostatků, koncentrovaných zejména u vstupního/výstupníhp portálu. Ostatky patří nacistickým úředníkům, vojenskému personálu, členům organizace Hitlerjugend a civilistům (pravděpodobně ukrajinským otrokům) a jsou v pokročilém stádiu rozkladu. Důkazy o přestřelce poblíž vstupního/výstupního portálu podporují hypotézu, ve které byl personál německé armády zahlcen útočícími civilisty a zabit v následném souboji. Některá těla jeví známky kanibalismu.

Průzkum robotickým endoskopem pokračuje a bylo nasazeno vysoko-výkonné LED světlo (sestaveno postupně za pomoci techniky využívané při sestavování "lodiček v láhvi"). Endoskopický průzkum vnitřku SCP-108 odhalil oblast s obrovskými "vraty do hangáru" s jakousi dvojitou přetlakovou komorou s dveřmi, podobnými těm v protiatomových bunkrech, dostatečně velkými na to, aby mohly vpustit dvě kompletně sestavená bojová letadla. Nachází se zde montážní linka, která umožňuje vjezd poškozených letounů a zásilek na jedné straně těchto vrat a po opravě jejich výjezd na straně druhé. Otočením optického zařízení endoskopu o 180 stupňů odhalilo, že se za dveřmi nachází absolutně černá oblast se dvěma, nozdrám podobnými, otvory. Jeden z těchto otvorů je spojen s nozdrou, do které byl vsunut endoskop a druhý vede do nitra lidské nosní dutiny. Testy DNA odhalili, že nosní dutina patří subjektu 108-1. Černá oblast je neproniknutelná a absorbuje veškeré vlnové délky světla, které dokáže endoskop vyzářit. Při kontaktu s endoskopem se tato černá oblast projevila jako elastická a pružná.

Jak se zdá, systém portálů je unikátní trojcestné uspořádání. Označíme-li vnější svět jako A, vnitřek továrny pro výrobu Me 262 jako B a nosní dutinu subjektu jako C, pak je systém dopravy mezi portály následovný:

  • Cokoliv (včetně plynů a světla), pocházejícího z A skončí v B.
  • Předměty pocházející z B skončí v C.
  • Předměty pocházející z C skončí v A.

Na základě typické architektury a stavby vrat se předpokládá, že v roce 1944 bylo zamýšleno, aby C a A byl interiér a exteriér dvojitého hangáru, který měl být součástí letištního komplexu Tempelhof.

Dodatek 108-1: Subjekt vypovídal, že trénoval trik zvaný "Human Blockhead" na klaunské představení pro dětskou narozeninovou oslavu. Po zatlučení 4 cm dlouhého pozinkovaného hřebíku do nosní dutiny subjektu vyklouzl konec hřebíku z ruky a ten spadl dovnitř jejího nosu. Ihned si všimla "zatraceně příšerného zatuchlého smradu" a projevila se u ní nevolnost a desorientace. Smrkání na tento zápach neměl žádný efekt a nezanechalo žádné stopy na kapesníku. Skrze nozdru byla v následné době schopna plně dýchat. Po asi třech dnes si subjekt "zvykl na 'smrad Ďábelské řitě'" a vystoupila na dětské oslavě, aby potěšila synovce.

Přibližně o týden později, po ignoraci nespočtu stížností na páchnoucí dech byla u subjektu diagnostikována pneumonie a započala u ní léčba Roxithromycinem. Pneumonie reagovala na léčbu antibiotiky, ale po týdnu se opět vrátila. Praktický lékař subjektu si taktéž všiml, že při vyšetření nosu otoskopem byla na optickém zařízení otoskopu vidět pouze temnota a nikoli nosní dutinu. Při hospitalizaci s chronickou pneumonií, byla povolena prohlídka nosních cest dýchacích endoskopem z optických vláken o délce 1 m. Při vyšetření byla využita téměř plná délka zmíněného endoskopu. Přítomný lékař ORL poznamenal, že mu přijde, jakoby viděl "symbol nacistické orlice" skrze endoskop. Poznámky přítomného specialisty byly zapsány v digitální evidenci pacientů. Zde na ně narazila Nadace při rutinním ██████-████-██████-███-█████ čištění.

Subjekt byl zadržen bez problému Mobilní Údernou Jednotkou Epsilon-9 vydávající se za jednotku HRWT během nočního zásahu v červnu 19██. Praktický lékař, odborný lékař ORL, 11 zaměstnanců nemocnice a dva civilisté byli během úklidové operace terminováni. Subjekt by vyšetřen zaměstnanci Nadace a skrz nozdry byl v SCP-108 sestaven přístroj na filtraci vzduchu metodou na sestavení "loděk v lahvi". Náplň ve filtru musí být vyměněna bude-li spotřebována (přibližně jednou týdně), poněvadž subjekt tak v podstatě dýchá vzduch z dávno uzavřeného nacistického masového hrobu.

Přestože byl subjekt ze začátku nepřátelský vůči Nadaci, podstoupil rozšířené psychologické protokoly a teď plně přijímá svou situaci. Byl navržen plán na "Zálohování" všech důležitých dat Nadace v Oblasti-62 v SCP-108: Data by mohla být zapsána na MicroSD kartách či podobných energeticky nezávislých médiích a následně vložena do nozder subjektu. Pokud bude subjekt umístěn na bezpečné lokaci, bude existovat záloha pro Scénář Třídy-XK konec-světa. Stále probíhá výzkum za účelem nalezení způsobu přenosu portálu pryč z nozder subjektu a nalezení fyzické lokace bunkru, a tedy i alternativního vstupu do něj.

Pozice původního pozinkovaného hřebíku zůstává i nadále neznámá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License