SCP-1074
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1074

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1074 musí být udržováno v rámu s neprůsvitným krytem v zamčené archivní místnosti v Oblasti 342. Žádný personál nesmí za žádných okolností SCP-1074 spatřit, s výjimkou personálu Třídy-D během testování. Jakékoliv fotografie nebo videozáznamy musí být pořízeny na dálku ovládaným dronem.

Při události nechtěného spatření SCP-1074 musí být subjektu okamžitě podána amnestika Třídy-A a musí být odveden pryč z oblasti, ve které je SCP-1074 skladováno nebo testováno. Vystavená osoba by se měla každé 2 dny podrobit psychiatrické analýze a měla by v případě potřeby dostávat další amnestika tak dlouho, dokud bude prevence symptomů po vystavení možná.

Popis: SCP-1074 je olejová malba na plátně o velikosti portrétu vydaná neidentifikovaným umělcem. Pokud je vyfoceno, nebo nahráno, bude SCP-1074 celé pomalované šedou barvou se zřetelnými tahy štětcem. Vzorky odstraněné z SCP-1074 pomocí dálkově ovládaného drona byly určeny jako normální olejová šedá barva, běžně dostupná v obchodech ve Spojených Státech.

Pokud se na SCP-1074 dívá lidská bytost, pozorovatel začne okamžitě vykazovat psychické symptomy, podobné těm u Stendhalova syndromu1, což zahrnuje zvýšený tep, pocení a závratě. Osoby sledující SCP-1074 se pokusí popsat obraz, který vidí komukoliv okolo, přičemž pravidelně opakují, že to je ten nejúžasnější nebo nejdojemnější kus umění, který kdy viděli. Tvrzení takto ovlivněných osob dílo popisují, ne jako prázdné šedé plátno, ale jako vysoce detailní malbu neurčité povahy. Žádné dvě různé osoby vystavené SCP-1074 nepopsaly stejný obraz; ve výpovědích subjektů se však opakují témata jako lidská morálka, bezvýznamnost jednotlivce, zákonné nebo morální souzení, náboženská eschatologie a [VYMAZÁNO].

Po shlédnutí SCP-1074 z něj subjekt, dokud nebude fyzicky donucen, nebude dobrovolně chtít odtrhnout zrak a bude se snažit přesvědčit ostatní v jeho okolí, aby se na obraz podívali taky. Subjekty začnou být rychle dezorientované a lhostejné, přičemž se pokusí diskutovat filozofické otázky vznesené obrazem, které budou během doby vystavení nabírat na ezoterické povaze. Po 3-5 minutách po vystavení, začne být subjekt katatonický a přestane reagovat na vnější podněty. Zatím nebyl objeven žádný způsob, jak tento katatonický stav zvrátit; subjekty takto zůstanou a přirozeně zemřou za několik dní, pokud tomu není fyzicky zabráněno. Údaje EGG o jednotlivcích vykazujících katatonický stav spojený právě s SCP-1074 ukazují, že si subjekt uchovává vysokou úroveň mozkové aktivity srovnatelné s osobou, která je vzhůru a je si plně vědoma jejího okolí.

Pokud je subjekt odveden z okolí SCP-1074 před nástupem katatonického stavu, začnou do 30 sekund slábnout fyzické symptomy po vystavení. Nicméně psychologické dopady se budou nadále vyvíjet, i když pomalejším tempem. Takovíto jedinci budou pravidelně popisovat každý detail obrazu, který viděli a nahlásí, že jej vidí ve snech, když zavřou oči nebo mrknou a ve svém periferním vidění. Zmatení, disociace a katatonický stav nastanou v průměru 5-8 dnů po prvním vystavení; čím déle trvalo vystavení SCP-1074, tím dříve katatonický stav nastane.

Amnestika Třídy-A se prokázala jako schopná odstranit vzpomínky na obraz a navrátit subjekt do jeho normálního mentálního stavu. Ve všech pozorovaných případech bylo toto pouze dočasné; sedm dní po požití amnestik začne subjekt znovu popisovat vzpomínky na obraz a dostaví se mu, s tím spojené, mentální postihy. Další dávky amnestik mají postupně klesající efekt; nejdelší zaznamenané období mezi vystavením a nástupem katatonického stavu bylo zatím 6 týdnů a 4 dny.

Nadace se o SCP-1074 začala zajímat ██/██/20██ po hlášeních o masivních hysteriích v █████████ Galerii ve [VYMAZÁNO]. SCP-1074 bylo získáno dronem poté, co původní vyslaný tým utrpěl jeho efekty. Řízení galerie usoudilo, že výstava obrazu nazvaného “Stendhal’s Nightmare“ byla bez jejich vědomí nachystána umělcovým agentem, který noc před tím za pomocí svých zaměstnanců tento obraz přivezl, umístil a zakryl ho závojem dokud nezačala výstava. Veškeré jeho kontaktní údaje poskytnuté galerií byly falešné.

Poznámka: U D-67583 byl zjištěn katatonický stav 4 minuty a 37 sekund po prvním vystavení. Vyšetřování kvůli potenciálnímu spojení mezi SCP-1074 a organizací známou jako “Are We Cool Yet?“ čeká na zahájení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License